DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Koar
 
kruiwagen

Harry Hoeksema Dzn.

Verhoalen.

| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |


Schoul...

Ik heb hail wat schoulen deurlopen as ik zo ains terug kiek.

Schoulklas

t Begon met fröbelschoul an Neistad in Stad; de Pinksterbloum nuimt. Twei joar laank mit veul plezaaier hénwest.
Dou kwam legere schoul an Parkweg in Stad - de Mulock Houwerschoul, vanwegens renevoatsie n vörreljoar laank noar Coehoornsingel bie n ULO in, alles mitmekoar was dat ook weer zes en haalf joar. n Haalf joar langer as normoal vanwegens dat de aprilschoul veraanderd wör in septemberschoul.
(Op zundag dan ook nog mit buurvraauw noar zundagschoul, zai was wat bie de Mormonen in Poelestroat)

Vandoar ain joar noar t zeuvende leerjoar an Noordebinnensingel - Klaas de Vries, mor vanwegens teveul anloop (de "babyboom") wuirden klassen opsplitst en mos ik noar dependance an Westerbinnensingel woar ook n gedailte van de schippersschoule bie in zat.

Dou nog twei joar noar ULO an Violenstroat - de Cort van der Linden en net as bie veurgoande schoul werd ook dizze dou weer opsplitst en kwam ik in Jacobienerstroat terecht in neie schoul - de Hendrik Wester MULO.
Vanwegens wat trammelant heb ik schoul nait òfmoakt en dou mos ik van mien pa moar an t waark goan. Moar om toch wat bie te leren wel twei joar laank, vaaier oavonds in week noar Aovondschoul in Violenstroat (joa wis, dezulfde Cort van der Linden as eerder ook al nuimt is).

Tougelieks ook nog n schriftelke kursus tiepen bie instituut an H.W.Mesdagplaain en tussendeur nog gaauw even (nog gain joar) riebewies hoalt ook.
Bie LOI doarnoa nog veul schriftelke kursussen doan.

Doarnoa in Duutslaand, woar ik n tiedlaank waarkte en woonde, kursus tolk/vertoaler Duuts/Nederlaands en kursus Spoans, moar leste nait ofmoakt vanwegens ik deur omstandigheden inains weerom noar Grunnen mos.

Hail wat "interne" oplaidens had bie Gemainte Grunnen en as oetsmieter op mien 50-ste joar (11 doagen noa mien verjoardag) mien leste kursus ofsloten, mit n pluum van de juffraauw, veur kompjoeter-toustanden.

Tussentieds was ik den ook nog sikkom vief joar op schoul van mien kiender, as ofwisselnd veurzitter, sektoares, puutholder bie olderkommissie, en ook nog as redakteur van schoulkraantje waarkzoam.

Ik ken wel zeggen dat ik toch wel veul op schoul west ben in mien leven en ik heb der noeit spiet van had.| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |

De Schriever
Noam: Harry Hoeksema Dzn.
Geboren: 17-1-1944
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs

Harry Hoeksema Dzn.
Harry zulf.

Ie zain
Ook körte verhoaltjes kennen de muite weerd weden.
Ie ook?
Schrieven ie ook wel ais zukse verhoaltjes?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 18-02-2019 - Grunnegers veur elk.