DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Oldsk oetkieken
 
er oud uitzien (persoon)

Gerhard Tuinema.

Verhoal.


De Gebroeders van Dam (dail 4)

Vervolgverhoal, schreven deur Gerhard Tuinema.

Nou mor gaauw mit etenspot aan gaang. Eerst gaait e te waark en reukelt kookkaggel wat op. Din gaait e in kelder en hoalt de snertpot.
Zie zo, dij kin op t biegat mooi waarm worden. Mor nou verder... Hai kin t ol mins toch allain gain snert veurzetten! Der mout nog wat biekommen, mor wat?
Gain liflafferij, doar het e gain spier verstand van. Eerst mor even piepsmoken, misschien dat t in wat beter gaait.
Dat dij taande van hom ook nait wat eerder schreven het, din haar e der teminzen reken mit hollen kènd. Pankouk is ook n iezelk stuk waark, mor aans wait e vot ook niks.
Vooruit, gain gezoes, din mor pankouk. Veul verstand het e nait van pankouk bakken, mor t zel wel weer löslopen.
Jurrie gaait overind en hoalt t spul bie mekoar.

Zo, eerst meel mor ais aanmengen. Hai dut n beste praan meel in emmer, gooit ter n stuk of zeuven, aacht aaier deur en holt din melkkan der boven. Hai het wel wat riekelk meel nomen, ducht hom, want onder in emmer is meel nog zo dreug as wat.
Niks aan te doun, nog mor n stroal melk ter bie. Jurrie ruiert dat t 'n oard het: t zwait lopt hom van neus of. Asmis vaalt ter wel n drup in emmer, mor zo naauw kin men nait kieken.

Zo, da's bestöt. Nou paan mor op kaggel. Hai dut n beste stroal eulie in paan en doar gaait t hin. Hai wacht even tot eulie goud hait is en din gaait de eerste klodder meel in pan.
Kerel, wat knapt dat ter lekker over. Pankoukbakken is ook gain heksentoer vernemt e wel, as t mor goud aanpakt wordt.
Wat gek, dij pankouk wil aal nait broen worden. Hai het bepoald te veul eulie in paan doan. Afijn, alles leert, aander keer beter.
Hai wacht nog even, mor op n duur mout pankouk toch draaid worden. Eerst pebaaiert hai t mit mes, mor pankouk is wat riekelk groot worden, dat doar kin e niks mit begunnen. Mor wat donder, is hai nou kok of is e gain kok! Zien moeke dee dat vrouger ook aans, schut hom in t zin.

Dij gooide pankouk mit n beste zwaai omhoog. Mor ja, t is mor n leutje kereltje en hai het wel riekelk stief gooid... Veur e goud en wel begript wat ter gebeurt, strikt pankouk hom net bie neus langs en vaalt tussen zien aarms deur op deel.
Van schrik let e paan valen en de haile boudel zit onder de eulie. Wat e din zegt, staait beslist nait in Ter Loan's woordenbouk, en dàt zegt wat!
Neus dut hom ofgemieterd zeer; n beste brandbloar vernemt e wel...
Mit n zucht bukt e zok en pakt pankouk van deel of. Dat vaalt nait of, zitten wel wat stofkes aan, mor dat hindert de bakker nait. Roege zwienen dijen op t beste.

De rommel op vlouer let e mor eerst liggen, dat dreugt wel weer op. Eerst mout e zörgen dat e t pankoukbakken doan krigt, veur taande en Elzo weerom kommen. Hai dut nou wat minder eulie in paan en moakt pankouken nait zo dik. Kiek ais aan, nou gaait t ook al veul beter.
Hai bakt mor deur, mor t is ja net of emmer mit meel nait mindert. Hai het toch wel wat riekelk meel nomen, ducht hom.
As e vattien pankouken kloar het, is emmer haalf leeg. Hai schaait ter mit oet. t Overschot mout zwien mor hemmen, din het dij ook ais wat.

Donder, wat dut neus hom toch zeer! Hai het boudel goud en wel op toavel stoan as taande en Elzo weerom kommen. Elzo kikt zo zwaart as n pachter. "Zo, en hou leek t, taande?" vragt Jurrie.
"Hol op mit t zeggen", begunt taande, "da's ja iezelk! t Is ain kweeknust! t Is schaande da 'k t zeg, mor t is zo! Foi toch!"
Jurrie vernemt dat t verkeerde kaant opgaait en zegt: "Lovve mor eerst ais eten. Ie zellen wel zin hemmen noa zo'n raais. Ie doar mor taande, achter toavel. Zo, k zel joe eerst n bord snert geven mit spek!"
Jurrie schept as n volleerde kok de borden vol en as dat kloar is zegt e: "Lovve even stil wezen!"

"Eet smoakelk kinder", zegt taande en begunt mit heur snert. Mor ze het nog gain vief lepels op of ze springt mit n gil in t in: "Harregat, wat drift doar in mien snert!
n Moes, harregat nog aan tou, n dooie moes!"
"Wat wol ie din", zegt Elzo, "dat e leventeg was?"
"Din mout dij der in kelder al in kommen wezen", zegt Jurrie, "wie stikken hier in de moezen!
Wacht mor taande, k zel joen bord even leeggooien, din kin je wel nije kriegen!"
"Ik gain snert meer", zegt taande. "As k ter goud aan denk kin k wel kokhaalzen."
"t Smokt best", zegt Elzo. Dij het pet ter bie op en smakt ter over. Hai het t vet om kin touzitten, zò lekker smokt hom t.

Even loater komt pankouk op toafel. Dat taande doar nait veul van hemmen wol lag nait aan moezen, nee, dat kwam deurdat Jurrie t zolt vergeten haar en mainste pankouken van binnen nog raauw wazzen. t Is schaande! zegt Jurrie. Ze smoaken best, zegt Elzo der over hin en nemt zien viefde pankouk...

Wordt vervolgd!

| Dail 1 | Dail 2 | Dail 3 | Dail 4 | Dail 5 | Dail 6 | Dail 7 | Dail 8 |
| Dail 9 | Dail 10 | Dail 11 | Dail 12 | Dail 13 | Dail 14 | Dail 15 |
| Dail 16 | Dail 17 | Dail 18 | Dail 19 | Dail 20 | Dail 21 | Dail 22 |
| Dail 23 | Dail 24 | Dail 25 | Dail 26 | Dail 27 | Dail 28 | Dail 29 |
| Dail 30 | Dail 31 | Dail 32 | Dail 33 | Dail 34 | Dail 35 | Dail 36 |
| Dail 37 | Dail 38 | Dail 39 | Dail 40 | Dail 41 | Dail 42 | Dail 43 |
| Dail 44 | Dail 45 | Dail 46 | Dail 47 | Dail 48 | Dail 49 | Dail 50 |


© Gerhard Tuinema


De Schriever
Noam: Gerhard Tuinema
Geboren: 1923 Sibboern
Overleden: 17-2-2006 Stad

Gerhard Tuinema

Fré Schreiber over Gerhard Tuinema.

t Bokkeblad over Gerhard Tuinema.

Duurswold
Destieds het dit vervolgverhoal in t streekblad 'Duurswold' stoan.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 11-06-2015Bezuikers: Grunnegers veur elk.