DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Dreuge bonen
 
bonen die als ze geel zijn geplukt worden, ingeregen en gedroogd

Age van der Velde.

Verhoal.

| Telefoon | Stoffel (1 en 2) | Schietensbenaauwd | Koeskillen |
| Op kursus | Omi | Vlaigangst | Old | Karel | Oagje Nijneers |
| Taande Jaantje | Vishouk | Nait soezen | Moeke | Moi Buurman |
| In wachtkoamer | d'Olle vraauw | t Kin minder | Twijde Perron |
| Ain en ain | Soamen old | Hai en ik | Ik heb zain |


"Moi Buurman"

Dou ik aal doagen nog mien hondje oetluit, kwam ik regelmoateg n keerl tegen dij bie mie achter in stroat woonde en om dezulfde reden as ik boeten laip. As wie mekoar tegenkwammen muiken wie noeit n proatje omreden ons honden de pest aan mekoar haren, dat wil zeggen, mien hondje haar n gloepende hekel aan dij van hom.
n Zetje leden dou ik in mien toene bezeg was, kwam dij man veurbie. Hai haar zien hond aan de liene en kon dus n proatje moaken.

"Moi buurman, ie hebben het zeker wel schier veur mekoar mit joen baaident nou kiender deur oet binnen", begon e.
Verboasd antwoordde ik dat wie hail tevreden waren.
"Din kinnen joe nou gezelleg soamen mit de caravan der op oet."
"Wie hebben haildal gain caravan" zee ik.
"Dij zai ik summers toch aaltied bie joe achter t hoes stoan?" zee e, as of ik mie vergist haar.
"Dij is van de buren", verontschuldigde ik mie.
"O, mor mit de boot vot liekt mie ook wel mooi."
"Ons boot hebben wie veureg joar verkòft", zee ik.
"En dij trekhoak din?", zee e, wiezend noar achterkaant van mien auto.
"Dij binnen wie neudeg as ain van de kiender weer ais verhoezen willen".
"O, hebben joe din n aanhanger?"
"Eh.. nee, dij lainen wie din."
"Nou, ik docht veur t kamperen of zo."
"Wie kamperen noeit", zee ik körtòf.
Hai lait zuk nait gaauw gewonnen geven en nou kon e te minzent te waiten kommen woar klepel hing.
"O nee? Joe gingen toch aaltied mit de haile femilie noar de Veluwe?", zee e sikkom draaigend.
"Joa, in n hoeske", zee ik muide.
"Ha, joe hebben doar n hoeske", klonk het vastberoaden.
"Nou, dat is te veul zegd" zee ik lutteg, "wie huren het aaltied."
Hai leek ontgoocheld en zee: "kom, ik goa der mor ains weer vandeur, hai - wiezend op zien hond - wort ongeduldeg."
"Joen hond is dood hè?"
"Spieteg genog", zee ik.
"Joe nemen zeker n aander?"
"Ik denk het nait, wie binnen voak vot en zo."
"Dat is woar en zo'n baist mitnemen noar t boetenlaand is ook nait ales."
"Persies", loog ik.
Ik wol hom nait nog meer in de ware bringen.
Mor om nou te zeggen dat wie voak in t boetenlaand binnen?
Dat ook nait echt aigenlieks.| Telefoon | Stoffel (1 en 2) | Schietensbenaauwd | Koeskillen |
| Op kursus | Omi | Vlaigangst | Old | Karel | Oagje Nijneers |
| Taande Jaantje | Vishouk | Nait soezen | Moeke | Moi Buurman |
| In wachtkoamer | d'Olle vraauw | t Kin minder | Twijde Perron |
| Ain en ain | Soamen old | Hai en ik | Ik heb zain |

De Schriever
Noam: Age v.d. Velde.
Geboren: 1955
Woont in: Stad
Schrift al: sunt 1996

Geboren en opgruid in Stad.
Schrift en zingt in t Grunnegs, hai dee mit aan: "Tuutjefloitersfestival", "Oafslag Noord Twij" en "De Nacht van Ede".
Meer over Age staait op de bladziede mit zien gedichten.

Ie zain
Age ken nait allend schier zingen en dichten.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.