DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Titwaark
 
de borsten

Gerhard Tuinema.

Verhoal.


De Gebroeders van Dam (dail 45)

Vervolgverhoal, schreven deur Gerhard Tuinema.

Nee, vaarver Blaauw het ter nait veul oareghaid meer aan. Aandern hemmen t aal nait in de goaten, omreden Roulf zo mooi aan t zingen was.
As Roulf oetzongen is, blift t even stil. Timmerman Mulder kin der mor min over dat ter zokse laidjes zongen worden. Man, de griezel lopt joe ja over rog hin as je zokswat heuren.
Wat vrezelk nait, zegt vrouw Mulder, dat ter toch zok olders binnen!
Sambo het zien harmonnicô der even bie hinzet, omreden hai even spuilen mout.

Vraauluu begunnen al weer te havveln mor din zegt Hennie inains: Mien gommes, wat scheelt Blaauw wel?
Niks gain wonder dat ze t vragt, want t is ook n lelk gezicht. t Vaarvertje is haildail onderoet zakt en zo wit as kriet. Om de vief tellen schut e even in t in, want hai het ofgemieterd snok.
Hoal hom mor gaauw n stuk stoet mit n kop zwaarde kovvie, zegt Sambo, dat zel hom wel helpen. Gg.. ain st.. stoet, morrelt t vaarverke, k wil.. n.. noes... en dat wi k!

Och laive tied, zegt vrouw Blaik, zoveul het dij aarme jong aal nait had! k Heb ze nait teld, mor mit vief holt t wel op.
Paas mor op dat e t nait heurt, komt Roulf der tegen in, aans kon e wel ais maal opgeven. Dizze vles kin t wel aans vertellen! Roulf bukt zok en hoalt n vles bie toavelpoot weg.
Nee jonges, zegt Jurrie, da s gain mooi doun. Ie waiten wel dat e nait veul hemmen kin en din prent je hom t ook nog in. Woar komt dij vles vot?
Och, zegt Sambo, k haar nog ain in kelder stoan en ik docht: k neem hom mit, aans verslagt e misschain.

Zo n deugenait! Versloagen, zee e. Jô, doar is ook wel kaans veur bie hom. Gain dàg kin e n vles draank in hoes hemmen. Nee, der zit weer wat achter. Dat was ja net wat veur hom, om zo n vaarver Blaauw even zo doen as n tuut te vouern en zulf lol te hemmen.
Vrouw Blaik het ondertied n kop kovvie hoald en as n mouder zegt ze tegen Blaauw: Kiek mien jong, drink dat mor gaauw op, din knapst wel weer op. Tou mor gaauw, t is nou nog hait!

Blaauw komt overind en vrouw Blaik ondersteunt hom n beetje. Zo drikt e zien kovvie op. En nn...ou wi k nn...noes!
Wat movve, vragt Hennie. Zo kin t ook nait. Aarme jong is ja zo zaik as wat.
Ik zel hom wel even wegbrengen, zegt Sambo. t Is mien schuld ook ainlieks, mor zo haar k t nait bedould, eerlieks nait.
k Www..il hom nait mm..mithemmen, hakkelt Blaauw. k Zzz..el mie wel redden!
Mor din komt Roulf Slagter der aan te pas. Wacht mor, zegt dij, ik goa toch ook vot, want Remmerdien kin zok zo laank nait redden allain.
Spit in rug is nait mooi luu en benoam as Remmerdien t het is der gain hoes mit te hollen. Zeuven kroeken is nog nait genog. Komaan Blaauw, wie goan der vandeur. t Muit mie wel luu, mor dou k traauwd bin heb k mien Remmerdien beloofd da k goud veur heur wezen zol en doarom dou k t ook.

Ze helpen Blaauw in zien jaas, zuiken zien pet op en din is Roulf ook zo ver. Laive tied nog aan tou, wat kikt dij Blaauw toch min oet. Dij s vast wel n dag of drij zaik. As e allain mor n beetje lolleg was kon gain mins der wat op tegen hemmen, mor dit is te ver goan. Mor goud dat Roulf der bie is, aans konden der nog wel ongelukken van kommen. Nou luu, veul plezaaier verder en din tot kiek mor weer. Veur dat Roulf vot gaait lopt e nog even noar Elzo en geft hom n haand.
Elzo laagt mor wat, mor t gaait lang nait van haarten. Jong wol t zo groag dat ter bruloft kwam, mor t is ainlieks niks gedoan. Hai het ter stoer mit, dat is zo wel te zain.
Nou Elzo jong, hol die mor tooi en tot aander keer din mor weer. Bie deur zegt Roulf: Zo Blaauw, pak mie nou mor in aarm, din bivve der zo!

Blaauw het nait veul omdenken en t is hom ainlieks almoal wel noar t zin. As e n zetje in open lucht west is gaait t wat beter en as ze n eentje op vaste weg binnen krigt e al weer wat proats. Dat lopt nog weer oareg goud of.
Bie hoes vragt Roulf: Kistie allain wel redden jong?
t Komt best in order hur, wost bedankt!

Roulf is nog nait bie weg of achterdeur gaait open en doar staait ol vrouw Blaauw in nachtgewoad. Blaauw wil wat zeggen, mor t ol mins zegt: hol die mor stil mien jong, vertel t mörn mor. Eerst goan wie sloapen!
Vief menuten loater ligt Blaauw onder de wol. t Olske stopt hom der nog even goud onder, strikt hom nog even over kop en zegt: Sloap mor gaauw e mien jong, mörn is t wel weer over!
Dag Moeke, zegt Blaauw en din slept e ook al. Even blift vrouw Blaauw nog stoan te kieken, din gaait ze ook weer op ber. t Blift toch altied n moeke….

Wordt vervolgd!

| Dail 1 | Dail 2 | Dail 3 | Dail 4 | Dail 5 | Dail 6 | Dail 7 | Dail 8 |
| Dail 9 | Dail 10 | Dail 11 | Dail 12 | Dail 13 | Dail 14 | Dail 15 |
| Dail 16 | Dail 17 | Dail 18 | Dail 19 | Dail 20 | Dail 21 | Dail 22 |
| Dail 23 | Dail 24 | Dail 25 | Dail 26 | Dail 27 | Dail 28 | Dail 29 |
| Dail 30 | Dail 31 | Dail 32 | Dail 33 | Dail 34 | Dail 35 | Dail 36 |
| Dail 37 | Dail 38 | Dail 39 | Dail 40 | Dail 41 | Dail 42 | Dail 43 |
| Dail 44 | Dail 45 | Dail 46 | Dail 47 | Dail 48 | Dail 49 | Dail 50 |


© Gerhard Tuinema


De Schriever
Noam: Gerhard Tuinema
Geboren: 1923 Sibboern
Overleden: 17-2-2006 Stad

Gerhard Tuinema

Fré Schreiber over Gerhard Tuinema.

t Bokkeblad over Gerhard Tuinema.

Duurswold
Destieds het dit vervolgverhoal in t streekblad 'Duurswold' stoan.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 11-06-2015Bezuikers: Grunnegers veur elk.