DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Zo roegweg tachteg
 
ongeveer tachtig

Legenden.


Hendrik Wester

Onderwiezer en Schoolopzainer.
Geboren in Gaarmerwol 23 jan. 1752.

Omreden Hendrik n haalf uur lopen mos noar school gaf zien voader hom zulf les, tot e tien joar was en wel zo wied lopen kon.
Dou gong e noar school in Ten Boer, woar e bie meester Winkelman leerde.

Dou Hendrik Wester zeuventien joar was gong e in Stad waarken as winkelbedainde, boerenwaark op t bedrief van zien voader lag hom nait.
In zien vrije tied mog e de veule bouken lezen van zien boas, woar e ook laank en verstandeg mit pruit, dat vörmde hom tot n stil, bedoard, noadenkend en slim waitgiereg mins.

Dou e in 1772 t waark in Stad deur liggoamelke klachten nait laanger doun kon, kwam e veur n zetje weer noar hoes in Gaarmerwol.
Meester Winkelman van Ten Boer was dou net oet tied kommen, en vraauw Winkelman vruig Hendrik of hai n zetje schoolmeester wezen wol.
Hendrik gong votdoadelk aan t lesgeven, dat dee hai zo goud dat e n vaste aanstellen kreeg.

Hai haar pelzaaier in zien waark, mor zag wel dat t lesgeven beter kon. Kaalmaan begon e veraanderns deur te voeren. Olders van zien leerlingen wazzen t doar nait aaltied mit ains, mor Hendrik kon ze overtugen van zien geliek.
Bie gebrek aan goie leermiddeln gong e zulf aan t schrieven van lesboukjes.

Gedenktaiken Hendrik Wester
Gedenktaiken veur Hendrik Wester.

Sikkom tien joar was Hendrik Wester waarkzoam as onderwiezer in Ten Boer.
In 1783 wér e noar Ol Pekel beroupen, doar begon e in t veurjoar van 1784.

In 1785 traauwde hai mit Anneke Doedens, zai kregen gain kinder.

De moatschappij 'Tot Nut van 't Algemeen' beloonde Wester in 1793 mit n golden erepenning veur zien 'Verhandeling over de gebreken in de Burgerscholen'. In 1800 kreeg e dij golden erepenning nogmoals veur zien 'Schoolboek der Geschiedenissen van ons Vaderland'.

In 1801 wuir Hendrik Wester schoolopzainer veur de pervìnzie Grunnen.

Hai kreeg hailwat onderschaidens, Keunenk Wilm I benuimde Hendrik Wester tot 'Broeder van de Orde van de Nederlandse Leeuw'.

Men vruig ais aan Hendrik Wester woar t hén mos mit zien verbeterns in t onderwies, dou zee e: "Der zellen slootgroavers genogt overblieven".

Hendrik Wester kwam oet tied op 19 feb. 1821 in Ol Pekel.


Rudolph Agricola Knelis Dopper Aletta Joacobs Okke Kluun K. ter Loan Ome Loeks Sicco Mansholt Fré Meis Jan Roos Ede Stoal Oabel Tasman Geert Teis Pzn. Opoe Tjaden Hendrik Wester IJje Wiekstroa


Legenden
De stukkies op dizze bladzieden goan over mensen dij deur heur doaden of misdoaden n ploats kregen hebben in de Grunneger geschiedenis.

Veurbeeld?
Dij lu dij goie dingen doan hebben mag je as veurbeeld nemen, dij slechte dingen doan hebben laiver nait.

Aanvullens?
As ie opmaarkens, aanmaarkens of aanvullens hebben den heur wie dat groag van joe.
Op de openingsbladziede staait n formeliertje woar je dat even inzetten kennen.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 10-04-2019Grunnegers veur elk.