DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Betern
 
verbeteren

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0348
Roken.

Hejje t ook lezen lu?
Der was weer van ales loos ofgelopen weke. En der wuir n bulde schreven over rokers en de Tabakswet dij 1 jannewoarie van kracht wordt.

Dus mouve t mor ais even over roken hebben, ducht mie. Der is n onderzuik west en doardeur hebben ze ontdekt dat mitroken veul gevoarleker is as dat lu aaltied docht hebben. Waarknemers hebben dammeet recht op n rookvrije waarkplek. Wat dou je din as waarkgever mit n poar verstokte rokers op joen loonlieste? Nou, ie kinnen bievubbeld rookhokjes kopen. Dat is n soortement van verploatsboar bushokje mit ofzoegsysteem, woar de roker inzitten kin. Kosten: tussen zes en tiendoezend Euro. Hebben ze der zo weer uut, zegt de producent van dit nije vertuut, omreden de rokende aarbaaiders zo veul meer waarken. Ze huiven nait meer noar boeten tou om heur stinkstokken te roken en boetendes huiven waarkgevers din gain apaarde rookkoamer in te richten. Zai je t veur joe? Hejje n sjiek kantoor en op n poar plekken stoan van dij gloazen hokken mit n rokende waarknemer derin. Der mout toch wel n slaange aanzitten om de rook of te voeren, dus t beste is mor om aal dij hokken op n riege noast nkander te zetten, zodat eventuele bezuikers zuch de nekke nait breken over aal dij ofvoerslangen. En as dat nou waarknemers binnen, dij ook kontakt hebben mit klanten? Kommen ze din uut heur hok, of mout de klant der noar binnen? Hebben klanten aigenlieks ook recht op n rookvrij proatstee? Ook al zol de mitwaarker zuch eefkes van zien nikotine-versloaven lösrukken kinnen en uut de kaaste kommen huif je doar volgens mie as klant nog nait zo bliede mit te wezen, want ik reken dat de klaaier van zo'n pazzipant van de rook deurdrongen binnen. Of zollen der veur de hokken ook nog omklaidruumtes wezen, woar de waarknemer even vris goud aandoun kin?

t Wordt toch gek genog mit de zörg veur rokers. Der binnen zulfs gemaintes dij geld beschikboar stellen veur elke rokende ambtenoar, zodat dij n kurses "stoppen mit roken" volgen kin. Of om n akkupunktuurbehandeln te bekostegen. Wat hogerop in de besturen dinken ze der weer aans over. De minister van volksgezondhaid wil hailemoal gain vergouden geven aan lu, dij stoppen willen mit roken. Dij vindt, dat ze zoveul geld uutspoaren as ze nait meer roken, dat ze zo'n behandeln makkelk zulf betoalen kinnen. Veur t gemak verget hai mor even, dat ze toch eerst stoppen mouten om dat geld uut te spoaren.

Mor ja... politiek. Doar hebben ze wel voaker de volgorde verkeerd. Zo geven ze in Slochtern lu tiedens n roadsvergoadern tot n uur of elven insproak over n bepoald gebied rondom t Schildmeer. Dij lu hebben vrezelk heur best doan, doagen ploeterd op n fersounlek verhoal. En ze kriegen de tied en de gelegenhaid om dat veur t kellege noar veuren te brengen. d'Ain is zenewachteg, de aander windt zuch alderiezelkst op, weer n aander het t swait veur de kop. En din bliekt dat t aal veur niks was. Want wat börgemeester, wetholders en road nou even vergeten binnen te vertellen is, dat der n poar uur eerder overainstemmen trovven is mit n groot baauwbedrief over plannen, dij al joaren in t kaaste lagen en dij nou opains deurgoan, zodat aal dij lu zuch veur niks de strödde raauw proat hebben.

Is dat vergeetachteghaid, slodderachteg gedrag, minachten van d'inwoners of leggen ze gewoon n rookgerdien? Ie maggen t zeggen. Traauwens lu, veur dat leste huif je nait ains n roker te wezen.

Geesjen Doddema-Heidema

Pieltje noar boven

Al eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Haarstee
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.