DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
k Mos mie bedappern
 
ik moest mij inhouden

Harry Hoeksema Dzn.

Verhoalen.

| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |


Biezunder.

Voak heur ik dat mensen mie 'biezunder' of 'apaart' of 'nait gewoon' vinnen. Nait zo roar, want ik ben natuurlek 'apaart'. Elk en ain is apaart en uniek, nait den?
Bie mie kommen doar den ook nog de 'genen' bie van aal dei 'apaarte' veurollens.
Kiek moar ains wat ik zoaal oetvonnen heb.

Mie pa zien grootmoe was apaart: gain wonder, want mit 37 joar was ze veur tweide moal in 11 joar weduwvraauw en haar dou 4 kiender te verzörgen en dat was an 't ende van 19e joarhonderd ('t was 1893) gain makkeleke opgoave.
Heur aigenste pa haar nog as soldoat mit vochten in België in 1839 en was zulfs mit soabel in zien gezicht haauwd worren.
Mien pa zulf was ook gain 'gewone'. Hai haar deur ongeluk mit tiepeln zien linkeroog verspeult en kon moar mit ain oog zain, moar 'wat zien ooge zag, kon hai mit haanden moaken' en zien schilderwaarken doun in mien ogen nait onder veur Rembrandt zien produksels.

Mien andere opa was ook gain 'gewone'. Dei was van de blaauwe knope, was bie de SPD en haar 'n groot pertret van Ferdinand Domela Nieuwenhuis prominent in koamer hangen. Ik docht as klain jong altied dat het 'n pertret was van Sunnerkloas. Opa was van de blaauwe knope omdat zien pa verdronken was in Damsterdaip dou hai 'in de eulie' was. Zien pa was eerst bierbraauwersknecht en loater pietereulieman.
Mien moe heur opoe was zewat heur haile leven zwanger; kreeg moar laifst 16 kiender, woarvan der 8 op jonge leeftied sturven. Opoe Snorre was Vroedvraauw en boaker; ze haar joa zulfs ervoarens genog opdoan.

Mien moe en heur bruirs wazzen pacifisten: Baide omes wazzen in Veenhoezen as dainstwaigeroars en mien moe luip mit 'gebroken geweertje'. Ik poets hom nog wel ains op, net as de fietsploatjes oet oorlog mit gat der in, bewoar ik het in 'n deuske.
Moe heur oldste zuster was traauwt mit 'n zeeman. Dou hai noa oorlog in 1946 noa 6 joar weerom kwam zollen hai en zien kompoanen ain herinnersmedalje opspeld kriegen deur Prins Bernhard, moar dat luip slecht of, want hai wol nait deur 'n geboren Duutser eert worren.
Koste hom ain degradoatie tot matroos, moar dat muik hom niks oet. Dei was dus ook nait wat je nuimen kennen ain 'gewone'.

Mien pa haar ook nog 'n ome dei schipper was en 'n ontstoken vinger kreeg. Dou het nait meer oet te hollen en der nog laang gain laand in zicht was, snee hai zien vinger der mit 'n eerappelschilmeske gewoon of. Ook dat was dus wel 'n 'apaarte'.
Moe heur jongste bruir was in oorlog bie 't verzet en deur verroad oppakt en via Amersfoort en Westerbörk noar Neuengamme ofvoert. Doar is hai ook omkomen in 1945 kört veur oorlog oflopen was. Op zien 'stoat van dainst' ston antaikend: 'anarchist' in ploats van 'vechter voor de vrijheid'. Ook ain hail biezundere man dus.

Dus as mensen tegen mie zeggen: 'doe bist ook gain gewone', dan vuil ik me vereert, dan vuil ik mie wat 'biezunders' en dat is toch gain schande.| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |

De Schriever
Noam: Harry Hoeksema Dzn.
Geboren: 17-1-1944
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs

Ie zain
Ook körte verhoaltjes kennen de muite weerd weden.
Ie ook?
Schrieven ie ook wel ais zukse verhoaltjes?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 18-02-2019 - Grunnegers veur elk.