DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Gammel
 
een gevoel van leegheid in de maag, een flauw gevoel.

Eltje Doddema.

Column.

n Woord woar je wat mit kennen.
Aal vattiendoage n nije.


Week 0324
Inde.

Elke dag stoan der in t Nijsblad, noast d' avvertinsies van lu dij uut tied kommen binnen, ook berichten over lu dij op n onnetuurleke menaaier aan heur inde kommen binnen. Vandoar dit moal t woord 'inde'.

Aan alles komt n inde, das woar, mor as je lezen dat ain aan zien inde der her kommen is, deurdat e vermoalen is in n rudermesien, din denk je toch onwillekeureg even aan joen aigen inde. t Gaait mie in elks geval wel zo, omreden ik gain onverschilleg indje mins bin. Kiek, alle dingen hebben n inde en n worst het twij, mor elk wil zien of heur aigen inde toch zo laank meugelk uutstellen, nee din?

Asmis lees je ook berichten woar d'inden en oorden van weg binnen. Paardielu hebben din de boudel in t inde zet en as reaksie doarop kommen aandere lu weer in t inde of as t hail slim is vlaigen dij zulfs in t inde.

Din binnen der ook lu dij, veur ze in t inde kommen, waiten mouten van inde en swet. Aans kommen ze nait van t inde of en kriegen ze nooit wat bie t inde. Mor aans is t as t inde boas is over baaide inden. Wizze, ie kinnen t din vervast nog wel n hail inde brengen, mor hopelk hejje din op tied de keudel bie t schoon inde. En mocht t gebeuren dat je t elk bie n inde hebben, kin je aine aaltied nog n fikse rovvel op t dikke inde geven. Alderdeegs kin je aine mit n inde holt op t tjak geven. k Wait wel, das wel nait volgens de nijste pedagogiese inzichten, mor meschain trekken ie din wel aan t langste inde. En mochten ie ooit aan t körste inde trekken, din staait r aan t inde van t laand aaltied nog n boom.

Hou t ook is, hopelk brengen ie t in joen leven nog n hail inde, zodat ie nog n inde vot kwedeln kinnen en je aaltied zeggen kinnen: t inde goud, aal goud.

Mor goud: veurdat dit n inde zunder inde wordt, ik moak ter nou n inde aan. Boetendes is t ja ook nait zo dat ik mit mien tied kompleet gain inde wait.

Eltjes handtaiken

Tot aankommen moal. Moi hor.

Noar boven

Al eerder:
| 0427 | 0425 | 0423 | 0421 | 0419 | 0417 | 0415 | 0413 | 0411 | 0409 | 0407 | 0405 | 0403 | 0401 | 0351 | 0349 | 0347 | 0345 | 0343 | 0341 | 0339 | 0337 | 0335 | 0333 | 0326 | 0324 | 0322 | 0320 | 0318 | 0316 | 0314 | 0312 | 0310 | 0308 | 0306 | 0304 | 0302 | 0252 | 0250 | 0248 | 0246 | 0243 | 0241 | 0239 | 0237 | 0235 | 0225 | 0223 | 0221 | 0219 | 0217 | 0215 | 0213 | 0211 | 0209 | 0207 | 0205 | 0203 | 0201 | 0151 | 0149 | 0147 | 0145 | 0143 | 0141 | 0139 |

De Schriever
Noam: Eltje Doddema
Geboren: 1952
Woont in: Haarstee
Schrift al: joaren

Eltje is schoolmeester, zanger, schriever, componist en watnaitaal.

Ie zain
Hieronder n petret van Eltje as je der op klikken kom je op zien webstee.

Eltje Doddema

Ie nait?
Ie willen joen petret nait op t Internet mor joen verhoaltjes hier wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 10-05-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.