DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Hoagel
 
hagel

Eltje Doddema.

Column.

n Woord woar je wat mit kennen.
Aal vattiendoage n nije.


Week 0419
Vrij.

Kinnen ie ook lu dij deur t leven goan mit as d'ainegste levenswieshaid: t is nait goud of t deugt nait? Veuraal t gedrag van aandern is veur dat soort lu voak t onderwaarp van gesprek. Aan waarken aan heur aigen tekörtkommens kommen ze mainsttied nait tou. Toch is t mor goud dat wie in n laand wonen woar elk d'aigen mainen vrij verkondegen kin. Doarom dit moal t woord 'vrij'.

Tegenwoordeg worden der gain vrijhaidsbomen mit doarop vrijhaidsmutsen meer plant. Vrijhaid is veur ons ook ja al min of meer n gewoonte worden, nee din? Veur ons is t normoal dat wie ons vrij bewegen kinnen en dat wie vrij zeggen maggen wat wie mainen, omreden wie wonen ja in n vrij laand, woar je vrij man binnen. Mor ik wil toch even de vrijeghaid nemen, omreden dat staait mie ja vrij, om joe der op te wiezen dat vrijgeboren ter wereld kommen en vrij man wezen joe nog gain vrijbraif geft om der n vrijgevochten bende van te moaken.

Kiek, joe maggen din wel t recht op vrije gedachte hebben, mor der binnen lu dij in ons vrije laand n veul te vrije holden aan nemen en dij veul te vrij mit n aander om goan. Of ie nou in de vrije sector in ain van de vrije beroepen waarkzoam binnen of ie hebben uut aigen vrije wil kozen veur n aander affeer of ie binnen vrijwilleger, naargens hejje n vrijkoartje veur vrijposteg gedrag. Ook al bin je zo vrij as n vogeltje in de locht, omgoan mit nkander komt in wezen vrij krek.

Doar komt bie dat vrij wezen nait vanzulfsprekend en vrijblievend is. Aan joen vrijhaid mout je blievend waarken. En din is der nog gain gerantsie dat je vrij van zörgen, vrij van gebreken, vrij van schuld, dus vrij en onbelast deur t leven goan. Mor of ie nou n vrijgezel op vrijersvouten of n vrijbuiter binnen, de weg is vrijwel vrij om der wat van te moaken. En dat nait allind op vrijdag.

Mor goud, ik hol der mit op, veur dat ik vrij laank van stof wordt. Ik trek mien vrijschietertje weer aan en moak mie vrij veur mien vrije weekend. Want ain ding is zeker: as je de vrije keus hebben mout je zuneg wezen op joen vrije tied.

Eltjes handtaiken

Tot aankommen moal. Moi hor.

Noar boven

Al eerder:
| 0427 | 0425 | 0423 | 0421 | 0419 | 0417 | 0415 | 0413 | 0411 | 0409 | 0407 | 0405 | 0403 | 0401 | 0351 | 0349 | 0347 | 0345 | 0343 | 0341 | 0339 | 0337 | 0335 | 0333 | 0326 | 0324 | 0322 | 0320 | 0318 | 0316 | 0314 | 0312 | 0310 | 0308 | 0306 | 0304 | 0302 | 0252 | 0250 | 0248 | 0246 | 0243 | 0241 | 0239 | 0237 | 0235 | 0225 | 0223 | 0221 | 0219 | 0217 | 0215 | 0213 | 0211 | 0209 | 0207 | 0205 | 0203 | 0201 | 0151 | 0149 | 0147 | 0145 | 0143 | 0141 | 0139 |

De Schriever
Noam: Eltje Doddema
Geboren: 1952
Woont in: Haarstee
Schrift al: joaren

Eltje is schoolmeester, zanger, schriever, componist en ie kennen Grunnegs van hom leren.

Winnoar van de
'K. ter Laan pries' 2003
van Stichten Grunneger Bouk.

Broeslezzen

Broeslezzen Grunnegs
Broeslezzen Grunnegs.


Ie zain
Hieronder n petret van Eltje as je der op klikken kom je op zien webstee.

Eltje Doddema

Ie nait?
Ie willen joen petret nait op t Internet mor joen verhoaltjes hier wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 10-05-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.