DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Twij kan melk
 
twee liter melk

Eltje Doddema.

Column.

n Woord woar je wat mit kennen.
Aal vattiendoage n nije.


Week 0241
Sloagen.

Dou k van de weke t nijs in t Nijsblad nog ais aan mie veurbie goan luit, vuil mie weer op dat ter elke dag wel melden moakt wuir van geweld. t Liekt wel of repeln en sloagen aan de orde van de dag is. Vandoar dit moal din ook t woord 'sloagen'.

t Woord het in t Grunnegs zowel n positieve as n negatieve betaiken. Om mit t eerste te begunnen: der is niks mis mit as je sloagd binnen veur n eksoamen. De körke kin din van de vlezze of en der kin feest vierd worden.

Mor as aine op joen feest te veul draank achterover slagt, din kommen we al gaauw bie de negatieve kaande van sloagen. Van paardielu wordt din de woordkeus wat roeger en agressiever. Doene lu sloagen der noamelk voak in om as maal Jan maank d'hounder en din kin t al gaauw gebeuren dat n aansproken persoon der ridder sloagen bie staait. t Is din te hopen dat t dij persoon nait in de kop slagt, omreden der op joen feessie zo mor n sloagerij ontstoan kin.

En hebben ie ook wel ais n feest mitmoakt woar noa ofloop bleek dat ain zien slag sloagen haar? En din ie mor n slag sloagen wel of de doader west hebben kon. Ach, volgens mie binnen der veul te veul lu dij deur t leven goan onder t motto van: doen west, sloagerij had, lol had. Schaande lu!

Ie binnen vervast zulf nait zo. Mor wat heur ik joe doar zegggen: Kinnen ie ook zokse lu? Tuurlek, t is ook ja nait slim stoer, dat as je n hond sloagen willen, je vervast wel n stok vinden kinnen, nee din?

Ach lu, as wie toch ais wat voaker noar ons aigen spaigelbeeld keken. Volgens mie is der aan ons ook nog veul te verbetern. En mit dizze konstateren sloag ik volgens mie de spieker op de kop.

Eltjes handtaiken

Tot aankommen moal. Moi hor.Al eerder:
| 0427 | 0425 | 0423 | 0421 | 0419 | 0417 | 0415 | 0413 | 0411 | 0409 | 0407 | 0405 | 0403 | 0401 | 0351 | 0349 | 0347 | 0345 | 0343 | 0341 | 0339 | 0337 | 0335 | 0333 | 0326 | 0324 | 0322 | 0320 | 0318 | 0316 | 0314 | 0312 | 0310 | 0308 | 0306 | 0304 | 0302 | 0252 | 0250 | 0248 | 0246 | 0243 | 0241 | 0239 | 0237 | 0235 | 0225 | 0223 | 0221 | 0219 | 0217 | 0215 | 0213 | 0211 | 0209 | 0207 | 0205 | 0203 | 0201 | 0151 | 0149 | 0147 | 0145 | 0143 | 0141 | 0139 |

De Schriever
Noam: Eltje Doddema
Geboren: 1952
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: joaren

Eltje is schoolmeester, zanger, schriever, componist en watnaitaal.
Bie Radio Simone dut hai n program in t Grunnegs.

Ie zain
Hieronder n petret van Eltje as je der op klikken kom je op zien webstee.

Eltje Doddema

Ie nait?
Ie willen joen petret nait op t Internet mor joen verhoaltjes hier wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 10-05-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.