DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
De gugel der mit hebben
 
de spot ermee drijven
n Woord zuiken:

Grunneger Laidjes.


Het Rutertje.

En doar was rais een ruter en een moagd
En zal vrijden ale baaiden;
Keer die om en draai die om en de wind waait om,
En zal vrijden ale baaiden.

En aleer dat t mörgen worden was,
Begunde zai te grienen.
Keer die om...

"Zoetelief, zoetelief", zee dat rutertje,
"Ik zel die roem betoalen".
Keer die om...

"Ik zel die wel geven de ruter zien knecht,
En doarbie nog honderd doalder."
Keer die om...

"En de ruter zien knecht, dij begeer ik nait,
En ook gain honderd doalder."
Keer die om...

"De jonkman zulf is ter noa mien zin,
Ja, de jonkman wil ik zulven."
Keer die om...

"En de jonkman zulf, dij krigst doe nait,
Goa doe moar noar dien mouder."
Keer die om...

"Mien moeder zit onder de lindeboom,
Ik zel heur t wel vertellen";
Keer die om...

"Goien dag", zee zai, "mien mouderlaif";
"Goien dag", zee dij, "mien dochter,"
Keer die om...

"En hou is die t op de raaize goan?
Hou is t die wedervoaren?"
Keer die om...

"En hou dat t mie wedervoaren is,
Dat zel ik joe vertellen".
Keer die om...


Aale laidjes;


Mooi nait?
As ie nait meer waiten hou dat laidje ook nog mor gong den kinnen ie nou weer voloet zingen...
Woarom?
As ie zingen zit je nait te neulen!
Nog meer?
Meschien wel, binnen ja nog wel meer laidjes dij ie nait hailmoal meer kennen.
As ie vroagen hebben den loat je dat mor
even waiten.
Grunneger Laidjes
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 10-04-2019Grunnegers veur elk.