DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kamp geven
 
de strijd opgeven

Harry Hoeksema Dzn.

Verhoalen.

| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |


Sunnerkloas

Het jonkje was zeuven joar, sikkom aacht, en leufde nog stief en zunder twiefel an Sunnerkloas.
Vanof dat hai nauwelieks lezen kon kreeg hai van Sunnerkloas n bouk van Sjors en Sjimmie. Mooie ploatjes wazzen dat mit wolkjes mit tekst der in. Dus ook as t lezen nait zo goud gong, begreep elk en ain wel wat de bedoulings was.

Dit joar lag Moe net in dij tied in t zaikenhoes en kwam der van Sunnerkloas vieren nait zoveul terecht as normoal.
Natuurleks was der wel Sunnerkloas bie Opa en Opoe thoes zo as elk joar, moar bie Pa en Moe mos hai ook aaltied nog bord kloar zetten veur wat snoupgoud en wat aander klainighaidjes en ..... t bouk van Sjors en Sjimmie.

Moar Pa was drok mit zien waark, mit hoeshollen, mit bezuik an t zaikenhoes en haar gain tied om ook nog achter bouk an te goan. Dat wör ja altied brocht deur bloadenman van Libelle en dij trof hai nait vanwegens alle drokte.
Nou, dan moar ains nait en ankommend joar moar kieken of t den wel lukken wol docht Pa.

Ach Here mien tied wat was dat n verkeerde gedachte.
Op 5 desember luip t jonkje deur t huile hoes te zuiken, achter alle stoulen, in alle kassies, onder alle berren, op zolder en woar aal nait, moar zien Sjors en Sjimmie bouk was nait te vinden vanzulfs.
Bord mit peperneuten, borsploat en sukkeloa was der wel. Wat klaaier, nij bezroen en wat zakdouken ook, moar gain Sjors en Sjimmie.
Dit was gain Sunnekloasfeest, dit was n regelrechte Sunnerkloasramp!

Bleren en jammern, hoelen en schraaien. Nait te troosten. Pa was der verlegens mit en dou kon hai moar ain ding bedenken om jonkje weer stil te kriegen: de woarhaid vertellen!
En zo was jonkje van sikkom aacht inains n stuk wiezer worren. Zien geleuf in Goudhailegman was hom ofnomen, moar begrip veur de muilieke toustand van zien Pa was wel gruijt.

En dou Moe n haile zet loater weer thoes was, kreeg hai toch nog zien Sjors en Sjimmiebouk. Dou was t inainen dubbelfeest mit Poaske.

Ik wens joe aalmoal ain mooi Sunnerkloasfeest tou.

Meer over Sunnerkloas.



| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |

De Schriever
Noam: Harry Hoeksema Dzn.
Geboren: 17-1-1944
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs

Harry Hoeksema Dzn.
Harry zulf.

Ie zain
Ook körte verhoaltjes kennen de muite weerd weden.
Ie ook?
Schrieven ie ook wel ais zukse verhoaltjes?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 18-02-2019 - Grunnegers veur elk.