DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Lovve dat mor doun
 
laten wij dat maar doen

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0238
Wel beslist bie t inrichten van t huus?

Der is weer ais n onderzuik west. t Zel de tied der wel veur wezen, ik bin al n poar moal weer beld veur alerhaande onneuzele onderzuiken en aanbaidens. Ook via de post wor je der weer mit doodgooid.

Zo wol de ANWB van ons waiten wat wie zo al doun in ons direkte omgeven. Of wie doar wandeln, of fietsen, of mit de auto rieden, of de hond uutloaten. n Beste pertij vroagen wazzen t. En din willen ze ook nog waiten wat of wie vinden dat der biekommen mot in de Veenkolonies. Of wie doar meer wandelpoaden, meer fietspoaden, meer autowegen, of meer honde- uutloatpoaden hebben willen. t Is n anonieme enquete willen ze ons wiesmoaken. Wie binnen soamen mit 199 aandern uut de gemainte selekteerd uut heur aigen ledenbestand. Ze willen waiten wat ons postkode is, en of de invuller n wichtje of n jonkje is en hou old of dij din is. Hou anoniem is dat? Wie hebben hom nog nait invuld. Wedden, dat we over n zetje n braifke kriegen mit t verhoal dat wie de vroagenlieste nog nait invuld hebben en mit t verzuik of we dat veuraal nog wel even doun willen? Joa, joa, anoniem, vertel mie wat.

Wieder willen ze mie via de telefoon levensverzekerns, hypotheken, telefoonabonnementen en wait ik wat aansmeren. Maisttied wait ik ze gaauwachteg genog of te poeiern. Mor veurege weke was der zo'n oardeg wicht veur d'telefoon dat ik t nait over mien haart verkriegen kon om nee te zeggen tegen n körde enquete, dij n menuut duren zol. Din kin je toch nait mit dreuge ogen volholden dat je doar gain tied veur hebben, wel din? Vaar vroagen wazzen t. Of ik zulf t huusholden dee, of ik t belangriek von dat mien huus schoon was, of ik huusholden mooi waark von en hou old ik was. Je zollen dinken, doar kinnen ze nait veul mit. Van de weke bleek, dat dat bie wieze van spreken allinneg mor de voude tussen de deure was, want ik wuir opbeld mit de verazzende mitdailen dat ze mie as prieswinnoar uut de dailnemers hold haren en ze moggen mie n demenstroatsie aanbaiden mit n wonderstofzoeger. De grootste muite haar ik dermit om ze dervan te overtugen dat der bie mie niks te zoegen vaalt. Mor uutindelk zagen ze in, dat as ik der toch nait bliede mit was, ze beter n aander bellen konden.

En nou hebben ze din onderzöcht, wel de broek aanhet as t op t inrichten van t huus aankomt. Badkoamers, keukens, de vlouer, baanken, gerdienen en berren, wie vraauwlu schienen door n deurslaggevende rol in te vervullen. Nou ja, as ik wieder lees vaalt dat ook nog wel weer tou, wie schienen te beslizzen over de kleur, t uterlek en t medel. Manlu beslizzen over hou of de meubels zitten, of ze n beetje laank mitkinnen en de pries. In elks geval schienen wie over dij aankopen as (echt)poar zo'n beetje vief moanden te doun. Behaalve din de meziekinstelloatsie. Doar beslizzen de kirrels in heur allaintje over. Binnen twij weke is dat veur mekoar en staait t spul al te speulen bie ons in d'koamer. Om nog even uut te stukken hou zo'n daipgoand en waitenschoppelk verantwoord onderzuik t wel was, wordt der nog bievermeld, dat allainstoanden nait vroagd binnen. Liekt mie ook wel logisch, doar huif je gain perfester veur wezen om te bedinken wel of dat bie dij lu aalmoal beslist. Mor homostellen binnen der weer wel bie betrokken. Ik begriep dat nait. Hou kinnen ze bie dij lu nou zain, wel of t jonkje en wel of t wichtje is?

Geesjen Doddema-HeidemaAl eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur. Veur mien radiopergram bin ik wekelks n beetje aan t maaljoagen mit n kraandebericht.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.