DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Dwoalen
 
dwalen, dwaling

Geesjen Doddema-Heidema.

Hejje t ook lezen lu.

n Beschaauwen over n kraandebericht: n opvalend nijsbericht dij d'ofgelopen weke te lezen was.


Week 0245
Rolloators mit rekloame.

Hejje t ook lezen lu? Dikke rebulie over rolloators, al veur de twijde moal van t joar. Van t zummer wazzen der aargens veur de dörpsjeugd rolloator-wedstrieden. n Koppeltje jongelu dee n haardloop-wedstried woarbie ze n rolloator veur zuch aan steuten mozzen. Nou, volgens mie deden ze doar gain mins kwoad mit, mor der binnen aaltied van dij zoerproemen, dij t neudeg vinden doar n ingezonden braif over te sturen noar t regionoale dagblad, om zuch derover te bekloagen. n Grof schandoal wast, zo schreven dizze beter-waiters. Wat mos dat ale olle lu dij zunder zo n karrechie nait meer bie t pad kinnen, vrezelk zeer doun. Woar ging t hin met de normen en woarden.

As je willen kin je joe overaal wel aan aargern vanzulf. Der binnen toch ook elke zummer, in Drinte main ik, races mit zaikenhuusberren. Zel elk dij in t zaikenhuus ligt of legen het, zok doar drok over moaken? Nee toch zeker. Zukswat is toch n onschuldeg vermoak.

Mor nou is der weer aans wat mit dij mobiliteits-woagentjes. n Lutje bericht op de veurpagina van t kraande. Der is n brillezoak, dij heur logo aan de rolloators hangen wil. As vergouden kriegen de bejoarden n groates brille van dij winkel. Ofgelopen dunderdag zollen in Amersfoort de eersten in gebruuk nomen worden. Doags noa t berichtje ston der n artikel in, woarin n stok of wat direkteuren van rekloameburo's vroagd wuir, hou of ze dat wel vonden. Aine von t daip triest. t Mos toch nait gekker worden en t was gewoon overdreven. De twijde zol nog nait willen dat zien schoonmoetje mit zo n ding bie t pad lopen zol en dat zee volgens hom wel genog. De daarde von, dat der meschain wel rekloame op de karrechies kon, mor dat je ook grinzen haren, en hai von t toch nait zo n geweldeg idee. Zollen dij drije n beetje last hebben van de kif? Zai binnen direkteur van n rekloame-buro, mor zai hebben de aktie nait bedocht. Ofgunst meschain, dat ze der zulf nait op kommen binnen. De vaarde kon t wel woarderen. Hai von t origineel, zee e. n Ludiek truukje, om onder de aandacht te kommen.

Woar minsen zuch toch ook aal drok om moaken. Je kriegen n beetje t idee, dat onze aarme bejoarden misbruukt worden, deur n gewaitenloze brilleboer. Mor ik heb nijs veur joe. As je mit zo n rolloator lopen, holdt dat nait automoatisch in, dat je zulf nait meer beslizzen kinnen, of dajje meschain zulfs wel in n begunnend stadium van dementie verkeren. Gainaine wordt toch dwongen om rekloame te moaken. En ik wil joe wel vertellen, dat n brille nait goudkoop is, hailemoal nait as je gloazen derin hebben, woar je verof mit kieken kinnen en ook mit lezen.

Ik bin nog (net) nait bejoard en ik heb gelokkeg nog gain rolloator neudeg, mor wel n brille. Van de weke heb ik net n nije ophoald. En as mien brilleboer zegd haar: "Ie kriegen dij brille groates van mie, vrouw Doddemoa, mor din mouje n sticker van mie op joen auto plakken", haar ik dat vot doan, want t was n rib uut mien lief.

Man, loat elke bejoarde mit rolloator toch zulf beslizzen over wel of nait rekloame moaken. Ze binnen old en wies genog om dat zulf te bekieken.

Geesjen Doddema-HeidemaAl eerder:
| 0350 | 0348 | 0346 | 0344 | 0342 | 0340 | 0336 | 0334 | 0327 | 0325 | 0323 | 0321 | 0319 | 0317 | 0315 | 0313 | 0305 | 0303 | 0301 | 0251 | 0249 | 0247 | 0245 | 0244 | 0242 | 0240 | 0238 | 0236 | 0234 | 0226 | 0224 | 0222 | 0220 | 0218 | 0216 | 0214 | 0212 | 0210 | 0208 | 0206 | 0204 | 0202 | 0152 | 0150 | 0148 | 0146 | 0144 |

De Schriefster
Noam: Geesjen Doddema-Heidema
Geboren: 1953
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: sunds 1991

Ik treed soamen mit mien man op, hai zingt, ik lees aigen grunneger verhoalen en gedichten veur. Veur mien radiopergram bin ik wekelks n beetje aan t maaljoagen mit n kraandebericht.

Ie zain
Femilie Doddema is goud mit t Grunnegs aan d loop.

Ie ook?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.