DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Krentjebrij
 
watergruwel

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0218
Vraauwlu.

Hejje t ook lezen lu: Vraauwlu binnen nait in stoat om snel de deure uut te goan, ston der in t kraande. Nee, vanzulf nait, docht ik geliek. Dij hebben t ook ja veuls te drok om te zörgen dat de rest van de femilie n beetje op tied bie t pad komt. Want wees nou ais eerlek. Hou gaait dat? Eerst mot heur man n beetje schier in t pak, en doar mot zai hom ja bie helpen. Het zai de ogen nog mor haalf open, komt hai deraan mit n broek en n overhimd, en vragt: "Paast dit bienander?" In negen van de tien gevallen, paast het van gain kanten vanzulf en din mot zai in de bainen om hom n beetje n schiere kombinoatie uut kaaste te trekken. De kinder motten hemmeld en aantrokken worden. Elkenaine mot pap, thee mit n beschuut, kornflakes of wait ik wat hebben. In t allerslimste geval mot ze ook nog aan t aaier bakken omreden hai dat geern smörgens op zien stoetje hebben wil. Din mot elkenain nog brood mit veur tussen de middag en din is zai eindelk aan zuchzulf tou. Mit n noodgang onder does deur, klaaier aan, tazze onder d'aarm en hup noar t waark. En doar willen ze din over soezen, dat vraauwlu doar n zetje waark mit hebben?

Mor nee, zo as gewoonlek, haar ik t artikel beter eerst ais lezen kind. Want wat is t geval: Der is weer ais n keer n onderzuik doan.
Ditmoal deur n groot winkelbedrief in Engeland. En dij hebben vraauwlu ondervroagd over hou laank of ze neudeg hebben om zuch kloar te moaken om vot te goan. De snelste vraauw dee der nog op zien minst ain-en-twinteg menuten over om uut huus te kommen. Der binnen ook vraauwlu dij gaauw n uur neudeg binnen om smörgensvroug noar t waark te kommen. Veur n middagje winkeln binnen ze vlotter kloar. Mor mit n man uutgoan, dat is wel t allerslimste wat joe as vraauw overkommen kin, geleuf ik, as ik dat onderzuik leuven mag. Want dat kost de doames zo gemiddeld toch al gaauw negenviefteg menuten aan veurberaaiden.

Mor ja, wat mouten wie vraauwlu ook wel aalmoal doun. Wie mouten ons doezen en t hoar wassen. En dat hoar mot ook dreugd worden en nog n beetje schier zitten ook. Kiek bie manlu is dat aalmoal wat ainvoudeger. Dij hebben voak kört hoar, dus even flink mit d'handdouk derover rözzen en t is dreuge. Kamme der deur en kloar ist. En din hejje ook nog van dij kirrels dij gain of hoast gain hoar hebben. Op kop din, hè. Dij kinnen hailemoal gaauw. Din kaizen ze ain van heur drij pakken uut en ain van heur baaide poar schounen en t is veurmekoar. Der schienen zulfs van dij tiepen te wezen dij overaal widde zokken bie aan doun, dus dij kinnen wel n rekordje breken, ducht mie.

Mor wie vraauwlu, wie hebben doar meer perblemen mit. Eerst al t punt: Mit wel hevve n ofsproak. t Sprekt vanzulf dat wie aans wat aandoun as we bievubbeld mit n stel vrundinnen uutgoan as dat wie aandoun as we mit ons boas uut eten mouten. En din de vroage: woar goan we hìn. Is t n gelegenhaid woar wie onlangs nog west binnen en woar de kans bestaait dat we bekinden trevven. Din mouve ons boukholden der op noasloagen, wat we de veurege moal aanharen, dou wie dij lu zain hebben. t Kin vanzulf nait zo wezen, dat wie twij moal achter mekoar in t zulfde goud aankommen. Zai je wel, dat t hailemoal nait zo ainvoudeg is?

Mor nou even aans wat. Ze hebben gain manlu ondervroagd. Ze hebben dus zogezegd gain vergeliekensmaterioal. t Wordt tied dat dat ais n moal in de praktiek uuttest wordt. Dus n steltje manlu kontroleren, stopwatch derbie en din kieken houveul tied zai neudeg binnen om hailemoal zulfstandeg schier in t goud te kommen. Kon veur t manvolk nog wel ais tegenvalen.

Ach, woar moak ik mie aigenlieks ook drok om. Want as t al zo is, dat wie vraauwlu zoveul tied verpoedeln, wel het doar din last van?
Wel zien tied is t aigenlieks, ons aigen toch zeker!

Geesjen Doddema-HeidemaAl eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur. Veur mien radiopergram bin ik wekelks n beetje aan t maaljoagen mit n kraandebericht.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.