DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Riddersloagen
 
beteuterd, verbluft, stomverbaasd
n Woord zuiken:


Tammo.
Hai gong bie zien vraauw vot dou e zok n brille kocht haar.

Mopkes.

Grunnegers hebben ook humor...

Op dizze bladziede n poar mopkes, redaksie kreeg der aal mor weer vroagen noar, ie vroagen en wie braaien...

Aal week komt der ain bie en gaait der ain òf.


Koningsdag

Wilm Alexander was n poar joar leden mit zien gevolg op Koningsdag in Stad om zien verjoardag te vieren.
Tammo haar zuch der altied al op verheugd Wilm Alexander van dichtbie mit te moaken.
Hai pakte fietse en ree der mit noar Stad.
Op Groot Maarkt zet e zien fietse tegen Stadhoes aan.
Even loater komt plietse naar hom tou: "Ie maggen joen fietse doar nait hénzetten."
Tammo: "Woarom nait?"
Plietsie: "Wilm Alexander komt hier straks langs."
Tammo: "Joa mooi man, mor ik zet fietse wel op slöt."

Instuurd deur: Joop Weinans

Streepke

Vergeten

Eppo wil tou kroug oetlopen, ober holt hom tegen.
Ober: "Meneer, ie binnen vergeten te betoalen."
Eppo: "Ik drink ook ja om te vergeten..."

Streepke

Man het t stoer

n Kristelk echtpoar lopt aarm in aarm op n zundag noar kaark.
Man: "Der binnen twij redens dat k laiver thoes blief. Ten eersten, mìnsen maggen mie nait. Ten twijdens, ik mag heur ook nait."
Vraauw: "Ik geef die twij redens dast doe ophollen most te soezen. Ten eersten, doe bist negenviefteg. Ten twijdens, doe bist de domie van dizze kaark."

Instuurd deur: Sense de Jong

Streepke

SchaaidenSloapen

n Vraauw komt bie n avvekoat en zegt dat ze zok schaaiden loaten wil, omdat heur man heur bedrugt.
"Kinnen ie dat bewiezen?"
"Zeker, hai belde vattien doagen leden op, dat hai op zoakenrais mos, mit zien vrund Fred, mor Fred het de haile tied bie mie sloapen!"

Instuurd deur: Klaas Koning

Streepke


Te grof?
Nee toch, redaksie het der op toukeken dat t nait te gek wuir.

Nog meer?
Nee, t blieven der vaaier.

Woarom?
t Mout nait te gek worden.


© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 10-04-2019Grunnegers veur elk.