DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Klunderbeun
 
de galerij van de kerk
n Woord zuiken:

Grunneger Laidjes.


Wieze Columbus

Columbus

D'r was er ains in n heul vrumd laand
Wiede wiede wiet bom bom
Ain man mit ieslijk veul verstaand
Wiede wiede wiet bom bom
Dij dee wat nog gain aine har doan
Hai luit ain aai op toafel stoan

Refraain:

Gloria victoria
Wiede wiede wiet bom bom sa sa
Gloria victoria
Wiede wiede wiet bom bom

Dij man, Columbus was zien noam
Wiede wiede wiet bom bom
Was in de zeevoart hail bekwoam
Wiede wiede wiet bom bom
Mor t ambacht wat hai aiglieks dee
Was laand ontdekken noar men zee

Refraain:

t Was op ain zundagmörgen dat
Wiede wiede wiet bom bom
Columbus aan zien klôkje zat
Wiede wiede wiet bom bom
Dou Spanjes keunenk mit de tram
Noa kerktied nog evem bie hom kwam

Refraain:

Dag vrund, zee hai, "hou gait t er heer"
Wiede wiede wiet bom bom
En Columbus zee: "Hail goud meneer"
Wiede wiede wiet bom bom
Jong, zee de Spoanse keunenk dou
Columbus, ik heb waark veur jou

Refraain:

Doe bist ja wied en zied bekend
Wiede wiede wiet bom bom
Op zee bist in dien element
Wiede wiede wiet bom bom
Zolst doe veur mie Amerikoa
Ontdekken kennen, zeg mor joa

Refraain:

Columbus zee, is t aanders nait
Wiede wiede wiet bom bom
Zo woar as ik Columbus hait
Wiede wiede wiet bom bom
Zo'n raaize is mie krek noar t zin
k Goa mit plezaaier t zeegat in

Refraain:

En doar ging t hin, hai haar gain rust of duur
Wiede wiede wiet bom bom
Hai ging vot weg, mor stopte t vuur
Wiede wiede wiet bom bom
Nog eerst even in de roakeldop
En trok de klokgewichten op.

Refraain:

En doar ging t hin, hai haar gain vree
Wiede wiede wiet bom bom
Veurdat hai swabberde op zee
Wiede wiede wiet bom bom
Hai ging zulf bie t rouer stoan
En kwam doar mit gain stok vandoan.

Refraain:

En zo voaren zai moanden achterain
Wiede wiede wiet bom bom
Mor naargens was nog laand te zain
Wiede wiede wiet bom bom
Het scheepvolk ruip: "Wie goan weerom!"
Mor Columbus zee: "Ik denk t er nait om"

Refraain:

En noa verloop van ain week
Wiede wiede wiet bom bom
Dou zagen zai n swaarde streep
Wiede wiede wiet bom bom
Laand! ruip Columbus, ik wost t ja wel
En elk sprong van bliedschap oet zien vel

Refraain:

Columbus nam pistool en dolk
Wiede wiede wiet bom bom
En ging aan land en ruip: "Is hier ook volk?"
Wiede wiede wiet bom bom
En dou kwammen hom mensen tegemout
Mor aaltemoal zo swaart as rout.

Refraain:

Columbus zee: "Is hier Amerikoa?"
Wiede wiede wiet bom bom
En dou zeden aal dij swaarten: "Joa"
Wiede wiede wiet bom bom
Juust, zee Columbus, ik mainde t al
Binnen ie de negers biegeval?

Refraain:

Joa, ruipen zai, "Mien laive man,
Wiede wiede wiet bom bom
Binnen ie Columbus misschien dan?"
Wiede wiede wiet bom bom
Joa, zee Columbus, zo is t krek
En dou wörren aal dij swaarten gek

Refraain:

En elk ruip "Och mien laive tied,
Nou binnen wie onze vrijheid kwiet!"

Refraain:

Mit daank aan Giny Luth.


Aale laidjes;


Mooi nait?
As ie nait meer waiten hou dat laidje ook nog mor gong den kinnen ie nou weer voloet zingen...
Woarom?
As ie zingen zit je nait te neulen!
Nog meer?
Meschien wel, binnen ja nog wel meer laidjes dij ie nait hailmoal meer kennen.
As ie vroagen hebben den loat je dat mor
even waiten.
Grunneger Laidjes
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 10-04-2019Grunnegers veur elk.