DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Stört
 
buurt aan het Hunzingokanaal bij Leens

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0321
Opbloasboar en verploatsboar.

Hejje t ook lezen lu?

In t koader van t joar van de boerderij is n kulinair projekt opstart. Ze goan mit n verploatsboar restaurant t haile laand deur en loaten minsen pruiven van de boerenwereldkeuken. Midden in t veld, mit de locht van gras in de neuze, (dus as ik joe was zol ik mien heukoorzetebletten nait vergeten in te nemen) en mit uutzicht op de landerijen wacht de gasten n biezundere eetervoaren. Eersteklas bedainen, luxe gloazen en mooie servetten, nee, da's zeker gain behelpen volgens de organisatoren.
Aan t ploatje te zain is t gewoon n holten baauwpakket mor as k t aal leuven mag, is t veurzain van alerhaande gemakken. As t kold is kin de verwarmen aan en der zitten zulfs rolgerdienen in om de gasten te beschaarmen tegen eventueel bar weer. Ze goan dervan uut dat ter zo'n 400 smikkelmoazen op ofkommen.

Ik bin baange dat je nait veul daaier op t landgoud zain zellen. Ze hebben noamelk allinneg mor gerechten op t menu stoan doar ze de onderdailen van uut de direkte omgeven hoalen. En wat krieg je din? Lamskoteletten en piepkukens. Dus gain jonkgoud meer te zain doarzo.

Nou ze doun heur best mor. Ik wait wel dat de restaurantholders sunt de invoeren van de euro stain en bain kloagen over t gebrek aan klandizie. Ze begriepen der niks van. As je uut eten goan krieg je ook n beetje t gevuil dat ze doudestieds allinneg de guldentaikens vervangen hebben deur eurotaikens en wieder de koarde zo loaten hebben. Gainaine het heur verteld dat ze de priezen ook dailen mozzen deur 2,20371. Volgens n bevrunde middenstander kloagen dij lu zo, dat je hoast dinken zollen dat ze van ellinde gain ontlasten hebben. t Is ook ja gain wonder dat minsen aal minder uut eten goan.

En nou dit projekt. Mit t restaurant noar de eters tou. t Is mor te hopen dat t aal n beetje goud ofkaalft, aans mot der weer dik geld bie. Och joa, as Mozes nait noar de baarge komt, komt de baarge wel noar Mozes.

Kiek en nou we t toch over Mozes hebben, hejje dat lezen dat in Engeland de allereerste opbloasboare kerke in gebruuk nomen is? Der zit n oppompt örgel in, n plestieken preekstoule, n opbloazen altoar, plestiek-in-noamoak-loden roamen en de kerkgangers zitten op luchtstoulen. De ontwaarper rekent dat e t geleuf weer nij leven inbloazen kin, omreden domies nou overaal heur waark doun kinnen. Der kinnen zestig lu in en t kost mor 31.000 euro. Mouten ze evengoud nog voak mit de kellektepude in t ronde, veurdat ze dat ter weer uut hebben.

Zai je t veur joe? Aal dij geleuvegen op knijen op de grond, mit de mond aan n ventieltje om de boudel eerst ais op te bloazen? Maggen ze mor hopen dat de dainsten goud bezöcht worden aans mouten ze wel slim achter de poest wezen veurdat de dainst begunnen kin. Dus domie mot der terdege reken mit holden dat hai in zien preek gain gebakken lucht verkopen kin, aans het e de volgende keer gain bloazers genog.

Volgens de ontwaarper van t gebaauw binnen der al minsen uut twinteg aandere landen dij belangstellen toond hebben. Hai zol zulfs al vroagd wezen opbloasboare moskeeën en synagoges te moaken. As dat mor goud gaait. Doar maggen ze wel n gebruuksaanwiezen bie doun dij in ale toalen van de wereld goud dudelk is, zodat zulfs kwoadwillende tiepen waiten dat t gaait om opbloasboare gebaauwen en nait om gebaauwen dij opbloazen worden maggen.

Geesjen Doddema-Heidema

Pieltje noar boven

Al eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Haarstee
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.