DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Ze huiven mie nait waigen
 
ik ben erg slaperig

Harry Hoeksema Dzn.

Verhoalen.

| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |


Haart

Veur je t waiten kennen je zomoar ain heul aander leven kriegen dan veur dij tied het geval was.
Op n vrijdagoavend kreeg ik t zomoar hail benauwd op borst.
Nou heb ik dat wel voaker, want ik ben copd-patiënt, moar ditmoal haar ik ook kramp en oetstroalens noar oksels en elleboog en dus docht ik 'dit is wat aans as aans' en vroug mien vraauw doktersdainst moar gaauw te bellen.

Dij stuurden, noa veul omhoal en proaten, oetendelk n dokter en dij dokter docht dat t meschain ook wel wat hyperventiloatie wezen kon, moar veur zekerhaid mos ik toch moar even noar 'spoedeisende hulp' van Martini-zaikenhoes goan veur n haartfilmpje!

Dus dochter en schoonzeun opbelt en dij brochten mie noar zaikenhoes en doar moakten ze foto's van longen en haart.
Dokter kwam en zee: "gain goud bericht, joe bennen bezig met n beste haartinfarct en wie brengen je mit ambulance noar t UMCG want doar kennen ze joe beter behandelen den wie hier. Doar kenne ze je dottern, dat ken hier nait."
Dus binnen 10 minuten brocht ambulance mie mit zwaailichten en sirenes noar t UMCG en veur ik t in de goaten haar, lag ik op operoatietoavel en wazzen ze mie aan t dottern.

Chirurg zee loater dat t wat hom betrof goud doan was mit dottern en dat t nou wieder ofwachten was met hou t herstel zuch deurzetten zol.
Noa twij doagen was t zo wied dat ik weer terug mos noar t Martini, ook weer met ambulance, moar nou zunder aal dij toeters en bellen.
Doar mos ik nog krap aan n week blieven en dou kon ik noar hoes veur wieder herstel.

Twij week loater was ik weer op de bainen, achter rollator vanzulf, en ik ben ook weer begonnen met fietsen op home-trainer en heb al weer 16 km per dag doan.
Ik heb mazzel had zee dokter, net op tied om nog goud holpen te kennen worden.
Dat wil ik geern leuven, want mien Pa en schoonpa hadden dat destieds jammer genog nait.

Ik ben blied dat ik nou weer dit heb schrieven kent, 6 week leden haar ik dat nait docht.| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |

De Schriever
Noam: Harry Hoeksema Dzn.
Geboren: 17-1-1944
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs

Harry Hoeksema Dzn.
Harry zulf.

Ie zain
Ook körte verhoaltjes kennen de muite weerd weden.
Ie ook?
Schrieven ie ook wel ais zukse verhoaltjes?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 18-02-2019 - Grunnegers veur elk.