DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Lutje beudels
 
kleine kinderen

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0249
Meer huwelken.

t Aantal huwelken stigt weer, zo ston der in t kraande. Wazzen der in 2001 nog 82.000 poaren in t huwelksbootje stapt, in 2002 binnen dat r al 87.000. Even verder-op lees ik dat traauwen vandoag de dag gain zoakelke transaktie meer is. Nee, lu traauwen tegenwoordeg om de traditie, veur de symboliek en de waarmte. Eerder kwam t nog wel ais veur, dat t kopen van n huus of t kriegen van kinder de reden was om mekoar t joa-woord te geven. Nee, minsen willen nou gewoon traauwen omdat t zo romantisch is. Ze begunnen al wel n joar veur de doatem te bedinken hou of ze heur traauwdag aanpakken willen, want ze willen t mooier en veuraal aans as aan-dern. Bie veurkeur op t mooiste stee van hail Nederland, in n jurk en n pak doar nog gain aander in zain is en din mit n aander feest as der tot nog tou west is. t Schient zulfs dat r al bruidspoaren binnen, dij rondom het joa-woord, t kritieke mement zel ik mor even zeggen, n muzekoale omliesten willen. Hou zol dat goan? Ik stel mie dat zo veur: De ambtenoar van de burgelke stand is tou aan de vroage: "Wat is hierop uw antwoord?" De toukomstege echtelieden kieken mekoar daip in d'ogen. Din kieken ze over heur scholder, geven n taiken aan t orkest, dat zet in en de zanger of zangeres begunt n romantisch laid te kwelen. Din is t vanzulf wel zoak om van te veuren flink te oefenen, omreden je toch wel goud waiten mouten wenneer of de meziek de pauze het, woar je net "joa" tussendeur fluustern kinnen.

Ik wait nait hou of t mit joe zit, mor as ik zukswat lees, vroag ik mie of, hou zol dat kommen? Der binnen al ploatsen, woar je behaalve in t gemaintehuus ook in n mooi old kesteeltje traauwen kinnen. De gemainte Veendam is doar nog veuruutstreven-der in. Dij het besloten dat ze n "duurf-stad" wezen willen. En doarom is vaststeld dat je overaal in de gemainte traauwen maggen, zulfs in joen aigen huus, as t mor n ge-baauw is en as de ambtenoar van de burgelke stand zuch mor even ongesteurd om-klaiden kin.
Kiek dat is wel aantrekkelk vanzulf. Aalhouwel as ik din zai wat doar veur n prieskoartje aanhangt, Euro 443,-- mor laifst en din mout t ook nog in de weke onder kantoortied wezen, aans is t nog duurder. Nou, dat kin toch nait de reden wezen, dat der inains zoveul meer minsen traauwen. Komt t deur Imca Marina din? Dij is weer in t noorden wonen goan en der stoan t haile joar al berichten in t kraande over heur mooie boerderij en over wat zai doar wel aal van plan is. Zo as bievubbeld dat zai van plan is n soort tempeltje in toene te baauwen woar zai minsen traauwen kin. Nou, t prieeltje is nog nait kloar, mor der is al wel n stel dat bie heur in huus traauwen gaait. Dat gebeurt din deur de ster zulf, mor t is veurlopeg nog even bie heur in kel-der. Volgens Imca is t doar ook hail geschikt veur t holden van n feest noatied. Zol je din verplicht wezen, om heur as zangeres in te huren, zodat je n feest kriegen van: "E viva Espanja"?

Even verderop in d'kraande staait n bericht, woardeur t beslist nait kommen kin, dat r meer minsen traauwen, want ik lees dat t huselk geweld aal meer tounemt. En dat der joarleks al zo'n 60 tot 80 vraauwlu dood kommen deur dit geweld. En aal dij vraauwlu hebben dou ze traauwden ook docht, dat zai de woare Joakob trovven ha-ren en dat t getraauwde leven bie heur beslist aal rozegeur en moaneschien worden zol. As je zowat lezen, bedink je joe nog wel n moal veurdat je mit n aander joen le-ven dailen goan.

Ach en din kom ik uut bie t artikel, dat t hailemoal dudelk moakt. "Getraauwde vraauwlu hebben de beste seks". En wel wil dat nou nait, wees eerlek. t Bliekt dat twij-daarde van de ondervroagde vraauwlu beweert dat zai de beste seks hebben mit heur man. Denk doar even ais over noa, lu. De beste seks…. vergeleken mit wat of wel? Din zol je toch hoast dinken dat zai ook zo nou en din wel ais vergeliekensmate-rioal opzuiken, aans kin je ja nait waiten wat t beste is. Boetendes stoan der wat twievelachtege getallen in. Zo vindt 95% van de vraauwlu traauw belangriek in n langdurege reloatsie. En toch is 16% van dij vraauwlu wel ais vrumdgoan. Vinden ze traauw van de aander zeker belangrieker as traauw aan de aander.

En nou we t toch over twievelachtege uutsloagen van n onderzuik hebben: Hebben ie de uutslag ook zain van de vroage hou voak in t joar of minsen "t" doun? t Schient dat wie Nederlanders gemiddeld 158 moal per joar seks hebben. Dat is wel even roem drij moal in de weke. Wie stoan doarmit net onder de Fransen, mor ja, dij doun t meschain wel mit de franse slag en tellen dat toch mit, doar kom je toch nooit achter. Ik heb zo ais hier en doar bie mien kennizzen informeerd, of zai zuch doarin vinden konden, in dij uutslag. Der was gainaine bie dij aan t gemiddelde toukwam. n Poar wazzen wel van plan, om heur best nog even te doun veur t inde van t joar, mor de maisten waren bange dat der din gain doagen genog meer over wazzen. En nou vroag ik mie of: Wel het dat gemiddelde zo opkrikt? …..Ie meschain?

Geesjen Doddema-HeidemaAl eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur. Veur mien radiopergram bin ik wekelks n beetje aan t maaljoagen mit n kraandebericht.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.