DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Mishottjen
 
mislukken

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0236
APK keuren veur reloatsies.

Hejje t ook lezen lu? In Sleen kin je op 7 september op de maarkt, in t openboar dus, n APK-keuren ondergoan betrevvende joen reloatsie. En dat huift din nait allinneg joen reloatsie mit n partner wezen, mor dat kin ook over de reloatsie mit joen goldvis, joen hond of bie wieze van spreken joen wandelnde takken goan. Alerhaande vroagen mout je doar, woar aal dat vrumd volk bie is, beantwoorden. En noatied krieg je n keurensreport mit noar huus. En doarin kin je nog ais rusteg noalezen of joen reloatsie nog n joar duren kin, of dat t over de doatem is.

t Is n uutvinden van n mitwaarker van t Aalgemain Moatschoppelk Waark in Coevorden. Dij wil doarmit de drumpel tot t Moatschoppelk Waark verlegen. Nou, as dat mor gain vaalkoele wordt, mit zo'n lege drumpel. Man, wel is der nou zo gek om doar veur Jan en Aleman de maist intieme vroagen te beantwoorden.

Traauwens, in mien ogen het zo'n test absoluut gain weerde. t Zellen wel gain open vroagen wezen, doar je zulf t antwoord op bedinken maggen. Din zol der ja nog n echte perfester in de psychologie biezitten mouten ook. Nee, t zellen wel meerkeuze-vroagen wezen reken ik. En wees ais eerlek, elkenaine wait toch wat moatschoppelk gezain de juuste antwoorden binnen op de vroagen.

Even n veurbeeld. Ze vroagen aan joe: Hou zit dat bie joe thuus mit de ofwaske. Antwoord A: dij rötzak löt mie der aaltied allinneg veur opdraaien. Antwoord B: wie hebben n ofwasmesien, mor ik mot de boudel der aaltied zulf inzetten, weer uuthoalen en in t kaaste zetten. Of antwoord C: dat doun wie aaltied mit ons baaiden, omreden wie dat zo'n geschikt mement vinden om onze belevenizzen en gevuilens van de dag rusteg te beproaten, zo'n intiem mement ook. Nou, din kin je op joen klompen aanvuilen, dat ie as ie geern willen dat joen reloatsie goudkeurd wordt, antwoord C geven mouten.

Om nog mor te zwiegen over de reloatsie mit joen huusdaaier. Doar kin je ja de grootste leugens over vertellen, dij aarme daaier wordt niks vroagd, staarker nog, ook al was dat wel zo, ze kinnen ja toch gain antwoord geven. Zol dat in waarkelkhaid ook zo goan, bie t Moatschoppelk Waark? Allinneg t reloas van ain kaande opnemen en doarop n report boazeren? Gain beste rekloame ducht mie.

Mor affijn, even aans wat. In n aander bericht las ik nog, dat mobiele telefoons funest binnen veur reloatsies. As je teveul bellen mit joen partner, het dij nooit meer t gevuil van even allinneg wezen en din vuil je hailemoal gain verlangen meer noar mekoar. En t kin ook nog zo wezen, dat aal dat gekwak veur dij buutsmobieltjes de indrok geft dat je mekoar nog zoveul te vertellen hebben, mor dat je in waarkelkhaid al laank uutproat binnen. De therapeut dij dit onderzöcht het geft t advies om joen proatiesdertje mit gezond wantraauwen te behandeln.

Dat brengt mie op n idee veur de APK keuren van t Moatschoppelk Waark in Coevorden. Eerste en ainege vroage: Hebben ie n buutsmobieltje en bruken ie hom voak om joen partner te bellen? Is t antwoord: 'Joa', din wordt de reloatsie ter plekke ofkeurd. Mit 'nee' zit je goud. Kiek dat is nou net n echte APK keuren. t Kost joe n poar senten, de keurmeesters binnen der vlot kloar mit, en ie hebben t gevuil dat je weer n hail zet veuruut kinnen.

Geesjen Doddema-HeidemaAl eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur. Veur mien radiopergram bin ik wekelks n beetje aan t maaljoagen mit n kraandebericht.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.