DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Tandrad
 
tandwiel

Gerhard Tuinema.

Verhoal.


De Gebroeders van Dam (dail 24)

Vervolgverhoal, schreven deur Gerhard Tuinema.

En nou kin Jurrie mooi of maal proaten, Sambo smoest net zo laank tot e tougeft.
En zo vlogt de Indian van Sambo even loater veur twijde moal over zandloan, mor diz keer zit Jurrie der achter bie op. Motor hobbelt deur de koelen, mor Sambo het tanden stief op mekoar en geft gain krimp. Mit Jurrie is t aans. Dij is vanzulf nait hail monter. Sambo het wel zegd dat ter niks gebeuren kin, mor dij zien proatjes en vief centen binnen ook nait meer as n stuver weerd. Hai het zien dikke duvvel der bie aantrokken, want t vul volgens zeggen van Sambo nait tou stilzitten op zo'n stoomfiets. As n volleerd motorrieder draait Sambo grintweg op en din is hom der gain koar aan t gat bonden.

Hai vlogt mit n beste gang deur t loug en het dörp al gauw achter zok liggen.
Padij minsen kieken n moal of wat achterom as Sambo der langs vlogt. t Is net of ze mit leutje toon wel vuilen kinnen dat ter weer wat op til is. Doar het Sambo zulf ook n beetje schuld aan, want krekt geliek woar e komt vertelt e hou de zoaken der biestoan. Jurrie wil wat zeggen, mor hai kin zok beter stilhollen. Sambo heurt ter toch niks van.
t Gaait aal haarder en Jurrie het muite om zok vast te hollen. Mit ain haand trekt e pet wat daiper in ogen, want aans is e baang dat wind ter onder komt. t Is mor n veeg, din binnen ze bie t Winschoterdaip.

Nou komt Sambo eerst goud op dreef. Hai zet t gas wat wieder open en snort alles veurbie. Jurrie knipt ogen der bie dicht, zo haard gaait t. En din gebeurt t... Woar t daaier weg kwam wait Sambo vandoag aan de dag nog nait, mor in ainmoal het e n hond veur t rad. Mit dat e remt gooit e t stuur ook om, mor deur de gang kin e t spul nait hollen en draait stoomfiets hom onder t gat weg. Jurrie, dij der hailemoal nait op verdocht is, krigt n oplewaai en vlogt boven over Sambo hin. Sambo zulf kin zok zo n beetje op bainen hollen, mor krigt toch n male klap van t stuur.

Jurrie blift eerst besevveloos liggen, mor al gaauw krabbelt hai weer in t in. Hai het n beste boel veur de kop en blödt bie haals. De hond, dij alles op zien gewaiten het, staait n eentje verder te blavven; gain schramke het e kregen.
Sambo kikt eerst ais hou zien stoomfiets der ofkommen is en din gaait e noar Jurrie. Hou is t ol bui, gain bainen of ribben stokkend?
Och loop hin vent, k haar wel dood wezen kend.
Nou jong, k haar goud veur Hennie zörgd, dat beloof k die. Binnen joar haar k heur traauwd en as wie din n jong kregen haren, din haar k hom Jurrie nuimd, zo woar as k hier stoa.

Mor hou nou! zegt Jurrie. Hai kin wel vuur spijen, zò kwoad is e.
Sambo trekt zok ter niks van aan, dij laagt al weer. Hai mag der wel over, zo n akkefietje.
Hou nou, vragstoe Jurrie? t Spul draait ja nog. Stap mor weer op, din zevve zörgen davve in stad kommen.
Veur gain geld tou krigst mie weer op dat rötding. k Zel mie zeker doodrieden loaten.
Nou jong, din zest wel lopen mouten, want ik stap weer op. Wat donder, zaik is nog nait dood. t Zol mie wat wezen, zo n beetje ongemak. Din heb ik t al wel aans mitmoakt. Mor t is goud blief doe hier mor stoan, din goa ik noar Hennie. Mor dit zeg k die veuroet: ik bran die der of zo woar as k hier stoa. Wost dat törreldoefke nog langer wachten loaten zeker. Leuf mor voar da k heur doetjen zel. Man, as k ter goud aan denk lopen de rillens mie over rug.

Dat is teveul veur Jurrie. Hai wordt in ainmoal wit om neus, bedenkt zok nait en geft Sambo vot n beste katjewaai.
Doar is dij hailemoal nait op verdocht, want zò kin e Jurrie nait. Hai is zo verbiesterd dat e net zo stoan blift. t Bloud lopt hom bie de kop deel en as Jurrie dat zicht, is e even kaalm, mor t duurt nait hail laank.
Zò heb k dat nait maind Sambo jong, eerlijks nait. Mor k wil nait hemmen dastoe de gugel hest mit Hennie. Ze het al genog mitmoakt, doe huifst t nait slimmer moaken as t al is. Mor eh... waist wat wie doun? Ik neem n bus en doe stapst mor weer op stoomfiets en wie goan weer noar hoes. k Wait aal nait wat mie mekaaiert da k ook nog mit ging. k Mout mie ja schoamen en dat mou k. Mor t is almoal dien schuld. Doe hest alles op poten zet en doe hest de lol der mit. k Heb die nou wel deur lelijke knieneviller.
t Gaait die allain mor om wat lol en aans naargens om. Mor nou is t doan, in ainmoal. Doe en dien konzorten zellen nait laanger lagen om Jurrie van Dam, dou doar denken om. Wie hemmen ons altied red, Elzo en ik en wie zellen ons nou ook wel weer redden. En dit zeg ik die ook: van nou of aan zetst gain vout weer bie ons over drumpel. Blief doe mor bie diens gelieken, din kist steukeln zo haard as t wist.

Sambo, dij eerst t bloud wegveegde, blift op n duur mit open mond stoan. Zò het e Jurrie nog nooit oetvoaren heurd en dat e t maint ook kin e wel noagoan. As e nou wat wil mout e oareg nuver oppazen, dat het e wel in de goaten. Hai zicht in dat e te ver goan is, mor nòg geft e t nait over.

Jurrie is ondertied votlopen, mor as Sambo stoomfiets weer onder t gat het duurt t mor even en hai is weer bie hom.
Heur es even, Jurrie, dat gaait nait goud zo. Doe bist wat schrokken, mor dat t zò slim was haar k nait docht. Luster ais even! Doe waist net zo goud as ik ook da k altied nait main wa k zeg.
Ik flap ter mor wat oet, mor eerlieks Jurrie, k wil die nait veur t zoodje hollen. Leuf mie nou jong, doe most Hennie nait weer in steek loaten. Ie haren t ja zo mooi kloar mit joe baaiden, dat mag nait weer over goan. k Heb doezend gulden verspeuld as t nait veur mekoar komt. k Wil die t desnoods zwaart op wit geven! Tou nou jong, bruuk dien verstand nou toch. Stap weer achter op en goa mit. k Zel nait harder rieden as daarteg, fatteg kilometer. Mien haand ter op!

As Sambo zò begunt te proaten is Jurrie al hail gaauw van de koart.
t Duurt nait hail laank of hai begunt al aans. Eerst wil e der nog nait noar tou, mor op n duur het Sambo hom zo wied hin dat e t leuft.
Vief menuten loater is t veur mekoar en ridt de Indian richten stad mit Jurrie weer achterop. t Gaait nou stoareg aan en zunder ongelukken stoppen ze bie Hennie veur t hoes. As Jurrie overzied kikt zicht e dat Hennie veur t vinster staait. Mor hai zicht ook dat ze spierwit wordt en votlopt... Hest t wonnen, zegt Sambo en diz' keer maint e wat e zegt.

Wordt vervolgd!

| Dail 1 | Dail 2 | Dail 3 | Dail 4 | Dail 5 | Dail 6 | Dail 7 | Dail 8 |
| Dail 9 | Dail 10 | Dail 11 | Dail 12 | Dail 13 | Dail 14 | Dail 15 |
| Dail 16 | Dail 17 | Dail 18 | Dail 19 | Dail 20 | Dail 21 | Dail 22 |
| Dail 23 | Dail 24 | Dail 25 | Dail 26 | Dail 27 | Dail 28 | Dail 29 |
| Dail 30 | Dail 31 | Dail 32 | Dail 33 | Dail 34 | Dail 35 | Dail 36 |
| Dail 37 | Dail 38 | Dail 39 | Dail 40 | Dail 41 | Dail 42 | Dail 43 |
| Dail 44 | Dail 45 | Dail 46 | Dail 47 | Dail 48 | Dail 49 | Dail 50 |


© Gerhard Tuinema


De Schriever
Noam: Gerhard Tuinema
Geboren: 1923 Sibboern
Overleden: 17-2-2006 Stad

Gerhard Tuinema

Fré Schreiber over Gerhard Tuinema.

t Bokkeblad over Gerhard Tuinema.

Duurswold
Destieds het dit vervolgverhoal in t streekblad 'Duurswold' stoan.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 11-06-2015Bezuikers: Grunnegers veur elk.