DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
t Is n aarm verdrait
 
het is een ellende
n Woord zuiken:


Tammo.
As ie wat in ain moal goud doun het gainain in de goaten hou stoer of t is.

Mopkes.

Grunnegers hebben ook humor...

Op dizze bladziede n poar mopkes, redaksie kreeg der aal mor weer vroagen noar, ie vroagen en wie braaien...

Aal week komt der ain bie en gaait der ain òf.


Noeit te loat west

Wilm waarkde al vaaierntwinteg joar bie t zulfde bedrief, nog noeit was hai te loat kommen en hai was gain dag zaik west."
Dou op n mórgen kwam Wilm veuls te loat, kop in t verbaand, twij tanden der oet.
"t Spiet mie", zee Wilm, "ik bin thoes van de trabbe òfvaaln"
"Oooo", zee zien boas, "en dát mout áánderhaalf uur duren?"

Streepke

Ezel kopen

Eppo wil n ezel kopen.
Koopman het der ain stoan veur honderd euro.
Eppo kocht ezel.
Koopman: "Ast mie hom nou betoalst den bring ik die hom mörgen."
Eppo krigt porremenee oet buuts en langt koopman honderd euro tou.
Aanderdoags komt koopman bie Eppo.
Koopman: "Ik heb slecht nijs... Dou ik van bèr òf kwam lag ezel dood ien staal."
Eppo: "Den dou mie dij honderd euro mor weer."
Koopman: "Ken nait, k heb ze al oetgeven..."
Eppo: "Den dou mie dij dooie ezel mor."
Koopman: "Wat wolst doe doar den mit?"
Eppo: "Verlötten!"
Koopman: "Verlötten? Doen kinst toch gain dooie ezel verlötten?"
Eppo: "Dat zelst doe nog wel zain!"
Twij week loater kommen koopman en Eppo mekoar tegen bie slieter Schenker.
Koopman: "Hou ist òflopen mit dij dooie ezel."
Eppo: "Goud, ik heb twijhonderd lötjes verkocht van twij euro t stuk. Achtennegenteg euro verdaaind!"
Koopman: "Gain klachten had?"
Eppo: "Ain, dij heb ik zien twij euro weerom doan..."

Streepke

Proatende kou

Hinderk zien auto hold der opains mit op, n endje boeten Beem.
Hinderk dut motorkap open en kiekt noar motor, net of e der verstand van het.
Klazien 13n Grunneger Bloarkop komt noast hom stoan en zegt: "t Ligt aan d ontsteken."
Hinderk schrikt zuch wild en zet t op n lopen.
Noa n poar honderd meter komt e n boer tegen, hai verteld hom van de proatende kou.
Boer: "Was t aine mit rooie vlekken om d ogen?"
Hinderk: "Joa, joa, dat haar e."
Boer: "Den was t Klazien dattien, dij het haildaal gain verstand van auto's!"

Streepke

Goud zain

Tammo gaait noar ogendokter.
Tammo; "Dichtbie zai ik wel goud dokter, mor wiedervot nait."
Ogendokter nemt hom mit noar boeten, wist noar de zunne en vragt: "Wat is dat?"
Tammo, haildaal verbalderd: "Dat is de zunne dokter."
Ogendokter: "En hou wied wollen ie den zain?"

Streepke


Te grof?
Nee toch, redaksie het der op toukeken dat t nait te gek wuir.

Nog meer?
Nee, t blieven der vaaier.

Woarom?
t Mout nait te gek worden.


© 2000 - 2018 Dideldom.comBiewaarkt: 29-09-2017 - Grunnegers veur elk.