DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Opmuiten
 
tegenhouden

Fré Schreiber.

Sunterkloas wies en onwies.


Sunterkloas Sunterkloas

* Sunterkloas dij goie bloud,
   geef mie n puutje sukkergoud,
   nait te veul en nait te min,
   smiet mie t mor tou schosstain in.

* Sunterkloas op t widde peerd,
   staait bie bakkers deuren,
   "Bakker dou mie deur ais open,
   'k Wil wat sunterkloasgoud kopen".

Sprekwiezen

- Sunterkloas is wel goud mor nait gek:
   Zegd tegen ain dij ales hebben wil.
   Ook:
   Sunterkloas is wel ais doen mor nait gek.

- Sunterkloas komt mor ainmoal ien t joar:
   t Is nait aaltied feest.

- Ze binnen te bruken as leujongs tegen Sunterkloas:
   Ze binnen slim laif.

- Dij kouk is zo dreug as Sunterkloas zien kont:
   Slim dreug.

- Hai is zo gek as Sunterkloas zien peerd:
   Goud maal.

Grunneger Sunterkloas

* Mevr. Huizinga - Onnekes schreef ien 1939 over heur herinderns aan Sunterkloas.
"Om en noabie midwintersdoagen laipen ien mien jeugd grode jongs en boerenknechten mit schebelskoppen veur.
Ze drougen n wit hemd of n wit loaken over klaaier, haren n ket ien haand, om t bain en n olde grode swaarde houd daip ien ogen. Paardie haren n wit schebelskop veur mit holle of oetknipte ogen. Ze mouken n hels keboal, tikten aan gloazen en vrougen of der ook stoute kiender wazen.
t Was om kel van te worden. Dizze Sunterkloazen leken ien niks op goudhaaileg bisschop van Myra".
Volgens mevr. Huizinga-Onnekes is ons Sunterkloas de kristelke Wodan. Dij ree ook tussen twaalf en ain, dus op t gaistenuur, over doaken op zien wit peerd en smeet zien goaven deur schosstain.

   Sunterkloas,
   speult de boas,
   tussen twaalf en ain.

Opzetten

* Vrouger zetten kiender n bord mit stoet veur Sunterkloas en mous veur t peerd onder open schosstain. Doar zongen ze din n laidje bie. Aanderdoags lag op teller n stoetkerel of n swoan ien t nust. Ook: sukkerbaisten.
As t kiend aal te old was, kreeg t n plak roapknol mit n puutje zolt. Dat betaikende dat t ankom joar nait weer opzetten mog. t Kiend was ofzoltjed.

Scheldtaimkes

* Scheldtaimkes van ongelovege kiender:

   Sunterkloas kin nait meer komen,
   want hai is aal joaren dood,
   hai ligt in de kerk van Romen,
   mit zien baaide billen bloot.

   Sunterkloas dij goie man,
   Lopt op kop tegen t schiethoes an.

   Sunterkloas mit ket aan stevel
   k bin nait baang meer veur dien knevel.

Spekeloatie

* Aan kiender weren Sunterkloaskoekjes geven van spekeloas. Vanolds wazen dat grode sunterkloasvörms. Ook n peerd en n hoan. Veur n stoter kon men n dikke hoan kopen: n Stoter was twaalf en n haalf sent.
Nog:
- Hai stapt as n stoterze hoan.
- Hai het moud as n peerd van n doalder.
Zo'n peerd heurde tot de alerdiksten.

Peperneuten

* Vanolds n symbool van vruchtboarhaid. Is te vergelieken mit t streuen van ries bie traauwen. Vrouger dee Sunterkloas der ook geld bie. Hai zaaide din geluk om hom tou. Tegenswoordeg mit schoemkes en sukkergoud.

Wieder:

* As n wichtje n vent n blaauwe lopen lait, kreeg ze mit Sunterkloas n stropop op t dak. t Riemsel gaf dudelkhaid.

* t Boerenvolk störtte op Sunterkloasoavend n haalf mud (50 l.) ondersteboven op dörsvlouer. Sunterkoas legde der din ien: n kaan jannever, ol wieven.

* Sunterkloas, goa joen gaang,
   mit joen boerenklompen aan.
   breng n stukje sukkergoud
   Sunterkoas, goa joen gaang
   mit joen boerenklompen aan
   Sunterkloaske, goie bloud!

Oet: "Wat moakt t oet", cursus Grunnegers veur haalfwiezen deur Frederikus Schreiber.
De Schriever
Noam: Fré Schreiber.
Geboren: 1946
Woont in: Middelsom
Schrift al:
Fré dut vanalles veur en in t Grunnegs, hai schreef boukjes mit laidjes, mopkes (Frekie) en over volksgebroeken.
Ie zain
n Beetje rekloame ken of en tou wel, veural as t veur t Grunnegs is.
© 2000 - Dideldom.comBiewaarkt: 22-01-2011Bezuikers: Grunnegers veur elk.