DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Inter
 
ongehoorzaam kind
n Woord zuiken:


Tammo.
Vaals gebit: ie kinnen der mit eten, mor ook Spoanse meziek begelaaiden.

Mopkes.

Grunnegers hebben ook humor...

Op dizze bladziede n poar mopkes, redaksie kreeg der aal mor weer vroagen noar, ie vroagen en wie braaien...

Aal week komt der ain bie en gaait der ain òf.


Vaaierdoezend euro

Eppo is op sollesitoatsie bie n groot bedrief.
Personeelschef vragt hom noar zien ervoaren in t waark wat hai doun wil.
Eppo het haildaal gain ervoaren, mor wil t waark geern doun.
Personeelschef vragt: "En wat mouten ie verdainen?"
Eppo: "Vaaierdoezend euro schoon in de moand!"
Personeelschef: "Mor dat is slim veul veur ain zunder ervoaren."
Eppo: "Zunder ervoaren is t waark ook ja veul stoerder..."

Streepke

Niks aan...

Jampie, "Mamme, ik wil nait weer noar opa en opoe, dij zitten hail dag op baank mit niks aan."
Mamme verboasd, "Mit niks aan?"
Jampie, "Joa, gain tillevisie aan, gain radio aan, gain kompjoeter aan..."

Streepke

Zwiegen...

Paiter komt weer ais hail loat thoes.
Zien kwoad wief, "Woar hest doe zeten?"
Paiter, "Kinst doe zwiegen?"
Kwoad wief, nijschiereg, "Joa, joa..."
Paiter, "Zwieg den!"

Streepke

WitTraauwerij

Lutje Trientje was veur d'eerste moal bie n traauwerij.
Zai fluusterde tegen heur moeke: "Woarom is dij vraauw in t wit?"
Moeke: "Omdat wit de kleur van de bliedschop is, en dit de bliedste dag van heur leven is."
Trientje prakkezaaierde der even over, dou zee ze: "Woarom is dij man din in t swaart?"

Streepke


Te grof?
Nee toch, redaksie het der op toukeken dat t nait te gek wuir.

Nog meer?
Nee, t blieven der vaaier.

Woarom?
t Mout nait te gek worden.


© 2000 - 2017 Dideldom.comBiewaarkt: 04-01-2016Bezuikers: Grunnegers veur elk.