DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu
BienoamenStip
Foto'sStip
GastenboukStip
GedichtenStip
LaidjesStip
LegendenStip
MopkesStip
NijsStip
ReactieStip
ReseptenStip
SchrieversStip
VerbindensStip
VerhoalenStip
ThoesbladStip


Wat is.
Drumpel
 
drempel
n Woord zuiken:

Grunneger resepten.

Lekker eten en drinken...Poasketoavel

Cor Uildriks oet Sapmeer schreef ons:

Ik kom oet n grode hoeshollen mit tien bruiers en zusters, voader en moeke, en nog n opa der bie in.
Moar mit poaske was bie ons altied de gewoonte dat wie n poasketoavel hadden. In de moderne Nederlandse tied zol dat n (paasbrunch ) haiten.
Moeke kookde wel vaaier stieg aaier en ze muik der n grode paan sukkeloademelk bie, van dij lekkere volle koumelk bie de boer vot.
Bie de bakker wuirden twij stoeten moakt van n meter laank, n gewone en n krintestoet, roombotter kwam op toavel en n grode paan riesenbrij mit broene sukker.
Den zat de haile femilie om toavel tou en kon je net zoveul eten as je wollen.
Dat was zo genougelk, elk joar mit poaske denk ik weer aan dij genougelke tied van vrouger, din vin ik t zunde dat zukse tradietsies verloren goan veur de Grunnegers.


Dreuge bonen, sniebonen oet t vat, spekbonen, pronkebonen en nog veul meer, kinnen ie kopen bie:
De gezonde aptaiker
Kiek mor ais op heur webstee.

n Resept veur POVVERT van Sjouwke G. Wolters-Nubé

Marne mosterd hef n resept veur Mosterdsoep en aander Mosterdresepten op heur webstee stoan. (Mit dank aan Anna Bakker veur t melden)


Nog meer?
Joa, as ie nog n echt Grunneger resept hebben den zol t mooi weden ie dij opsturen zollen.

Woarom?
Omdat wie dij der den bie zetten kennen, ie willen toch ook nait aaldoage graauw aarten, brij, klont, haite bliksem, oetsmieters, pankouk of stampot eten (gain kwoad woord over graauw aarten, brij, klont, haite bliksem, oetsmieters, pankouk of stamppot, doar nait van).
En aaldoage kruudkouke bie t kovvie doar wòr je ook n moal weer flaauw van.
Nij-joarsrollechies smoaken in maai ook wel goud...

En hou mout dat?
Op de openingsbladziede staait n formeliertje doar ken je dat mooi even inzetten.

En nou?
Brij of klont moaken, mosterdsoep koken, oetsmieter, pankouk of kruudkouke bakken. Stampot, haite bliksem, hait bier of boerenjonges moaken mag ook.

 

Koken

© Dideldom.comBiewaarkt: 04-05-2013Bezuikers: Grunnegers veur elk.