DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Dinkje
 
dingetje

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0317
Ganzen.

Hejje t ook lezen lu? n Bekinde en ik mag hoast wel zeggen beruchte aannemer-/wegenbaauwer uut t Noorden des lands is in Duutsland oppakt en in t gevang smeten. De aannemer zulf huil der al n zetje reken mit, dat ze hom in t nekveltje pakken wollen omreden hai der van beschuldegd wordt r in zien bedrief n dubbele boukholden op noa te hoalen. En dat mag nait vanzulf. Mor ja, dizze man is nait onder n ganze-aai uutbröd en was der tussenuut knepen. Justitie was al n haile zet noar hom op zuik, mor ze wozzen nait recht woar e touhuil. En ie waiten t ja wel, ie mouten joe wachten veur lamme ganzen: kinnen ze nait vlaigen ze kinnen toch flottern. En ik leuf vot wel, dat dizze meneer over de haile wereld verspraaid n poar schiere adressies het om zuch terugge te trekken, dus doar zel t nait aan liggen.

Tiedens de parlementaire enquête noar de baauwfraude huil hai vol, dat e van niks wos. Hai laagde de lu achter de toavel nog net nait uut, mor perbaaierde ze gewoonweg van de zokken te proaten. Volgens hom haar zien veurmoalege boukholder, dij mit dij bouken noar de plietsie stapt was, n sprookje van moeke ganze verteld. Staarker nog, as de heren en doames van de kemizzie hom mit alerhaande faiten konfronteerden, keek hai ze aan as n ganze dij nait leuft dat kukens heu eten. En je zollen toch dinken dat de man n aanhanger is van t gedachtengoud van Lenin, hai zel toch nait veur niks zo'n groot beeld van dizze kommenist in toene zet hebben. Din reken je toch dat hai zulf ook veur t prinsipe is dat de ganzen de kost kriegen, mor dat ze hom din wel plokken mouten. As je doarentegen de bouken leuven moggen, din wuiren hoge ambtenoaren toch meer behandeld volgens de stelling: de man n vogel, de boer n ganze.

Volgens lu dij t waiten kinnen is dizze man n bikkelkhaarde zoakenman, hai wait persies wenneer of e n noodliedend bedrief overnemen mout en der toch weer wat van moaken kin, van zien ondergeschikten verlangt e t uterste. Och, mor hai is zo gewoon bleven. Ondanks dat e zulf zo'n vedde ganze is dij zuchzulf bedrupen kin, gaait e mit de bewoners van t dörp woar e woont elk joar gezelleg n dag uut om lekker aargens stamppot eten of zukswat. t Is dudelk n man mit twij kaanten.

Mor woar wil ik nou noar tou mit dit verhoal. Woarom zitten der zoveul ganzen in, vroagen ie joe messchain of. Nou, dat is hierom. Ik las noamelk ook, dat de ganzen in zien viever aalmoal noamen hebben en nait zomor. Nee, ze binnen aalmoal nuimd noar ontsloagen managers. Nou liekt t mie gain kirrel om veur de ganzen te preken. Woarschienlek gaait hai der vanuut, dat dij lu aalmoal domme ganzen waren. Mor wait hai din nait dat ganzen op ain gebied onovertrovven binnen? Ganzen binnen de beste woakhonden dij je joe veurstellen kinnen. Bie t minste of geringste begunnen zai te gakken van jewelste. Dat het hai vervast nait waiten. Ik reken toch nait dat hai bewoakt worden wil deur aal dij lu, dij e deruut schopt het?

Nou ja, doar kin e de kommende tied ais rusteg over noa dinken. In t gevang zellen ze wel nait de haile dag bezeghaidstherapie volgen. As e zuch nou echt verveelt doarzo, heb ik nog wel n tip: hai kin aaltied nog mit n ganzevleugel om t huus (van bewoaren) smieten.

Verkloaren van de gezegden:
* Hai is nait uut n ganze-aai bröd: ik bin nait zo dom as woar je mie veur aankieken
** Sprookjes van Moeder de Gans: Dat mout je nait leuven
* Wacht joe veur lamme ganzen: kinnen ze nait vlaigen, ze kinnen toch flottern: n kadde in nood moakt roare sprongen
** Ganzen leuven nait, dat kukens heu eten: Ie kinnen mie meer vertellen, wat je doar zegd hebben is nait te geleuven
** De ganzen kriegen de kost, mor ze mouten hom plokken: Der is brood veur elk, mor lu mouten der veur waarken
** De man n vogel, de boer n ganze: Elk mout gelieke veul hebben, mor je kinnen aine dij t weerd is wel n beetje meer geven.
** n Vedde ganze bedropt zuchzulf: n rieke kirrel het gainaine neudeg
** Hai preekt veur de ganzen: Gainaine dij noar hom luustert
* Mit n ganzevleugel om t huus smieten: Nait veul uutvoeren. s Winters as der nait veul te doun was, vermuiken manlu zuch deur in zo min meugelk worpen n ganzevleugel om de boerderij te gooien.

* Uut: Dij t dut mout t waiten van Jan J. Boer
** Uut: Nederlandse spreekwoorden spreuken en zegswijzen van K. ter Laan

Geesjen Doddema-Heidema

Pieltje noar boven

Al eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Haarstee
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.