DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Krikke
 
schimpwoord voor iemand die snel boos wordt

Harry Hoeksema Dzn.

Verhoalen.

| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |


Perfessie

Moi luu,
Doar was ik weer ains. Ditmoal n stukje over mien aigenste eerste perfessie, ondertied 50 joar leden.

As jonkje van net 16 joar kwam ik te waark bie n Herenmodesengros as magazienhulp hier in Stad.
Dou mozzen wie ook zoaterdoags nog waarken van 8-13 uur mout je waiten en dij eerste zoaterdag was t sikkom ook mien leste zoaterdag worren.

Der kwam ain boetendainstmitwaarker op mie of en zee:
"Zo, doe bist de nije? Nou doe most dan mien auto wassen" en laip vot.
Ik ruip hom weerom en zee "ik wait nait wel doe bist, moar ik was dien auto nait mien jong, want ik ben hier annomen as magazienhulp en in t magazien hebben wie gain auto's.
Doe ritst der in en doe moakst hom smereg, dus den moakst doe hom ook moar zulf weer schoon".
Hai laip mit n kop as n luziver wieder en linea recta noar t ketoor van de boas.

Duurde moar even vanzulf of ik mos bie boas op ketoor komen.
"Het is hier gebeurlek dat jongste bedainde zoaterdoags de auto's van de vertegenwoordigers wassen" zee boas.
Ik zee weerom dat ik dat mooi von, moar dat hai mie dat nait verteld haar dou ik solliseteerd haar noar boantje van magazienmitwaarker en dat ik gain lust haar aander zien smerege boudel schoon te moaken terwiel der ook nog zoveul waark op magazien zulf te doun was.
Kwam der op deel dat ik mien jazze pakken kon as t nait gebeurde, moar ik waigerde persist omreden ik nait noar dit boantje solliseteerd haar as ik dat van teveuren waiten haar.

Magazienmeester, n volle neef van mien moe, kwam der nog an te pas, moar hai kon mie ook nait omproaten, want ik zee hom dat ik veur dij 75 gulden in moand (!) mit 45 uur in week waarken vast wel aargens anders ook n boantje vinden kon.
Ontslag kreeg ik nait, want doar was gain goie reden veur vanzulf, moar stemming was nait meer zo opperbest, das ook nait vrumd vanzulf.

Noa 10 moand haar ik het doar dan ook wel bekeken en kreeg ik n nije perfessie, moar doarover wil ik joe den n aander moal wel wat meer vertellen.| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |

De Schriever
Noam: Harry Hoeksema Dzn.
Geboren: 17-1-1944
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs

Harry Hoeksema Dzn.
Harry zulf.

Ie zain
Ook körte verhoaltjes kennen de muite weerd weden.
Ie ook?
Schrieven ie ook wel ais zukse verhoaltjes?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 18-02-2019 - Grunnegers veur elk.