DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
t Gaait regen
 
het gaat regenen

Gerhard Tuinema.

Verhoal.


De Gebroeders van Dam (dail 34)

Vervolgverhoal, schreven deur Gerhard Tuinema.

En zo zicht veldwachter Kroeze baaide manluu deur t dörp vlaigen. Wa s dat? Doar mout e bie wezen! Der achter aan!

Veldwachter Kroeze kin zien waark mainstied wel op slovven of, want zoveul is der in t dörp nait te doun. Moord of doodslag kin e allain mor van heuren zeggen en às der nog ais stolen wordt, din blift bie n poar knienen of n stuk of wat ol hounder.
Asmis mout e s oavends bie n feest of zowat hin nog ais optreden, mor nee, drok het e t nait. Nou ja, hai mout zien plicht vanzulf doun en zo krigt e of en tou ain in t boukje.

Veul beleeft e dus nait en hai kikt ook oareg roar op as e vaarver Blaauw in bloot bezoen deur t dörp vlaigen zicht mit Sambo, de vorrejeude achter hom aan. Doar mout wat bizunders aan t haandje wezen, dat kin nait aans. Wel wait wat dij vorrejeude van plan is. Hai het Sambo nooit goud stoan, alhouwel dij hom nooit n strobred in de weg legd het.

Kroeze bedenkt zok din ook nait laank mor zet votdoalek de spurt ter in.
Stelmoaker Stainhoes, dij net in deur staait te kieken vlogt in hoes om zien spullen te hoalen, want der mout bepoald hier of doar brand wezen.
Geert Koeper, dij net mit fiets kloar staait om vot te goan, bedenkt zok nait en vlogt achter Kroeze aan. Wel wait wat ter te doan is, want zò haard het e veldwachter nog nooit fietsen zain, loat stoan vaarver Blaauw!
Jans van Timmern, dij zok net n klokje kopen wol, stelt dit mor even oet, want der is vast wat loos. Hai ropt Geert Koeper nog achternoa, mor dij het t veul te drok om beschaaid te geven. Zodounde springt van Timmern mit n zwaai op fiets en rie je nait zo hèje nait, zet de spurt ter in.

Vaarver Blaauw ligt nog aalvot aan kop. t Zwait lopt hom tappelings bie de kop deel en hai poest as n meulenpeerd. Mor opgeven, nooit ja! Hai wol nog laiver deelvalen as zok t kees van t brood ofeten loaten deur zo n kwakzaalver. Lupkien is veur hòm en doar mit oet.

Haalve nachten het e wakker legen om dat wicht: schraifd het e wel ais, schraifd as n kind! En nou e dè kans het mout e der biewezen, zo gaauw as e kin. Want dij Sambo môje ook nait wegpoesten, dij het al meer vraauwluu de kop gek moakt. Zo haalfmaalachteg as e ook is, Sambo is n wievedaif as gain ander.

Dat Sambo der gain spier van maint komt aal nait bie Blaauw op. Tied om te prakkezaaiern het e ook nait had, want Sambo was net zo gaauw vot as dat e t zee.

Zo, haalfschaaid het e te pakken, nog even deurzetten. De man, dij alles omhaans had het blift studdie n meter of viefteg achter vaarver aanfietsen. Donderkoater, wat ridt dij kwast aldergloepenste haard, doar is ja hoast gain biekommen aan. Toch mout e deurzetten, aans is lol der of. Blaauw ridt hou laanger hou harder en Sambo mout, of e wil of nait, ook wel n beetje meer gas geven.

Touvalleg kikt e even over zien scholder en din wait e nait wat e der van denken mout. Even achter hom ridt Kroeze en doar weer achter kommen nog n man of wat en almoal rieden ze as gekken.
t Duurt even veur Sambo deur het wat ter te doun is, mor din is de boot ook hailemoal aan. Laive tied, zowat het e nog nooit beleefd. Kerel nog aan tou, dat kin n bak worden. Nou volhollen! Al ridt dij vaarver ook nog ainmoal zo haard, Sambo dut ter nog n schepje bie op zodat e vlak achter hom komt.

Blaauw heurt dat Sambo vlak achter hom is, mor hai gunt zok gain tied om achterom te kieken. Hai komt asmis as n echte renner even van t zoadel of om meer kracht bie te zetten, want winnen mout e. Nog twijhonderd meter, nog honderd...
Hai is der hoast. Blaauw bit op tanden, hai kin hoast nait meer. Bie t hoes van Lupkien gunt e zok gain tied om zien fiets fesounlek hin te zetten. Hai gooit hom tegen heeg aan en vlogt noar deur. Hai het klink net te pakken as Sambo ook ofstapt en hail kaalm achter hom aankomt.

Mien gommes, wat zevve nou beleven, vragt Lupkien as ze op Blaauw zien rouperij noar deur komt. Eh... (n poest en n zucht) is dat woar dastoe... (weer mout e even oam hoalen) eh... hestoe zegd dastoe geern vrouw Blaauw worden wost? Zo, t is der oet!
Lupkien wait nait wat ze der van denken mout, benoam nait as Sambo ook noar deur komt en even loater Kroeze van zien fiets stapt en van Timmern en Koeper in de verte fietsen of heur leven der van ofhangt.

As Blaauw even om zok tou kikt wordt hom t gruin en geel veur ogen. Wat zel e nou beleven? Kroeze, van Timmern, Koeper en doar kommen nog n stuk of wat aanfietsen. Wat mouten aal dij minsen wel... Is e nou gek?
Wat is hier te doun, vragt Kroeze as e bie deur is.
Dat vroag ik mie ook of, zegt Lupkien. Wat mouten aal dij kerels wel en din pelitie aan deur, ik mout mie ja schoamen!

Eh... ik..., stuttert Blaauw, ik eh... vroag hòm mor! Mit dat e t zegt wist e op Sambo.
As ik mie din even heuren loaten mag, begunt Sambo, din wo k mor even zeggen Lupkien wicht, da k dij kaggel toch mor hemmen mout woar k om west bin. Hai s wel wat te duur, mor afijn, doar kom k ook wel weer over hin.
n Kaggel, vragt Blaauw haildail oet stuur. n Kaggel!!!! en doe zeest...
Nou, helpt Sambo hom, wat zee ik?
Niks, zegt Blaauw en moakt dat e votkomt. Nou het e deur dat dij vorrejeude hom weer veur de gek had het en t is n hail aandere vaarver dij weer noar zien kwastjes en zien vaarfpotten gaait...

Aan de achterblievers vertelt Sambo hou de zoak zok toudroagen het en allain Lupkien dut deur mit n smak dicht, want aandern hemmen lol. In t scheerhoes is t de haile dag feest. Kees Maaier krigt ter koeltjes van in wangen en dàt zegt wat! Mor der is ook nog aans wat om over te proaten, want smiddoags vertelt bakker Mousker dat e persoonliek van Elzo van Dam heurd het dat Jurrie mit Hennie de Boer onder de geboden goan is en dat hai t gebak veur bruloft levern mag!

Wordt vervolgd!

| Dail 1 | Dail 2 | Dail 3 | Dail 4 | Dail 5 | Dail 6 | Dail 7 | Dail 8 |
| Dail 9 | Dail 10 | Dail 11 | Dail 12 | Dail 13 | Dail 14 | Dail 15 |
| Dail 16 | Dail 17 | Dail 18 | Dail 19 | Dail 20 | Dail 21 | Dail 22 |
| Dail 23 | Dail 24 | Dail 25 | Dail 26 | Dail 27 | Dail 28 | Dail 29 |
| Dail 30 | Dail 31 | Dail 32 | Dail 33 | Dail 34 | Dail 35 | Dail 36 |
| Dail 37 | Dail 38 | Dail 39 | Dail 40 | Dail 41 | Dail 42 | Dail 43 |
| Dail 44 | Dail 45 | Dail 46 | Dail 47 | Dail 48 | Dail 49 | Dail 50 |


© Gerhard Tuinema


De Schriever
Noam: Gerhard Tuinema
Geboren: 1923 Sibboern
Overleden: 17-2-2006 Stad

Gerhard Tuinema

Fré Schreiber over Gerhard Tuinema.

t Bokkeblad over Gerhard Tuinema.

Duurswold
Destieds het dit vervolgverhoal in t streekblad 'Duurswold' stoan.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 11-06-2015Bezuikers: Grunnegers veur elk.