DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Loos
 
slim

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0222
Mannen boas over ofstandsbedainen.

Hejje t ook lezen, lu? Der is weer ais n onderzuik holden. In Engeland hebben ze uutdokterd dat manlu boas binnen over de ofstandsbedainen. t Is n groot onderzuik west, hor. In mor laifst acht gezinnen hebben ze mit kamera's t kiekgedrag observeerd. En wat bliekt: de manlu hebben aaltied de ofstandsbedainen bie de haand, zulfs al kieken ze nait ains noar t pergram wat op televizie is. Ook als de vraauwlu uutkozen hebben woar ze noar kieken willen en bie wieze van uutzundern zulf ais t televizieknoal kozen hebben, geven ze t ding gaauw weerom aan heur kirrel. Volgens de onderzuikers liekt t wel of ze baange binnen dat ze t verkeerde knoal kaizen, of dat ze de man nait uutdoagen willen.

Stel joe ais even veur. Wie domme onneuzele a-technische vraauwlu waiten der weer niks van netuurlek. Wat mie din wel weer geruststelt is de konklusie dij der trokken wordt deur n Nederlandse psycholoog. Dij zegt noamelk dat t bezit van de ofstandsbedainen nait automoatisch betaikent dat de man thuus ook de boksem aanhet. Nee, kirrels speulen nou ainmoal meer mit speuldinkjes woar de reuk van techniek aan zit. Dat is heur aigen vertraauwde terraain. Vraauwlu kinnen dat ook best mor zai binnen doarin minder intresseerd. Ach, ie mouten mor zo reken, de jonges hebben wat neudeg om zuch aan vast te klampen.

Want uut n aander onderzuik kommen ze noamelk hailemoal nait zo best noar veuren. Der is hier in Nederland in opdracht van de grootste lampkesfebriek n onderzuik holden noar t aandail van manlu in t huusholdelk waark. En dat is nait best. Zo komt 94 persint van ale striekwaark dele op de scholders van de vraauwen. Ik reken dat dij aandere 6 persint vrijgezelle manlu binnen en dat dij gain moeke in de buurt hebben dij t waark veur heur dut. Of ze lopen meschain rond in n kroezemoaze van n bezoen. De fabrikant nemt de jonges dat nait kwoalek, zo staait te lezen op de eerste bladziede van t instruktieboukje van n stoomkursus strieken, of was t nou n kursus stoomstrieken, doar wil ik even of wezen. In elks geval wordt der eerst vermeld dat manlu t hailendal nait makkelk hebben in t leven. Ze mouten laif wezen en tougelieks flink. Galant wezen en toch macho. Traauw wezen mor veuraal weer nait te veurspelboar. n Echte sjarmeur wezen, mor tougelieks onberiekboar. Haard wezen en intied ook gevuileg. En boetendes schient t dat de rolverdailen in t huusholden veur manlu zo ondudelk is dat ze der drèl in t kop van worden.

En wat hebben dij laambelu nou bedocht: ze geven n stripboukje uut van 15 bladzieden, woarin manlu leerd wordt hou ze strieken mouten. n Stripboukje….. Zol t zo stoer wezen dat ze t mit lezen nait doun kinnen en dat ploatjes t verdudelken mouten? Of is de gemiddelde man zo dom? Aargens in t boukje staait ook nog, dat manlu dij strieken bovengemiddeld gelokkeg binnen in de laifde. Och, och, doar goan joe de tonen toch krom van stoan van zukse argumenten. Volgens mie helpt dat aalmoal niks. Manlu binnen zo as ze binnen. Ze binnen of te beroerd om te helpen, of ze zetten heur beste baintje veur, ook al binnen ze meschain n beetje onhandeg.

Der is ducht mie mor ain menaaier om manlu aan t huusholden te kriegen: Overaal mot n ofstandsbedainen bie!

Geesjen Doddema-HeidemaAl eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur. Veur mien radiopergram bin ik wekelks n beetje aan t maaljoagen mit n kraandebericht.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.