DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Wegdoun
 
weggeven, verkopen

Gerhard Tuinema.

Verhoal.


De Gebroeders van Dam (dail 31)

Vervolgverhoal, schreven deur Gerhard Tuinema.

Roulf Slagter ridt hail stoareg weer op hoes aan. Hai is net van t zaikenhoes kommen en as t aan hom lag wol e wel geern n beetje haarder, mor hai het Elzo van Dam in woagen en dij is nog nait recht weer op kloeten, zodat e doar reken mit hollen mout.
Elzo ligt loi achterover in kuzzens en Hennie de Boer zit noast hom en steunt hom zoveul as ze kin.
Jurrie, dij de raais ook mitmoakt, zit noast Roulf veurin en zo is woagen mooi ofloaden.

Is gainain zo bliede as Elzo. Noa dat geval mit dij zuster was e meer as zat van dij zaikenhoesluchtjes en hai het niks doan as soezen of e nog hoast nait weer noar hoes mog. Mor zo is ter din toch van kommen en hai vuilt zok as n mug op mizze in de zaachte kussens mit schoonzuster noast hom. Nou ja, t is nog gain eerliekse schoonzuster, mor der scheelt toch nait veul meer aan.

Ook Jurrie schoeldelt zok aalgedureg ais, zò bliede is e. Och man, wat was t ook n geknooi. Ale doagen allain en overaal tougelieks mos e wezen. Hai zicht ter glad hoamel oet en dat is ook gain wonder, want zien nat en dreug kreeg e nooit op tied. En der is nòg wat woar e bliede om is.
Omreden Elzo eerste tied nog kaalm aan doun mout het Hennie onnaaiert dat ter ainlieks hulp wezen mout en wel kin dat beter doun as zai?

Der is eerst nog n bult te doun west mit sloaperij, mor da s ook veur mekoar kommen.
Vrouw Blaik, dij toch allain is, het heur nachtverblief aanboden en dat het Hennie dankboar aannomen.
Overdag kin ze bie jonges blieven en s nachts gaait ze din noar t ol mins.
Heur boudel in stad het ze aan buren overloaten en zodounde is alles nuver regeld.

Gain wonder dus dat z almoal bliede binnen. Roulf Slagter wordt ook al aanstoken want hai begunt n deuntje te zingen. Roulf kin nait mooi zingen, mor wel haard. Wies kin e ook nait best hollen en as ter goud opaan komt het e ook muite om de woorden oet mekoar te hollen, zodat t ainlieks naargens op heurt. Mor hai zingt en dat is t vernoamste.

Noa t daarde laidje zegt Jurrie: Vertel mie ais Roulf, wat zingst doar ainlieks.
Kiek ais, zegt Roulf, dat wait k ainlieks zulf nait goud, mor k leuf dat n Engels laidje is.
Engels? vragt Jurrie verwonderd, mor mien laive man, doe kist toch gain Engels.
Nee, zegt Roulf Slagter, proaten nait, mor zingen wel! Snapst hom?
Jurrie snapt ter nait veul van mor t zel wel zo wezen denkt e en holt zok ter verder over stil.

Zo rieden ze nog n zetje kaalm deur en din binnen ze al gaauw in t loug. Gommes doagen, zegt Elzo inains, wat is t toch mooi bie ons. k Wol veur gain geld tou in stad wezen, k ging der dood ducht mie.
Dat zel wel goud kommen, gooit Roulf der tussen deur, mor dat gaaist hier ook! Mor hest geliek Elzo jong, t is ook mooi bie ons. Veuraal as je dij boerenploatsen bekieken. Kiek dij ploats nou ais woar wie nou op tou rieden, wat n kaptoal spul nait!

Jurrie knivvelt mor wat, want ze rieden net loan op.
Roulf het de gek ter mor mit, mor hai zol mit gain mins ruilen willen. t Is naargens beter as onder t raaiten dak van heur old nust. Mor wat is dat? Wat hangt doar aan lindeboom?
Mien laive tied, zegt Hennie, vlaag hangt oet. Da's veur die Elzo jong, most ais kieken. Mor wel zol in vredesnoam dij vlaag oethongen hemmen?

Wordt vervolgd!

| Dail 1 | Dail 2 | Dail 3 | Dail 4 | Dail 5 | Dail 6 | Dail 7 | Dail 8 |
| Dail 9 | Dail 10 | Dail 11 | Dail 12 | Dail 13 | Dail 14 | Dail 15 |
| Dail 16 | Dail 17 | Dail 18 | Dail 19 | Dail 20 | Dail 21 | Dail 22 |
| Dail 23 | Dail 24 | Dail 25 | Dail 26 | Dail 27 | Dail 28 | Dail 29 |
| Dail 30 | Dail 31 | Dail 32 | Dail 33 | Dail 34 | Dail 35 | Dail 36 |
| Dail 37 | Dail 38 | Dail 39 | Dail 40 | Dail 41 | Dail 42 | Dail 43 |
| Dail 44 | Dail 45 | Dail 46 | Dail 47 | Dail 48 | Dail 49 | Dail 50 |


© Gerhard Tuinema


De Schriever
Noam: Gerhard Tuinema
Geboren: 1923 Sibboern
Overleden: 17-2-2006 Stad

Gerhard Tuinema

Fré Schreiber over Gerhard Tuinema.

t Bokkeblad over Gerhard Tuinema.

Duurswold
Destieds het dit vervolgverhoal in t streekblad 'Duurswold' stoan.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 11-06-2015Bezuikers: Grunnegers veur elk.