DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Ribschier moaken
 
in orde maken, schoon maken
n Woord zuiken:


Tammo.
t Schiere van vrouger is dat t veurbie is...

Mopkes.

Grunnegers hebben ook humor...

Op dizze bladziede n poar mopkes, redaksie kreeg der aal mor weer vroagen noar, ie vroagen en wie braaien...

Aal week komt der ain bie en gaait der ain òf.


25

n Plietsieagent hold n auto vol mit nonnen aan, om reden dat zai veul te langsoam rieden.
"Ie mouten haarder rieden," zee d agent.
25Non achter t stuur zegt, "Mor op alle bordjes staait ja 25."
Agent zegt, "Da's nummer van dizze weg, nait van de maximum snelhaid."
Non zegt: "Nee toch, meneer, nou begriep ik woarom dij aandern zo haard reerden zonet."
Agent: "Woarom dat, den?"
Non: "Ik kom net van snelweg 195 of..."

Instuurd deur Jan Prak

Streepke

Zundagschool

Op zundagschool vertelde juvvraauw van Oadam en Evoa.
"Ons Laiv Meneer muik Evoa oet n ribbe van Oadam."
Lutje Ties luusterde mit aandacht en was daip onder indrok.
Anderdoags ligt lutje Ties op baanke en kikt der mor min oet.
"Wat scheelt der aan mienjong?" vragt zien moeke.
Lutje Ties: "k Heb steken in zied, k leuf da'k n vraauw krieg..."

Streepke

Vizzen

Jannie en Geert haren n vekaanziehoeske huurt bie n groot meer, omreden Geert geern vizzen mog.
Ain mörgen was Geert al vroug wakker, vot kreeg e zien vistuug ien de boot en t meer op.
t Vizzen gong nait al te best, dou hai mor weerom noar t hoeske om zien sloap ien te hoalen.
Hai sluip nog mor net weer, dou Jannie wakker wuir.
t Was n mooie dag, zai docht 'ik pak n bouk en goa t wotter op om te lezen'.
Zai stapde in t bootje en zöchde n mooi rusteg stee op, smeet t ankertje oet, pakte heur bouk en begon te lezen.
t Was mor even dou kwam der n bootje van wotterplietsie langszied.
Plietsie: "Mevraauw ie vizzen hier ien verboden gedailte van t meer, dat gaait joe n bekeuren kosten."
Jannie: "Ik vis ja hail nait."
Plietsie: "Ie hebben aans aale tuug wel bie joe..."
Jannie: "As ie mie doarop bekeuren, din geef ik joe aan wegens dat ie mie aanrand hebben."
Plietsie: "Hou nou din? Ik bin joe ains nait aan west!"
Jannie: "Mor ie hebben tuug wel bie joe..."

Instuurd deur: Henry Medendorp

Streepke

Zeuventeg?

Vraauw Diekstroa ridt te haard en wordt aanholden deur plietsie.
Plietsie, "Dou ie bocht om reden zag ik t al, minstens zeuventeg."
Vraauw Diekstroa, "Zeuventeg? Laank nait, dat komt deur dij houd, dij moakt zo old."

Streepke


Te grof?
Nee toch, redaksie het der op toukeken dat t nait te gek wuir.

Nog meer?
Nee, t blieven der vaaier.

Woarom?
t Mout nait te gek worden.


© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 10-04-2019Grunnegers veur elk.