DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Tudevreten
 
kippenvoer

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0146
Iedele mannen.

Hejje t ook lezen lu? Der is ais weer n onderzuik doan. Doar wor ik aaltied zo vrolek van, hè?
Nou ook weer. t Onderzuik is holden in opdracht van n mannenblad. En doar is uut te konkluderen, dat manlu uterleke verzörgen tegenswoordeg belangriek vinden. En woar aargern dij stumpers zuch nou t maiste aan?

De iedele man kloagt over zien uutgezakte lief. Hallo.... letten ie even goud op?
De iedeljipske kerels aargern zuch aan heur pinze! Leuven ie dat? Echte iedeltoiten zollen in mien ogen toch bie de eerste klaaine uutdijen in stoat van alarm roaken. En doar votdoadelk wat aan doun. Moar nee. Dizze stumpers binnen ontevree over heur lief, heur tanden en heur gewicht.

En dat, beste kirrels is aalmoal terogge te voeren op ain ding: eten!
Laifde gaait ja deur de moage, zeggen ze. Dou der nou din even dinken om in t vervolg, dat je joe n beetje gezond vouern loaten. Zuideghaid bievubbeld, tast joen tanden aan, ie gruien der van dichte, en ie kinnen der nog alerhande male zaiktes van kriegen ook. Is ook onderzöcht, hor. Der binnen zulfs instellens dij mooie folders uutgeven om minsen te woarschaauwen dat ze gezond eten mouten. Mor, ja, dij helpen ook al nait. Minsen mouten der persoonlek op aansproken worden, deur n diëtiste, din doun ze der wel wat aan. Leesvouer allinneg helpt nait. Liekt mie ook biezunder van toupazen in t geval van iedele hoantjes. Strontaigenwies ook nog, vanzulf.

Mor om even terogge te kommen op dij hanglieven: wat doun ze der nou aan?
Nou, kiek, 36 persint van de manlu holdt t lief wel ais in, as ze in gezelschop binnen. Loat mie nait laggen. Slecht bericht veur joe iedele manlu, da's iedele hoop. Kiek, wie vraauwlu, wie doun ons levenlaank niks aans as t lief inholden. Dat is ons zogezegd mit de paplepel ingoten. Wie waiten nait aans, wie huiven doar ains nait meer bie noadenken. Ie manlu, doarentegen, hebben t zo drok mit t inholden van t lief, dat je joen kop der nait bie hebben. Let mor ais op. Zo gaauw mannen in gezelschop n beetje ontdeuen en gezelleg mitproaten, zakt de boudel vanzulf weer uut.

Och goi, en din geft 57 persint van dij manlu ook nog tou, dat ze wel ais noakend veur d'spaigel stoan. Dij aandere 43 persint, runt zeker mit oogkleppen op veur t spaigel langs as ze doest hebben.

En t toppunt van t onderzuik is, dat de man tegenswoordeg ook n lustobjekt worden is. Wie vraauwlu kinnen tegenswoordeg noar de Chippendeels kieken. Joa en doar wordt de deursnee man n beetje zenewachteg van, vanzulf. Dij moakt zuch doardeur din ook zörgen over zien seksewele aantrekkenskracht. Nou ja, wees mor nait bezörgd hor jonges. Goud gereedschap kin t beste bewoard worden onder n ofdakkie.

Mor ain woarschaauwen nog: manlu hebben nou ook de veurdailen ontdekt van n vochtinbrengende creme, lees ik. Nait doun, jonges. Hejje wel ais vocht in t knije had? Mooi dik opzet, zeker? Nee hor, naargens goud veur, dij cremeboudel.

Gewoon joezulf blieven, veurdat je joe ook nog n dienderge kop aansmeren loaten.

Geesjen Doddema-HeidemaAl eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur. Veur mien radiopergram bin ik wekelks n beetje aan t maaljoagen mit n kraandebericht.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.