DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Der zitten gain bonken in
 
gezegde tegen een kind dat treuzelig eet

Gerhard Tuinema.

Verhoal.


De Gebroeders van Dam (dail 13)

Vervolgverhoal, schreven deur Gerhard Tuinema.

Doodkaalm koiert Sambo achter hom aan. Dij het gain hoast. As t goud en wel aan rol is, is hai der ook en din is t vroug genog. Haildaal achter poest komt Elzo thoes en hai vlogt vot deur noar koamer. En nou vertel mie ais, begunt e, wat mout dit betaiken? Nou? De woarhaid wi k waiten en aans niks. Wat bistoe van plan, Jurrie?
Eh... kaalm aan bruier... dit is eh... ik bedoul eh... dit is eh... ik bedoul eh...
Man schai toch oet mit dat getjaauwel en vertel mie laiver wat dij vraauw hier mout. En nou doalek, verstaaist?
Elzo van Dam, dij altied gelieke bedoard blift, dij gain drij woorden zegt as e t mit twij ofkin, dijzulfde Elzo is haildaal, mor din ook haildààl van de kook. Eerst dat geval mit dij bol, dou dij proatjes van Knotnerus en om de gört hailemoal goar te moaken, de steukelderij van Sambo, kiek dat almoal mit mekoar het hom oet zien gewone doun brocht. Hai kaauwt op zien sloatje as ter tou en as n rechter staait e veur zien bruier en Hennie de Boer.

Jurrie zit in n bultje op stoul, net n kwoajong dij de boksem vol het. Hai wait zok gewoon gain road, zò is e van streek. Hai was zo mooi op glee, mor nou is t mis, dik mis ook.
Is mor ain dij kaalm blift en dat is Hennie de Boer. Doalek het ze begrepen dat Elzo naargens van wait en inwendeg het ze meelieden mit Jurrie. Ze kin wel noagoan hou benaauwd dat e t het en ze wait ook dat ter mor ain meugelkhaid overblift: redden wat ter te redden vaalt. Zunder ainmoal mit ogen te knippern lopt ze op Elzo tou, langt hom haand en zegt: Loat ik mie eerst even veurstellen: Hennie de Boer.
Elzo is zo verbiesterd dat e verget heur haand weer lös te loaten en Hennie mout zulf heur haand weer vrijmoaken.
Ik zol zeggen, gaait ze verder, goa der bie zitten, din kivve beter proaten. Niks mit neudeg, zegt Elzo doarop, k wil waiten wat ter van dij proaterij aan is. Wat veur proaterij? Dat bruier traauwen gaait, gooit Elzo der oet.

En as dat nou ais woar was, zegt Hennie de Boer kaalm.
As dat woar was, as dat wòàr was, vroag ie? Din wai k nog nait wa k dee. Mor dit zeg ik joe: as ie bruier de kop gek moaken willen, din bin je aan t verkeerde adres. Zo woar as ik Elzo hait: hier komt gain vraauw over deel! Elzo is wit van drift. Hai spijt zien sloatjekwiel links en rechts en Jurrie zakt nog verder onderoet. En doe stuk verdrait, dou doe de koaken ook ais van mekoar, scheldt Elzo verder. Achter mien rug hè, din duurst, mor nou zitst ter bie ofst gain tien tellen kist. n Mooie kerel om te traauwen bistoe! Man, ze luip ja over die hin, doe olwief. Hou krigst t wel in dien kop, vroag ik mie of.
Jô kiek ais bruier, dat zit zo, ik bedoul... ik main eh... Sambo..., zegt Jurrie.
Ik main... ik bedoul... taimt Elzo hom noa, doe mainst niks! Ik heb hier dezulfde rechten as doe en ast traauwen wist: doar is t gat van deur, mor h i e r komt gain vraauw in hoes!

Wat staait joen koren der braid veur hè? Hail kaalm komt Sambo weer tou deur in.
Doe ellendege vorrejeude, da's dien belaaid west, ropt Elzo. D'roet en onmiddelk! D'roet zeg ik die en woag t ais om hier weer n vout over drumpel te zetten, doe deugenait. D'roet zeg ik die en aans gooi k die der oet!
Gommes man, ik wait ja naargens van, zegt Sambo mit n onneuzel gezicht. Wat is der wel te doun? Wat dust ja roar, Elzo! Veur Sambo nog verder goan kin het Elzo hom al bie de kladden te pakken en veur dat e nog tegensputtern kin, ligt e al boeten deur.
Achter hom wordt grondel op deur schoven en trillend over al zien leden komt Elzo weerom. Zo, da's ain en nou verder gain proatjes, aans gooi k joe der nog bie oet.

Mor Hennie de Boer is der ook nog. Ze is witter in t gezicht worden, mor ze is kaalm as ze op Elzo toulopt. Ze blift recht veur hom stoan en daip kikt ze hom in ogen.
Elzo, dij veur drij kerels nait baang is as ter op aankomt, wordt nou kèl in hoed. Onwillekeureg dut e n stap achteroet, mor de ogen volgen hom.
Goa zitten, zegt Hennie en verachtjond, Elzo dut t ook. Zien drift zakt net zo haard of as dat t opkommen is en uterliek is t weer dezulfde Elzo van altied.
Zò, nou kivve tenminzen proaten. k Wil eerst ain ding vroagen: het Jurrie zegt dat e traauwen wil?
Nee, dat nait... mor Knotnerus zee...
Wel Knotnerus is kin mie niks schelen en wat e zee nog veul minder, gaait Hennie verder, mor wat mie wel wat schelen kin is mien eer!

Wel geft die t recht om te zeggen dat ik Jurrie de kop gek moak? Veul geluk heb k nait had, mor k loat mie...
Din is t doan mit heur moud en mit t gezicht in handen begunt ze te snokken. Heur lichoam schokt en haite troanen druppen tussen heur vingers deur.
Veul hemmen de baaide bruiers mitmoakt. As der n grof woord deur koamer knitterde, werden ze der nait aans van, mor dit is nog nooit eerder gebeurd. Troanen... troanen van n vraauw! Verdrait, echt verdrait, van n jonge vraauw. Störmen binnen der over t ol spul hingoan, de gebinten hemmen wel ais kroakt, mor dat was kinderspul bie dit vergeleken. Ze kieken mor, de baaide bruiers, nait in stoat ain woord te zeggen. Het gript heur aan en binnen in heur wuilt wat rond wat ze in laange tied nait kend hemmen. Heur moeke was ook n vraauw...

Din gaait Jurrie overind en legt zien haand op heur hoar. Stil nou mor mien wicht, stil nou mor. Elzo het t nait maind, schraif mor nait langer. k Haar der nait op ingoan most, k wait t wel, mor t leek mie ja zo mooi tou, t was ook ja zo'n laif pertret. Stil nou mor, tou mor. t Is mien schuld, k wait t ja wel, mor zò heb t ja nait maind.
Langzom holt t snokken op en din kikt Hennie de Boer weer omhoog. Dankboar kikt ze noar Jurrie op en even strikt ze hom over maauw.

n Zwoare stried wordt ter streden in dij olle koamer... Wel zol t winnen?

Wordt vervolgd!

| Dail 1 | Dail 2 | Dail 3 | Dail 4 | Dail 5 | Dail 6 | Dail 7 | Dail 8 |
| Dail 9 | Dail 10 | Dail 11 | Dail 12 | Dail 13 | Dail 14 | Dail 15 |
| Dail 16 | Dail 17 | Dail 18 | Dail 19 | Dail 20 | Dail 21 | Dail 22 |
| Dail 23 | Dail 24 | Dail 25 | Dail 26 | Dail 27 | Dail 28 | Dail 29 |
| Dail 30 | Dail 31 | Dail 32 | Dail 33 | Dail 34 | Dail 35 | Dail 36 |
| Dail 37 | Dail 38 | Dail 39 | Dail 40 | Dail 41 | Dail 42 | Dail 43 |
| Dail 44 | Dail 45 | Dail 46 | Dail 47 | Dail 48 | Dail 49 | Dail 50 |


© Gerhard Tuinema


De Schriever
Noam: Gerhard Tuinema
Geboren: 1923 Sibboern
Overleden: 17-2-2006 Stad

Gerhard Tuinema

Fré Schreiber over Gerhard Tuinema.

t Bokkeblad over Gerhard Tuinema.

Duurswold
Destieds het dit vervolgverhoal in t streekblad 'Duurswold' stoan.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 11-06-2015Bezuikers: Grunnegers veur elk.