DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Hangpokkelswien
 
hangbuikvarken

Gerhard Tuinema.

Verhoal.


De Gebroeders van Dam (dail 10)

Vervolgverhoal, schreven deur Gerhard Tuinema.

Hennie de Boer het gain mooie jeugd had. Dou ze vattien was kwam heur voader oet tied en heur moeke, ze was al nooit staark west, haar dij slag hoast nait droagen kènd en was veur heur tied old worden.
Olluu haarn n beetje geld overspoard, mor toch lang nait genog om der stil van te leven. Eerste joaren ging t nog, mor dou ze achttien was, mos der aans in veurzain worden. Nou konden ze wel noar t Gemaintehoes goan om ondersteunen, mor doar haren moeke en zai nait tou kommen kend.
Moeke haar t naaien opzet en Hennie haar waarkhoezen zöcht. Ze haar knooid en pokkeld en heur mooiste joaren wazzen zo veurbie goan. Gelegenhaid om mit jonges in aanroaken te kommen kreeg ze nait en doar haar ze zok op n duur ook bie deellegd.

Nou, twij joar leden, is heur moeke in n zwoare longontsteken bleven en zo is Hennie allain achterbleven. Stil is t om heur tou worden... Aans kon ze alles nog mit moeke beproaten, mor nou het ze hailemoal gain aansproak meer. Ain dag is geliek aan aander, want as je vaaierndaarteg binnen, hij j as vrouw allain nait veul moud meer om hier of doar noar tou te goan.
Gebrek het ze nait, want ze kin mit heur waarkhoezen makkelk de kost veur zok allain verdainen. Ze het ter wel ais over docht om heur waarkhoezen op te zeggen, mor ze kin der nait best tou kommen. Ze is gain voutveeg zo as n hail bult en ze wordt ook nait as waarkster behandeld.
Mor toch, t voldut heur nait langer. Ze is altied allain en zo het ze der ook al over prakkezaaiert om hoesholster te worden. t Begroot heur din wel dat ze din heur meubels en alles verkopen mout, mor zo is t ook niks. Der komt bie dat ze best kans het dat ze minsen bie zok innemen mout en dat is hailemoal niks. Toch wait ze nait recht wat ze mout...

Din krigt ze de advertentie van Jurrie onder ogen. Eerst leest ze der zo even overhin, mor toch mout ze hom ieder bod even weer overlezen... t loat heur nait mit vree... In de waarkhoezen, woar ze geregeld komt, hemmen ze wel ais tegen heur zegd: Ik vroug n man in kraant, as k die was! Ze het t altied ver votgooid, mor as ze allain was, is ze er wel ais daiper op ingoan.
Per slot van reken was t gain schande. Hou voak las je dij advertenties nait en zai kon wel minsen dij op zo'n manaaier bie mekoar kommen wazzen en dat ging toch meroakel.
Ze haar moud ter nait veur, doar zat hom de kneep. De advertentie onder t nummer speult heur aalvot deur de kop. Wat geft t dat dij man wat older is as zai. As t op stuk van zoaken aankomt, is zai ook gain jonge maaid meer.
En boetendes, n boerderij trekt heur wel aan. Wel schrieven... nait schrieven... jò... nee! n Haalve nacht ligt ze wakker, mor aanderdoags schrift ze n braif en brengt dij ook vot noar bus. De eerste stap is zet...

n Dag of wat noatied komt t antwoord van Sambo en wéér schrift ze n braif. As der twij doagen loater weer n braif van Sambo komt is ze de kluts toch even kwiet. Zel ze hingoan? Nou t zo wied is, zicht ze der as de dood tegen aan. Woar het ze heur verstand had? Wel wait wat veur n kerel dat t is.
t Kin net zo goud n zwendelzoakje wezen. Hou voak las je dat nait in kraant? Weer ligt ze n haalve nacht wakker en as op n duur in sloap vaalt, dreumt ze dat n haile dikke kerel mit n gezicht vol dèllen heur vastholt. Ze wil zok lösrieten, ze ropt en din wordt ze wakker! Aal heur goie veurnemens binnen weg en toch...

Wordt vervolgd!

| Dail 1 | Dail 2 | Dail 3 | Dail 4 | Dail 5 | Dail 6 | Dail 7 | Dail 8 |
| Dail 9 | Dail 10 | Dail 11 | Dail 12 | Dail 13 | Dail 14 | Dail 15 |
| Dail 16 | Dail 17 | Dail 18 | Dail 19 | Dail 20 | Dail 21 | Dail 22 |
| Dail 23 | Dail 24 | Dail 25 | Dail 26 | Dail 27 | Dail 28 | Dail 29 |
| Dail 30 | Dail 31 | Dail 32 | Dail 33 | Dail 34 | Dail 35 | Dail 36 |
| Dail 37 | Dail 38 | Dail 39 | Dail 40 | Dail 41 | Dail 42 | Dail 43 |
| Dail 44 | Dail 45 | Dail 46 | Dail 47 | Dail 48 | Dail 49 | Dail 50 |


© Gerhard Tuinema


De Schriever
Noam: Gerhard Tuinema
Geboren: 1923 Sibboern
Overleden: 17-2-2006 Stad

Gerhard Tuinema

Fré Schreiber over Gerhard Tuinema.

t Bokkeblad over Gerhard Tuinema.

Duurswold
Destieds het dit vervolgverhoal in t streekblad 'Duurswold' stoan.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 11-06-2015Bezuikers: Grunnegers veur elk.