DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Ontronteg
 
lomp, vies

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0244
Rechterleke macht.

Hejje t ook lezen lu? t Is ongeliek verdaaild mit de waarkdrok van de rechterleke macht. Zo schienen de rechters in Grunnen tied zat te hebben veur aandere dingen. Der binnen zulfs vare, dij mitspeulen goan in n teneelstuk, dat hait: de twaalf gezworenen. t Stuk wordt in november opvoerd in de olle rechtbaanke in Stad. Nou, ik wait nait wat veur stuk t is, mor ik neem aan dat ze toch al gaauw n poar oavendjes zuit binnen mit repeteren. De rol derin stampen, dreug-trainen mit allinneg veurlezen uut t boukje, din aal meer tekst tot de kop uut, en din de grode opvoeren.

Eerder las ik toch wel ais in t kraande van dij verontrustende artikels dat ze t aal veuls te drok haren om zoaken te behandeln. Dat ze zulfs, as de zwoare krimmenelen veur de rechtbaanke verschienen mozzen en ze kwamen tien menuten te loat, dij lu weer vot sturen noar woar ze ook vandoan kwamen en dat der weer n nije ofsproak moakt worden mos, omreden ze t zo aldernoaste drok haren. Din mouten dizzen wel de tied veur heur waark en plezaaier streng geschaaiden holden.

De Utrechtse kantonrechters hebben t wel zo slim drok, dat zai snelhaidsduvels, dij anderhaalf joar leden al n overtreden begoan hebben, nou pas op t matje roupen. Honderd-en-viefteg waren dat mor laifst even, dij minstens datteg kilometer te haard reden haren en dat nait betoalen wollen. De lange aarm van justitie het ze toch te pakken kregen. Aal dij lu wazzen oproupen om veur de rechtbaanke te verschienen, 101 binnen gewoonweg nait kommen en bie verstek veroordaaild. De rest is in n marathon-zitten van drij uur ver- en be-oordaaild. Ik geef joe nou even n poar smoezen, dij schienboar rezeltoat hebben. As ie nou even n pinne pakken, kin je t onderstoande even noteren en kin je messchain ooit nog ais joen veurdaail der mit doun.

Ie kinnen bievubbeld tougeven dat t wel joen auto was en dat dij inderdoad zo snel reden het, mor dat je zulf nait achter t stuur zaten, dat t joen vrund en kellegoa was. Din wordt de foto bekeken en as t woar is, wor je vrijsproken. Joen vrund en kellegoa hangt din wel, omreden dij veur de volgende rechtszitten oproupen wordt, mor ie binnen red. As je 81 kilometer rieden woar je mor 50 maggen is dat haalf goud, mits je joen vraauw mit n beklemmende navvelbreuk mit n noodgang noar t zaikenhuus brocht hebben. As je n braiffie van t dokter overleggen kinnen moaken ze van joen boute van 180 euro zo 100 euro en krieg je nog groates de road dat je beter n zaikenwoagen roupen kinnen volgende keer, want dij binnen doar ja op traind om mit n gang deur t verkeer te rouzen. As je n biestandmoeke binnen mit n lutje beudeltje van 3 joar en ie kinnen t gewoonweg nait betoalen din huif je gain rinte te betoalen over de boute, nee din krieg je gewoonweg dezulfde reken over n week of achte nog ais toustuurd, din kin je der vast veur spoaren. En as je op joen 35e verjoardag veur t eerst dronken binnen en as gevolg van joen konklusie dat je niks beriekt hebben in t leven, veuls te haard langs de flitspoale sjezen, din kin t gebeuren dat ze joe ook nog n ofdruk geven van de foto om boven joen berre te hangen, as je der mor vrundelk om vroagen.

Nou hejje t aal opschreven? Nee toch? Aans dail ik joe bie dizze mit, dajje dikke ozzekoppen binnen. Kin je nait gewoon viefteg rieden, woar je viefteg maggen en honderd woar je honderd maggen? Zo stoer kin dat toch nait wezen, wel? En as je joe doar nait aan holden kinnen, wins ik joe n dikke boute, din hejje hom verdaind. En wat mie betreft, mag je de mooiste smoezen bedinken... ik hoop dat joen rechter rolvast is.

Geesjen Doddema-HeidemaAl eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur. Veur mien radiopergram bin ik wekelks n beetje aan t maaljoagen mit n kraandebericht.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.