DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Schuddeldouk
 
vaatdoek
n Woord zuiken:


Tammo.
Vaals gebit: ie kinnen der mit eten, mor ook Spoanse meziek begelaaiden.

Mopkes.

Grunnegers hebben ook humor...

Op dizze bladziede n poar mopkes, redaksie kreeg der aal mor weer vroagen noar, ie vroagen en wie braaien...

Aal week komt der ain bie en gaait der ain òf.


Goud nijsTelefoon

n Vraauw belt noar receptie van groot zaikenhoes: "Goidag, ik wol even waiten hou t mit Trientje Verengoa in koamer 307 is."
Receptie verbind heur deur.
Ofdailenshoofd noadat e vroag heurd het: "Oh joa, vraauw Verengoa, doar gaait t meroakel mit, zai het al twij moal waarm eten had, heur blouddruk is goud, zai gaait vandoage van haartbewoaken of, as t zo deur gaait mag ze van dokter Sniegroag aander week noar hoes."
Vraauw: "Da's ja geweldeg ja, wat ja goud nijs, och wat bin'k bliede."
Ofdailenshoofd: "Noar joen bliedschop weg zol k zeggen dat ie noaste femilie of n hail goie vrundin binnen."
Vraauw: "Nee, ik bín Trientje Verengoa in koamer 307, dij dokter Sniegroag vertelt mie ja niks..."

Streepke

Groter?

Lutje Freerk vragt aan zie voader: "Pa, worden ie aal groter?"
Voader: "Nee mienjong, woarom vragst dat?"
Lutje Freerk: "t Liekt der op dat joen kop deur joen hoar hén gruit!"

Streepke

Rolls Royce

Kimberley leert in Stad aan Akkedemie.
Zai woont in n studentenhoes, omreden aaldoage hén en weer noar Troapel is gain doun, teminnen dat hét zai heur ollers verteld...
As zai op n oavend loat in t studentenhoes komt vragt heur koamergenootje, "Hou was dien òfsproakje?"
Kimberley, "t Was haildaal niks, hai kwam aanrieden in n hail olle Rolls Royce oet 1932!"
Koamergenootje, "Mor dat is ja n onwies dure auto, wat is doar nou mis mit?"
Kimberley, "Hai was eerste aigender..."

Streepke

Boas ien hoes

Eppo komt ien boukenwinkel ien Stad, hai vragt aan n wichtje dij doar waarkt, "Ik zuik t bouk 'De man is de baas in huis'."
t Wichtje dinkt even noa, "Sprookjesbouken... dat is hailmoal achterin."

Streepke


Te grof?
Nee toch, redaksie het der op toukeken dat t nait te gek wuir.

Nog meer?
Nee, t blieven der vaaier.

Woarom?
t Mout nait te gek worden.


© 2000 - 2017 Dideldom.comBiewaarkt: 29-09-2017 - Grunnegers veur elk.