DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Òfdailen
 
afdeling

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0208
t Vaalt nait tou om riek te wezen.

Hejje t ook lezen lu? t Vaalt nait tou om riek te wezen. Slimmer nog, der kinnen joe de vrezelkste dingen overkommen as je sinten hebben.
Zo was der in Itoalië n rieke financieel adviseur dij in n depressie zat, omreden hai schaaiden was. En om nou uut dat daipe zwaarde gat te kommen ging hai op zuik noar intenze gevuilens. En wat dee e nou? Hai overvuil in n poar moand tied 21 banken. En dat dee hai nog op sjiek ook.
Hai kwam in zien dikke Maserati veurrieden, beroofde de bank mit n speulgoudpistooltje en ging din noa ofloop in zien auto zitten kieken hou plietsie mit zwaailichten en sirenes noar de plek van de overval scheurde. Nou, wie mouten mor hopen veur dij stumper dat ze in Itoalië ook n soortement van Paiter Boanstichten hebben, dij hom van biesterboan ofhelpen kin.

En din binnen der ook nog lu dij heur spoarsinten in n pensioen steken willen. n Echtpoar in Hilversum is doar maal mit op de kovvie kommen. Zai haren n lutje negen tun opspoard en wollen doar wel n beetje meer van moaken, om redelk in stijl van d'ol dag te genieten.
Dus dat mos mor in aandailen belegd worden. Nou haren zai de pech dat ze dat deur aine doun loaten hebben, dij zai op n verjoarsfeestje bie n kennis trovven haren. Dij man haar nogal dikke verhoalen had over houveul winst hai wel op de beurs opstreken haar. Zai hebben hom d'oren van de kop soezen mouten, veurdat hai der in toustemde om ook heur spoarsinten te beleggen.
En nou is der mor 190.000 gulden van overbleven. Aigen schuld zegt de hobby-belegger. Zai wollen dikke winst hebben en din loop je nou ainmoal dikke risiko's. Haren ze wel waiten kind. De aarme rieke stinkers willen nou heur sinten weeromhebben van dij sjarletan en hebben hom veur t gerecht sleept. Zo zai je mor weer, dat je verhoalen op verjoardagsfeestjes nait aaltied leuven mouten.

Mor t is ook wat as je n poar koperlappen overhebben. Ie kinnen ze ja hoast nait meer kwiet, omreden de maiste banken op t pladdelaand de toko dichtgooien en allinneg nog van dij geldautomatieken aargens in n mure hebben. Din mout je as man in bonus ook ja n hail inde rieden om joen geld op joen bankreken te kriegen, in t slechtste geval meschain wel hail noar Zwitserland of Luxemburg!

Traauwens, as je in n rieke buurt wonen hejje t ook stoer hor. Der is n onderzuik west in Engeland, dat vraauwlu dij dat lot trovven hebben, zuch voaker bezörgd moaken over heur figuur as de wichter in de gewonere buurten. En dat komt din aalmoal, omdat dij luxe poppies van dij glimmende tiedschriften onder ogen kriegen en ook nog ais veul voaker in winkels kommen woar goud verkocht wordt allinneg veur slanke doames. Nou, dat is hail slim hor. Dat mout je nait onderschatten. t Schient dat je doar stevege depressies van oplopen kinnen.
Ach, dij wichter mouten gewoon even noar Amerikoa. Want in Beverly Hills kin je joe veur n poar Dollar ombatterijen loaten. Doar kinnen minsen kaizen hou ze der uut zain willen. Dus zeg mor, zai kinnen de borsten van Dolly Parton kriegen of de lippen van Tina Turner. Ain noadaail zit doar wel weer aan vast. Ie mouten joe van teveuren wel even goud oriënteren in de roddelbloadjes. Aans kom je straks in huus mit t hoar van Pim Fortuyn, de oren van Nicky Lauda en de neuze van Cassius Clay. Doar kon je din achterof wel ais n beetje spiet van kriegen.

Ik bin mor bliede dat ik doar gain last van heb. Ik woon in n hail gewone buurt, ik heb gain noagel om de kont te kraben, mor wel n goddelk figuur!

Geesjen Doddema-HeidemaAl eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur. Veur mien radiopergram bin ik wekelks n beetje aan t maaljoagen mit n kraandebericht.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.