DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Redden is aaltied gain zateten
 
zich ternauwernood behelpen

Gerhard Tuinema.

Verhoal.


De Gebroeders van Dam (dail 26)

Vervolgverhoal, schreven deur Gerhard Tuinema.

Hennie het t eten ondertied op toavel hoald en Jurrie weert zok op kroag of. Hai het smiddoags gain hap had en moag begon hom din ook lelk te jeuken op n duur.
Nou alles achter rog is het e weer proats genog en ondertied puult e nuver deur.
Hennie kikt hom mit verstand aan. Laive tied, woar let e aal dat eten wel! Doar het zai wel n dag of wat genog aan. Mor ze het ter toch oareghaid aan dat e doar zo lekker zit te smikkeln.

Op n duur holt Jurrie der toch mor mit op en as e din weer op klok kikt schrikt e zok hoast n ongeluk. Laive tied, al zó loat? Dat waik nait Hennie hur, wat blift dij vent ja weer n zet vot. Dat is vast nait in orde. Waist wat? k Goa ais op stap om te kieken of k hom vinden kin, want k leuf nait dat e oet zokzulf weer thoeskomt.

Hennie gaait ter eerst tegenin, mor op n duur geft ze hom toch geliek. Jurrie knovvelt heur even en din gaait e aan rais. Mor t vaalt vanzulf nait tou om in n zo goud as vrumde stad ain op te zuiken. Boetendes is t ook al zowat duuster as Jurrie op stap gaait. Hai onnaaiert bie zokzulf dat t nait onmeugelk is dat Sambo hier of doar n borrel kocht het en dou ain trovven het dij e kin. As dat t geval west is, is de gört goar, dat kin e wel noagoan.

Jurrie swint ain stroat in en aander weer oet, mor aal wel e zicht, Sambo nait. Hai kin vanzulf ook gain mins vroagen, want zo roar is Sambo ook weer nait dat e opvaalt. Asmis kikt e hier of doar ais in n kroug, mor doar wordt e ook gain spier wiezer. In n veurnoam hotel huift e nait te zuiken, want doar woagt Sambo zok nait. Op n duur lopt e deur n smale stroat, almoal krougen. Harmonnicômeziek gaalmt tou deuren oet en asmis wordt ter bie zongen ook.
Dat zol net wat veur Sambo wezen, denkt Jurrie as e hier en doar ais rondkikt. De eerste de beste kroug lopt e in, mor van de vorrejeude gain spoor. Toch ais weer pebaaiern. Twij, drij krougen lopt e in, mor nog gain Sambo.

Jurrie is der op n duur hartstikke flaauw van en hai is net van plan om zunder Sambo weer op Hennie of te goan, as e in ainmoal n bekende stem heurt. t Is bie n leutje krougje, dij hoast aal nait opvaalt. Hai zol der zo veurbie lopen wezen as deur net nait open goan was. Jurrie bedenkt zok nait en stapt votdoalek tou deur in. t Is almoal rook en smook en hai blift eerst even stoan om der aan te wènnen. Ha, dij Jurrie, ik zeg: de toukomstege hoesvoader! Huiven nait te vroagen wel dat ropt.

Bie t toaveltje achter in houk zit Sambo. Pet op t ain oor, n dikke segoar in houk van mond en doar zit meneer achter n grode borrel. Aan t zulfde toaveltje zitten n stuk of wat vraauwlu mit n poar kerels, vijkoopluu zo op t oog. Stemming zit ter bepoald goud in, want ze binnen oareg rood in kaam. Jurrie wait eerst nait wat e mout, deurlopen of der weer oet goan.
Mor hai moùt Sambo weer mit hemmen, dus lopt e deur. Goa der bie zitten jong en drink n borrel mit, zegt Sambo. Ze binnen hier dun en ze glieden der zo mor deur. Wat doe leutje? Mit dat e dit zegt strikt e ain van vraauwluu even onder kin en dij giebelt mor wat.

Hou mainstoe dat mit dien toukomstege hoesvoader, vragt n dikke vijkoopman mit dubbele tong.
Dit is mien kammeroad Jurrie van Dam, begunt Sambo, en dij gaait bie leven en wel wezen aander moand onder de geboden mit n jonk wiefke, nee man, zoain vin je hier nait.
Dat kost hom n rondje, ropt dezulfde koopman der doalek achteraan.
Dij kin je kriegen, zegt Jurrie, mor k wol eerst geern even mit Sambo proaten.
Dat gaait deur as n riepe stainzwel, zegt Sambo en komt in t in.
Mor dat gaait nait zo makkelk, vernemt e wel. Donder, bainen doun oareg roar. Achter Jurrie aan lopt e noar n leeg toaveltje en doar spijt Jurrie zien gaal oet.

Dat t gain menaaier van doun is om weg te blieven en dat e zok schoamen mout veur Hennie. Dij vraauwluu deugen ook nait, wil Jurrie wel leuven. Welke fesounleke maaid gaait bie zoveul kerels in kroug zitten? En eh... hou denkt Sambo der over, wil e ook nog weer noar hoes of wil e soms in stad blieven?

k Bin hier net, logt Sambo. k Heb n poar bosschoppen doan en dou bin k hier nog even hinlopen. Mor hest geliek, t wordt tied. k Zel even ofreken en din goa k mit.

De luu aan t toaveltje roupen en reren as Sambo vot wil, mor t vaalt Jurrie genog tou dat Sambo zok nait overhoalen let. Jurrie komt nait van zien rondje of en hai zicht in dat t beste is om zien knipke veur n dag te hoalen.
Sambo rekent ondertied of, mor slagt ook nog gaauw even twij klokjes achterover. En din in ainmoal krigt e hom om. t Is net of e even doezeg wordt. Hai mout zok vasthollen aan t buffet, aans gaait e tegen de vlakte.

Jurrie, dij al bie deur is komt weerom en foetert dat t zo laank duurt. Neem n knakworst jong, zegt ain van koopluu dij wel in de goaten het dat Sambo zok nait lekker vuilt. Eh... dat dou k! Ain knakworstje veur dizze meneer, hakkelt Sambo. Akkerman betoalt wel! Ogen draaien hom in kop as e n worstje in volle voest gript en der ofbit. Hai nemt ook nog n twijde en Jurrie verbit zok dat t zo laank duurt.

Sambo rekent veur twijde moal of en din gaait t ook deur. Hai langt t gezelschop hail defteg n haand en din lopt e achter Jurrie aan noar boeten.
Op stroat krigt Jurrie eerst goud in de goaten hou doen Sambo wel is. Wel laive toetpot, ook dat nog. Hou mout e doar mit aan?
Sambo slingert van ain kaant van riep noar aander kaant en bepoalt zulf de koers.
Ho, Sambo jong, stuur hollen. Zò, n beetje stuurboord... ho... dat gaait verkeerd. Zooo... nuver! Ho... denk om dij poal. Wat donder, hest ja mor twij borreltjes had. Tou toch... ho!

Jurrie wait gain beter road en nemt Sambo in aarm. Zo gaait t beter. Sambo trekt hom wel wat hin en weer, mor ze kinnen t toch op bainen hollen. Din begunt Sambo te zingen. Eerst n beetje nuuntjen, mor op n duur oet volle borst.
Jurrie moant hom om zok stil te hoalen, mor din begunt Sambo hou langer hou haarder. Jurrie nemt de stilste stroaten, mor hai kin t noodlot toch nait ontlopen.

Woar ze vandoan kommen, wel zel t zeggen, mor in ainmoal stoan der n poar dainders veur heur.
t Lijkt me gewenst dat de heren ons maar volgen ! zegt ain van heur en din vuilt Jurrie zok bie scholders grepen en doar gaait t hin.
Sambo trekt zok ter nait veul van aan, mor Jurrie begunt te aggewaaiern.
Kalm aan jij, anders zal ik jou de armbandjes even omdoen, zegt de agent dij Jurrie bie aarm het.

Op t bero moaken ze körte wetten en veur Jurrie goud en wel begript wat ter gebeurt, zit e zunder heupzelen en buusmes in t hok.
Sambo vaalt vot in sloap, mor Jurrie nait. Hai begunt te roupen en wel zo haard dat ter n agent komt dij ropt dat e zok stil holden mout.
Mor luster din ais, schraift Jurrie hoast. Misschien dat de agent in de goaten krigt dat Jurrie toch nait zo doen is as t wel leek. In elk geval, hai dut deur open en din krigt Jurrie kans zok oet te proaten.
n Ketaaier loater staait e weer as vrij man op stroat, mor din is leste bus vot en slept Tammo zien roes oet in t hok.
Hou nou ??

Wordt vervolgd!

| Dail 1 | Dail 2 | Dail 3 | Dail 4 | Dail 5 | Dail 6 | Dail 7 | Dail 8 |
| Dail 9 | Dail 10 | Dail 11 | Dail 12 | Dail 13 | Dail 14 | Dail 15 |
| Dail 16 | Dail 17 | Dail 18 | Dail 19 | Dail 20 | Dail 21 | Dail 22 |
| Dail 23 | Dail 24 | Dail 25 | Dail 26 | Dail 27 | Dail 28 | Dail 29 |
| Dail 30 | Dail 31 | Dail 32 | Dail 33 | Dail 34 | Dail 35 | Dail 36 |
| Dail 37 | Dail 38 | Dail 39 | Dail 40 | Dail 41 | Dail 42 | Dail 43 |
| Dail 44 | Dail 45 | Dail 46 | Dail 47 | Dail 48 | Dail 49 | Dail 50 |


© Gerhard Tuinema


De Schriever
Noam: Gerhard Tuinema
Geboren: 1923 Sibboern
Overleden: 17-2-2006 Stad

Gerhard Tuinema

Fré Schreiber over Gerhard Tuinema.

t Bokkeblad over Gerhard Tuinema.

Duurswold
Destieds het dit vervolgverhoal in t streekblad 'Duurswold' stoan.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 11-06-2015Bezuikers: Grunnegers veur elk.