DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Grollands
 
Groninger Hollands, iets letterlijk vertalen van het Hollands in het Gronings

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0323
Gevoarlek leven.

Hejje t ook lezen lu?
t Leven kin knap gevoarlek wezen op t heden. As je nait uutkieken loop je zo mor de kans n brugge tegen de kop te kriegen. Om nog mor te zwiegen van aal dij verkeersongelukken, inbroaken mit grof geweld, aal dat moord en doodslag, man, je zollen der ja baange van worden. As je tegenswoardeg as boas bie joen waarknemer langsgoan om de sleudel van de zoak op te hoalen op de dag dat dij waarknemer zuch versloapen het bin je joen leven ook nait meer zeker, omreden veurdat je der op verdocht binnen worden joe de hazzens inhaauwgen mit n bongel. Barbecuen is ook nait meer wat t west het. De worsten van tegenswoordeg binnen nait vris. In swieneworst doun ze gloepstreeks n donde koievlees, zunder dat ze dat op t puutje vermelden. Bie zeuventeg persint van de onderzöchde worsten was t weefsel onherkenboar of overgruid mit bakteries en gisten. Joa, zo ston dat r echt. Ik bedoul, je zollen toch van joen levensdoagen gain worstke meer op t vuur leggen!

Tegen zoveul schrik mouje hoast wel even n kop kovvie drinken, mor das ook nait meer te doun tegenswoordeg. In Itoalië binnen twij manlu bie t drinken van n kopke espresso maal op de kovvie kommen. Aine is der aan sturven en de aander ligt zwoargewond in t zaikenhuus. t Bliekt dat in t volautomoatiese espresso-apperoat n alderiezelkst gifteg goudje zit om t apperoat op te waarmen en dat hebben dij manlu binnenkregen.

Roken is ook nait aan te roaden, ja dat waiten dij rokers zulf ook wel vanzulf, mor der staait ook nog mit koieletters op elk pakje stinkstokken, wat joe der aal van overkommen kin. Doodgoan kin je dervan en joen vruchtboarhaid wordt zo beroerd, doar helpt gain ain soort kunstmizze meer tegen.

En nou we t toch over vruchtboarhaid hebben, der is n onderzuik west in Spanje noar t zoadgoud van manlu. Doarnoa hebben ze vraauwlu vroagd wel van dij manlu volgens heur nou t knapste was. En wat bleek? De schierste kirrels haren t beste zoad. Nou haar ik toch verwacht dat ze t aansom ook onderzöcht hebben zollen. Zeg mor, n stieg aaier onderzuiken en doarnoa de manlu kaizen loaten wel van dij vraauwen t schierste was. Nee hor, ze hebben van de vraauwlu t stemgeluud opnomen en doarnoa moggen de kirrels op foto's aanwiezen wel of zai t schierste vraauwmins vonden. En wat bleek doaruut? De knapste vraauwlu hebben de mooiste stemmen. As aal dij onderzuikers nou ais n beetje soamenwaarken zollen, din zol je interessante konklusies kriegen, woar ze hail gain ekstroa onderzuikers veur inhuren huiven. Gewoon n beetje bestanden koppeln. Want as de onderzuiken aal n beetje kloppen, din mag je konkluderen, dat knappe kirrels dus nait roken. Dink doar gerust mor even over noa, lu. Desnoods mout je dit stukje nog even van t begun of aan deurlezen, mor din bin je t vervast mit mie ains.

Wat mout je der nou aan doun, dat t leven zo gevoarlek is. Hail veul van zukse dingen overkommen joe ja gewoon, doar kin je zulf niks aan veraandern. Mout je nou de haile doagen as n baang vogeltje in huus zitten blieven? Kin nait, omreden der in de lucht in joen huus ook alerhaande giftege stovven zitten dij gewoon uut joen kerpet kommen, of uut t spoanploat van joen meubels of uut de stroalen van joen radio, televizie of magnetron. De haile tied boetenblieven din? Kin ook nait, omreden n aander onderzuik net weer aantoond het dat der in regenwotter ook de wereld giftege stovven zitten. En aal dij uutloatgazzen, doar wor je ook nait vris van.

Nou binnen ie toch hopelk nait totoal nusterg worden van dit verhoal? Nait doun, hor! Ie mouten mor zo reken, as je t al tot zo wied red hebben, zel je veur aal dij dingen wel al n beetje immuun wezen, dat kin ja hoast nait aans. En as je t tot nou tou volholden hebben, gaait t vervast nog wel n toertje goud. Gewoon rusteg blieven en deurgoan mit oademhoalen. Over vattien doage trevven we mekoar hier din wel weer.

Geesjen Doddema-Heidema

Pieltje noar boven

Al eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Haarstee
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.