DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Glieve
 
spleet, gleuf

Age van der Velde.

Verhoal.

| Telefoon | Stoffel (1 en 2) | Schietensbenaauwd | Koeskillen |
| Op kursus | Omi | Vlaigangst | Old | Karel | Oagje Nijneers |
| Taande Jaantje | Vishouk | Nait soezen | Moeke | Moi Buurman |
| In wachtkoamer | d'Olle vraauw | t Kin minder | Twijde Perron |
| Ain en ain | Soamen old | Hai en ik | Ik heb zain |


Op Kursus

"Moi lu, apmoal welkom. Dit is alweer les vief van onze kursus: 'Duurf te zeggen wat je denken'. Wie goan mor vot begunnen. Hemmen joe apmoal aan de hoesopdracht waarken kinnen dij ik joe veurege week mitgeven heb? Mooi. Boukje, mag ik die din as eerste vroagen: hou is dizze week veur die verlopen?".
"Och, ik docht wel goud, dokter".
"Nee, fout. Niks dokter, gewooon Wijnand. Vertel!".
"Mie best..., Wijnand. Ik heb guster de bezörger van het 'Dagblad van het Noorden' achter veurdeur stoan opwachten om hom te zeggen dat e kraant in t vervolg haildal deur braivenbus schoeven mout en nait haalf".

"Me-roa-kels. Lu, hannen op mekoar veur Boukje".
"Dou ik dat tegen hom zegd haar, stak e middelvinger omhoog en nuimde mie n ol kutwief en zee dak in t vervolg gain kraant meer kreeg. Mor ik was hail tröts op miezulf".
"Dat magstoe ook best weden. En doe din Lina, hou was dien week?".
"Ik haar ook n hail goie week, dokter, euhh... Wijnand".
"Dat vin ik nou hardstikke mooi om te heuren. Vief weken leden dou wie mit de kursus begonnen waren joe apmoal nog schietensbenaauwd veur wat je aiglieks zeggen wollen en nou gaait t al stukken makkelker. Vertel ais Lina, wat is der gebeurd".

"Nou, dij keerl van mie lag òflopen week weer ais, zoas zo voak, laankoet op baank te niksen. Dou heb ik tegen dij lulhannes zegd dat, as e zo neudeg drij moal in week mit dij blonde slikheks van zie waark noar bèr mout, hai, wat mie betreft de valende zaikte kriegen kon. En dat dat snötwief din ook mor in t vervolg zien voele onner-boksems en sokken mog wazzen. Dou heb ik aal zien spullen in n kovver pakd en op stroat mieterd".

"Tja, ik wait nait ...".
"Dou heb ik dij miesgasters van kiender van hom, ais goud de woarhaid zegd. Wat veur n stelletje loezebossen het aiglieks binnen omreden ze, net as heur pa, te loi binnen om ook mor ain poot oet te steken in t hoes-holden en dak ter spiet van haar dak negen moanden mit ze heb lopen rondsjaauwen. Dak ze beter mit n kniptaang haar oproemen kinnen, dou het nog kon. Haren ze vot waiten wat n abortus is. Douk dat apmoal zegd haar vuilde ik mie hardstikke goud".
"Mor, mor ...".

"Dou heb ik dij oetgedreugde proeme van n schoomoe opbeld en dij vedde kikker dudelk mokt dat, wat veur goudje zai ook op heur kop en lief smeren dee, ze aaltied n lelkerd blieven zol en dat dij mieghummel van keerl van heur elke dunderdag-oavend, as zai noar t sjoelen gaait, bie de hoeren lopt in Stad".
"Vonstoe dat wel ...".
"Mor het mainst goud van miezulf von ik wel, dak bie d'overbuurvraauw de roamen onner de honnestront gleerd heb. t Mins was jammergenog nait thoes. Doarom heb ik n braifke deur heur braivenbus doan met de bodschop dat, as zai dij voele dwaargpikkenees van heur nog ainmoal veur mien deur schieten let, ik de stront in heur gaang deponeren zel. Mor telt dat aiglieks wel, Wijnand? Ik heb t opschreven, nait zegd, mag dat ook?".

"Eh..tja, ik wait nait ...".
"Nou en dou kwam plietsie".
"Plietsie?".
"Joa, dij miesderd van n dainder vruig mie wak aan t doun was. Ik zee tegen hom dat e zok der nait met bemuien mos. Dou vruig dij gozzel of ik mie kon legitimeren en zo nait, dak din n bekeuren kreeg. Nou, dou heb ik hom der aine veur haauwen".

"Plietsie ..., haauwen ..., mien laive tied".
"Joa, dak heb ik mooi doan nait! Mor ik heb der wel de haile naacht veur op plietsieburo zeten. Deur aal dij lulderij kwam ik d'aander mörn veuls te loat op mien waark en kreeg op mien sodemieter van de boas. Ik heb dou tegen hom zegd dak mizzelk wer van aal dij oetgedreugde mummiekoppen van kantoor en dak doarom al n poar moanden aal doagen stiltjes in kovviekan pizzen dee. Dat was dus mien leste waarkdag doar".

"t Is nait te geleuven. Joe konnen wel nait wies weden".
"Nait wies weden? Ik kin joe wel vertellen, ik vuil mie der hail best bie. Dizze kursus het mie goud holpen. Ik mout zeggen, dak dat nait docht haar van zo'n dreugproemer astoe bist".
"Dreugproemer?".
"Joa, dreugproemer. Mostie zulf doar nou zain zitten, mit dat maal stittje in nek. En din dat roze maauwhemd van die. Konst wel homo weden".
"Eh ..."
"In elks geval was t veur mie n haile schiere week.
k Vuil mie der gelukkeg bie. Bin benijd noar de opdracht veur ankommend week. Kovvie?"| Telefoon | Stoffel (1 en 2) | Schietensbenaauwd | Koeskillen |
| Op kursus | Omi | Vlaigangst | Old | Karel | Oagje Nijneers |
| Taande Jaantje | Vishouk | Nait soezen | Moeke | Moi Buurman |
| In wachtkoamer | d'Olle vraauw | t Kin minder | Twijde Perron |
| Ain en ain | Soamen old | Hai en ik | Ik heb zain |

De Schriever
Noam: Age v.d. Velde.
Geboren: 1955
Woont in: Stad
Schrift al: sunt 1996

Geboren en opgruid in Stad.
Schrift en zingt in t Grunnegs, hai dee mit aan: "Tuutjefloitersfestival", "Oafslag Noord Twij" en "De Nacht van Ede".
Meer over Age staait op de bladziede mit zien gedichten.Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.