DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Peutern
 
tornen, peuteren

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0344
Internetjunks.

Hejje t ook lezen lu?
Der binnen de ofgelopen doagen weer alerhaande on-derzuiken doan. En ie waiten, doar bin ik gek op. Ik wor allinneg aaltied nogal flaauw van de haalfbakken verslaggeven derover in kraande. Nou ook weer. t Was wel n bericht dat belangriek genog was veur t veurblad, mor ie mouten der weer van ales zulf bie bedinken.

In dit geval het t "instituut veur onderzuik noar levenswiezen en versloaven" uutfigelaaierd dat internet doezenden versloafden moakt. Wat zeg ik: meer as 65.000 minsen mozzen dat wezen, hebben ze bie dat instituut bedocht. Doar-veur hebben zai mor laifst 447 minsen ondervroagd, dij meer as zestien uur per weke bezeg binnen mit chatten, gokken, internetdating en pornosites be-zuiken, dus in slicht Grunnegs: elektriek kwedeln, geld vermalen, elektrieke scharrelderij regeln en vieze ploatjes kieken. En ik woarschaauw joe mor vast even, lu dij zukswat doun, dij hebben ook nog persoonlekhaidssteurnizzen, deprezzies en reloatsieperblemen. En aal dat internetten zörgt veur n bulde akkefietjederij in dij lu heur sosioale leven en op heur waark. Nou, binnen ie der nog?

Vrumd hor, zo'n onderzuik. As ze nou al begunnen mit 447 minsen dij meer as 16 uur internetten, din hebben ze toch gain deursnee van de Nederlandse bevolken? En hou kommen ze der din bie, dat der nog meer as 55.553 lu binnen, dij doar ook last van hebben? En dat joen sosioale leven der onder te lieden het, as je aal mit joen neuze veur t beeldschaarm zitten, doar huif je nait veur deurleerd hebben. Ie hebben din ook ja aargens aans gain tied veur. Mor dat geldt vanzulf veur veul meer dingen. Stel nou even, dat ie n boeten-gewoon grode boukenwurm binnen, zo aine dij n bouk nait eerder wegdoun kin, as dat e uut is, din hejje ook gain tied veur n sosioal leven. En dat joen waark deronder te lieden het? Hou din? Dat wil ik waiten, wat is mie dat veur onderzuik! Zitten dij lu soms in de boas zien tied versloafd te wezen? As dat zo is, din hebben ze noa oldert tied zat om sosioal bezeg te wezen. Zitten ze soms tot daip in de nacht te internetten, zodat ze overdag op t waark sloaperg binnen? Liekt mie ook nait. n Weke het zeuven doagen, zestien uur komp-joetern per weke moakt nog gain twij-en-haalf uur per dag. Doar zellen ze toch wel gain uur minder om sloapen, omreden heur sosioale leven komt ja in de kniebe, en dat is nait tiedens de nachtrust.

Maal wor ik doar van. Ik wil waiten hou dat zit. Is dit nou n haalfbakken onderzuik of haalfbakken berichtgeven west. Zo'n bericht ropt meer vroagen op, as dat je der wiesder van worden. Meschain is dat ook wel de bedoulen. t Kin mor zo wezen, dat ie en ik nou in paniek roaken mouten en baange worden mouten dat wie ook versloafd binnen. Hou kinnen wie dat nou kontroleren? Krek, op internet, op de thoesbladziede van dat instituut. Ze zellen de vroagenlieste wel zo ingewikkeld moakt hebben, dat wie doar allinneg al n dag ons sosioale kontakten veur missen mouten. Boetendes liggen we der din wakker van, of wie nou wel of nait versloafd binnen, want as dat echt zo is, din binve ja zaik. Dat het weer tot gevolg vanzulf, dat wie de dag derop onze kop naargens goud bieholden kinnen en ons waark der ook nog onder lidt. Woar mouten wie din hin, mit ons perblemen? Juust... noar dat instituut!

Mor as echte Grunneger loat ik mie de kop nait gek moaken vanzulf. Ik loat dat bericht mor bie mie dele zakken. Aalhouwel, ik zol aigenlieks wel willen, dat ie n beetje versloafd wazzen. Aan t Grunnegs, aan Dideldom, of meschain wel n hail klain beetje aan mien schriefseltjes. Mor doar kom ik nooit achter vanzulf, of ik mout eerst 447 van joe opbellen veur n onderzuik...

Geesjen Doddema-Heidema

Pieltje noar boven

Al eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Haarstee
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.