DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kapke
 
de eerste en laatste plak van bv. een brood

Evert Diekhoes.

Verhoaltje (Plaazerij zegt Evert zulf).


Zwoar.

"Evert", zee Gezinoa, "bin ik dik?"
"Dik nait, hoogstens wat kört noar dien gewicht weg", zee ik. "Woarom wolst dat waiten".
"Nou, in de Story ston dat joen lengte min honderd joen maximoale gewicht wezen mag, en ik bin ain meter zestig en tachtig kilo. Dus den zol ik te zwoar wezen", zee zai.
Dat dut mie weeromdenken aan de eerste keer dat ik Gezinoa zag. Wie wazzen mit n man of wat noar Winschoter kermis raaisd. Dou destieds was dij nog op 't maarktplaain. Doar zag ik 'n nuver wicht dij mie wel wat tou leek, wie kwammen aan de proat, en konnen votdoadelk meroakel mit n ander worden. Zai kwam van Beerte, heur voader was doar boerenaarbaider. Gezinoa was dou achttien joar, en zo'n fienegie dat ik heur morzuneg aankommen dus. Dat is mit de joaren wel anders worden, zai zugt der nou best oet.
"Hest doe den last van dien gewicht", vruig ik.
"Allend as ik haardloop", zee zai.
"Nait haardlopen den, woarom zolst ook, hest ja haildag tied", zee ik.
"Doe bist n plaaze", zee zai, "mor vinst mie dus nait te dik?"
"Nee", zee ik, "wat eten wie vandoage?"
"Stamppot sniebonen mit spek, en soepenbrij tou", zee zai.
Dat is best eten.


| t Hangt in de gaange... | Sikkebok | Nij grasmesien | Snuk | Noar Sodom | Recreatiebiggen | Vrouger | Beune | Hamster | Toal | Slikken | Moezen | Computer | Sloot | Keuken | Zwoar | Knarrie | Kloas | Haarst | Lezen | Bladvulling |


De Schriever
Noam: Evert Diekhoes.
Geboren: 12 april 1938
Woont in: Westerwolde
Schrift al: sunds juli 1997

Evert is begonnen mit zien plaazerij (zo nuimt hai t zulf) op verzuik van n redacteur van n ofdailens-kraantje bie Philips op Knoal.
Doar haaren ze nait genogt nijs om t krantje te vullen.
De eerste dattien van dizze stukjes hebben in t ofdailenskraantje stoan.
Ie ook?
Schrieven ie ook in t Grunnegers, en willen ie joen verhoaltjes hier ook wel op dit webstee zain loaten?
Kiek den ains op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

Gain rekloame?
Nee, mor dat ken nog wel kommen, nait om der geld mit te verdainen, mor om de kosten te drukken.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-07-2021Grunnegers veur elk.