DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Spuilen
 
spoelen
n Woord zuiken:

Grunneger resepten.


Laangevingerpudding

Wat mout der in:

Vaaier dikke hounderaaier, pakje laange vingers, 65 gram sukker, 65 gram kusterd, n kan koumelk, klain snibbeltje sitrounjenever..

Hou mout je t doun:

De hounderaaier mout je schaaiden van de deudel,
den t aaiwit opkloppen totdat je n stieve massa hebben,
dit kin je even votzetten.

Van de kan koumelk dou je n beetje in n komme,
de rest zet je alvast op t stel.
Bie dat beetje koumelk in de komme doun je de sukker en de kusterd en je reuren t goud deur n kander.
Intied dat de koumelk op t stel aan de kook komt krieg je een grode schoale mit rechte kanten,
je zetten rondom in dij schoale laange vingers rechtop.
Den besprengeln je de laange vingers mit sitrounjenever. Intied kookt joen melk ook en doun joe dat mengseltje sukker en kusterd deur de kookende melk.
De pudding onder nou en den reuren even deurkookn loaten,
den de pudding van t vuur pakken en even stoan loaten.
As de pudding wat haandwaarm begunt te worden den dou je der ain (nee gain twij...) eetlepel sitrounjenever deur doarnoa kinje t opsteven aaiwit der deur hén scheppen.
De haile brut gaiten je hail kaalm in de komme mit de laange vingers,
zet je de komme n poar uur in de koulkaaste.

Je kenen dit best n dag veurtied al moaken. As dij lekkere pudding op toavel komt zel mie t nait verboazen dat ze der roezie om moaken wel de komme oetslikken mag.

Instuurd deur: Cor Uildriks oet Sapmeer.Nog meer?
Joa, as ie nog n echt Grunneger resept hebben den zol t mooi weden ie dij opsturen zollen.

Woarom?
Omdat wie dij der den bie zetten kennen, ie willen toch ook nait aaldoage graauw aarten, brij, klont, haite bliksem, oetsmieters, pankouk of stampot eten (gain kwoad woord over graauw aarten, brij, klont, haite bliksem, oetsmieters, pankouk of stamppot, doar nait van).
En aaldoage kruudkouke bie t kovvie doar wòr je ook n moal weer flaauw van.
Nij-joarsrollechies smoaken in maai ook wel goud...

En hou mout dat?
Op de openingsbladziede staait n formeliertje doar ken je dat mooi even inzetten.

En nou?
Brij of klont moaken, mosterdsoep koken, oetsmieter, pankouk of kruudkouke bakken. Stampot, haite bliksem, hait bier of boerenjonges moaken mag ook.

 

Koken

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 03-01-2021Grunnegers veur elk.