DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
t Baandjet der om
 
het scheelt niet veel

Eltje Doddema.

Column.

n Woord woar je wat mit kennen.
Aal vattiendoage n nije.


Week 0306
Neuze.

Ie kinnen vervast wel minsen dij mainen dat heur neuze n metworst is en der din elk moal weer achterkommen dat t mor gewoon n snötvat is. Doarom kommen dij din ook voak mit n sneue neuze vot. En omdat elk n neuze het, dit moal t woord 'neuze'.

Nou wait ik nait of ie de neuze hoog in de wind hebben. Wat ik wel wait is, dat bie zok soort lu de neuze slim haard is. Ze binnen op heur aigenwiezeghaid slim groots dus.
Nou hoop ik mor dat ie veur dij lu de neuze optrekken of dat ie ze te pas en te onpas onder de neuze vrieven dat zokswat nait paast. As ze heur gedrag din nog nait veraandern, blift r niks aans over as dat ie ze dat mit neuze en bek beduden, zodat ze t op t leste wel zulf in de neuze kriegen mouten.

Nou wait ik wel dat gedragsveraandern slim stoer is en dat veul lu allind mor heur aigen neuze achternoa lopen. Boetendes heb je kaans dat ze mit de neuze in stee van mit d'ogen zuiken. Voak kieken ze ook nait wieder as dat heur aigen neuze laank is. Goie road gaait doarom din ook voak aan heur neuze veurbie. Nou, trek din bie zok soort lu mor ais n moal n laange neuze.

Doarbie kin je aaltied tussen neuze en lippen deur nog even dudelk moaken dat t beter is dat alle neuzen de zulfde kaande opstoan. Mor paas op. De kaans bestaait dat, wenneer je lu op heur gedrag aanspreken, je zulf n tik op de neuze kriegen. Das is t riziko dat je lopen, as je overaal mit de neuze inzitten of as je der op neuze en oren bie stoan willen.

Ain road geef ik joe doarom din ook mit. Voak kin je aan ain zien neuze wel al zain of je hom bie de neuze hebben kinnen of nait. Dou in elks geval niks haals over kop. Din steut je joen neuze ook nait en din kon je der wel ais achterkommen dat, aal wat je heuren en zain, voak n wazzen neuze is.

Eltjes handtaiken

Tot aankommen moal. Moi hor.Al eerder:
| 0427 | 0425 | 0423 | 0421 | 0419 | 0417 | 0415 | 0413 | 0411 | 0409 | 0407 | 0405 | 0403 | 0401 | 0351 | 0349 | 0347 | 0345 | 0343 | 0341 | 0339 | 0337 | 0335 | 0333 | 0326 | 0324 | 0322 | 0320 | 0318 | 0316 | 0314 | 0312 | 0310 | 0308 | 0306 | 0304 | 0302 | 0252 | 0250 | 0248 | 0246 | 0243 | 0241 | 0239 | 0237 | 0235 | 0225 | 0223 | 0221 | 0219 | 0217 | 0215 | 0213 | 0211 | 0209 | 0207 | 0205 | 0203 | 0201 | 0151 | 0149 | 0147 | 0145 | 0143 | 0141 | 0139 |

De Schriever
Noam: Eltje Doddema
Geboren: 1952
Woont in:
Schrift al: joaren

Eltje is schoolmeester, zanger, schriever, componist en watnaitaal.

Ie zain
Hieronder n petret van Eltje as je der op klikken kom je op zien webstee.

Eltje Doddema

Ie nait?
Ie willen joen petret nait op t Internet mor joen verhoaltjes hier wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 10-05-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.