DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Gries
 
grijs

Harry Hoeksema Dzn.

Verhoalen.

| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |


Brandweer

In dezember, noa n oavondje oet vanwegens dineetje in Zuud-Drinte, kwammen wie om 10 uur pas weer thoes en ontdekten dou dat deur vorst de woaterlaiden knapt was.
Haile schuur ston blaank mit sikkom 10 cm woater en t stroomde nogaal stevig deur en zo kon t nait laank duren of keuken kwam ook in t woater.

Ik kreeg hoofdkroane mit gain meugelkhaid dicht en dus belde ik om loodgaiter, moar doar was gain geheur.
Dou noar Plietsie belt om te vroagen of zai n oplösn veur mie wozzen.
Gain nood, zee man, ik stuur wel aine van Brandweer bie joe langs.
Brandweer? Zee ik, joa dai hebben verstand van woater en laidens, zee man.
Oke, as joe dat mainen.

En joa heur, noa n stief ketaaiertje kwam der n haile grode ledderwoagen mit 8 brandweerluu veur deur.
Woar is de brand? Zee de eerste. Ik heb gain brand, ik heb teveul woater vanwegens knapte woaterlaiden, zee ik.
Dat was ook noar zien zin, moakte niks oet.
Aal de 8 man luipen deur noar schuur, overlegden wat en in minder dan 2 minuten was boudel ofsloten en kon t woater langzoam weer zakken.

Man, man, wat hebben wie lacht ondanks alle ellende. Moar laifst 8 grode brandweerluu om ain kroantje of te sloeten, wie kwammen zowat nait weer bie.
Buurman het dag derop nije ansloetens moakt en alles was dou weer perfekt.

De dag van t etentje zellen wie veurvast nait gaauw vergeten en in schuur staait nou n haiteluchtkaggel veur t geval dat t nog ains weer zo vraizen gaait, want veurkommen is altied nog beter as genezen.| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |

De Schriever
Noam: Harry Hoeksema Dzn.
Geboren: 17-1-1944
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs

Harry Hoeksema Dzn.
Harry zulf.

Ie zain
Ook körte verhoaltjes kennen de muite weerd weden.
Ie ook?
Schrieven ie ook wel ais zukse verhoaltjes?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 18-02-2019 - Grunnegers veur elk.