DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Vuilen
 
voelen

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0214
Bloot kieken noar kunst.

As je in Utrecht noar t museum goan, din kin je nait zomor alles bekieken. Slimmer nog, ie kinnen allinneg mor alles zain as je zogezegd mit de billen bloot willen. Stel joe veur: ie goan op n mooie zundag mit de haile femilie noar t museum, kinder mit vanzulf, want dij mouten toch ook zo nou en din n portie kultuur opsnoeven.

Doar loop je din, mit joen goie gedrag in joen zundagse goud. Ie haren al lezen dat dit museum wat moderns haar, noamelk n videoshow. Dat is net wat veur dat opgeschoten jonkgoud van tegenswoordeg vanzulf. Mor wat bliekt nou, ie maggen de leste zoal allinneg mor binnen as je aal joen goie goud uutdoun. Dat haren ze van teveuren nait aankondegd. En stiekem n onderboksempie of n Berend-Hinderkie aanholden is der nait bie. Niks hor, tot op t leste droadje mout je joe uutpellen. En din krieg je van de opzichter n badjaze en n handdouk en mag je joe op n plestieken kuzzentje in n grode poule waarm wotter zakken loaten om de FFF-videoshow te bekieken mit klips, dij op de wanden en op t plefond projekteerd worden.

FFF….. der staait nait bie wat t betaikent, mor ik dink hoast: Films mit Fratsen en Fiebeldekwinten. Nou reken ik wel, dat as je de eerste zoalen zunder blouddrukverhogen deurkommen binnen, dat je dit al zo'n beetje hail gewoon vinden. Of meschain bin je wel aan n kolle does tou. t Schient dat je joe ook woaraargens deur n groot vraauwelk geslachtsorgoan noar binnen fokseln mouten. En ainmoal binnen heur je n gepoest en gestìn woar joe t schoamroaad van op de koaken komt. Mie dunkt, ie mouten op dat moment al bliede wezen as joen kinder op n zodoanege leeftied binnen dat ze alles van de bloumpies en de iemen ofwaiten, aans mouje dat nog uutleggen ook.

Wat is t mie toch ook wat nait? In Stad haren wie n zetje leden ook al zo'n rebulie over foto's in t museum woarop vraauwlu mit slim hoge nood op n wel hail biezunder stee t wotter lopen luiten. En nou hevve dit weer. Volgens de direkteur van t museum was dit t ofgelopen weekend n redelk groot sukses, omreden datteg bezuikers t leste viegeblad valen loaten haren. Datteg man… n redelk groot sukses. Dat geft joe te dinken over t totoale bezuikersaantal. Mor goud, t kin wezen dat zukse fratsen neudeg binnen om de minsen waarm te moaken veur museumbezuik. Ie kriegen toch wel n hail aander beeld van dizze instellens. t Eerbiedwoardege, beetje stovvege instituut woar ze heur best doun om de tastboare zoaken van de kulturen deur de joaren hin te bewoaren bestaait nait meer. De aine direkteur bedinkt nog wildere dingen om minsen te trekken as d'aandere.

Mor wat ze nog welais vergeten, dat is om overaal n beetje dudelke verkloarens bie te zetten. En in dat geval haar ik veur dizze zoal nog wel n suggestie. Gewoon t kind bie de noam nuimen. Dus in dit geval: gain FFF-videoshow, mor BKK. Blode Konten Kunst.

Geesjen Doddema-HeidemaAl eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur. Veur mien radiopergram bin ik wekelks n beetje aan t maaljoagen mit n kraandebericht.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.