DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Filesetaaierd
 
gefeliciteerd
n Woord zuiken:

Grunneger Laidjes.


t Olle Schildlaidje

t Olle Schild, dat is ja t mooiste
Wat er is in hail de buurt.
Hier wat zailen, doar wat dobbern,
t Is of dag veul korter duurt.
Van Staindam noar Karpershutten.
Van de Keet noar Sans-Souci.
Hier wat zailen, doar wat roeien, (bis)
Wat gait zo'n dag toch gauw veurbie. (bis)

n Beetje regen kinnen wie tegen,
Wind moakt ons nait gaauw benauwd.
Vissen vangen wie, haile dikken,
Mainsttied schröt of lutje goud.
Moar, hou t gaait, t is doar op t woater
Stil en rusteg, roem en vris
Dij der kommen zeggen t aalmoal, (bis)
Dat t zo aibels mooi doar is. (bis)

Moar past op veur Taitjeshörn,
Want doar spoukt t op t olle Schild,
Bie de nacht en haarde störms,
Heur ais hou t ol minsk din gilt.
Aanders aaltied is t doar rusteg,
t Is doar juust zo'n mooie houk.
Je kinnen der alle kaant oet kieken (bis)
En d'r zit n hail bult snouk. (bis)

Goa din toch noar t Schild tou, minsken.
Ain dij holt van ainzoamhaid.
Goat doar roeien, zailen, visken,
Hail allain of mit joen maid.
D'r is gainain dij joe komt steuren,
Schoef de boot moar tussen t raait.
Wat je zeggen, kin nooit ain heuren, (bis)
En de vissen klikken nait. (bis)

 

Instuurd deur: Ferdinand Oosterheert oet Auckland, Nij Zeeland.

Roel Doornbos schreef ons: De tekst van t Schildlaid is van de heer Almoes, geboren omstreeks 1890. Hendrik Antonius Almoes wuir geboren in Ten Boer in 1883. Sunt 1924 was hai bovenmeesterop een schoule in Amsterdam. Zien voader was rieksveldwachter in Slochter.


Aale laidjes;


Mooi nait?
As ie nait meer waiten hou dat laidje ook nog mor gong den kinnen ie nou weer voloet zingen...
Woarom?
As ie zingen zit je nait te neulen!
Nog meer?
Meschien wel, binnen ja nog wel meer laidjes dij ie nait hailmoal meer kennen.
As ie vroagen hebben den loat je dat mor
even waiten.
Grunneger Laidjes
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 10-04-2019Grunnegers veur elk.