DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Doethoamel
 
lisdodde

Evert Diekhoes.

Verhoaltje (Plaazerij zegt Evert zulf).


Knarrie

"Evert", zee Gezinoa, "denkst doe dat 'n knarrie ook proaten ken".
"Knarries floiten", zee ik. "Mor Ebelien van hiernoast zee dat zai ook wel proaten leren konnen", zee Gezinoa.
"Pappagaien proaten en knarries floiten, mor kenst wel perbaaiern om dien knarrie aan 't proaten te kriegen. Geef hom mor proatzoad in ploats van zangzoad", zee ik.
"Bist 'n plaaze", zee zai.
Gezinoa zat aaldoage 'n zet tegen de knarrie te proaten, 't heurde naargens noar, 't ging aal mor deur van lorre, en dag, en meer van zuks onzin. Ik zee der mor niks van, 't was ja 'n tiedverdrief veur heur.
Mor nou wordt 't mie toch te gek, ik roek de eerappels al in 't schuurtje, aanbrand. As ik in 't keuken kom is Gezinoa doar ook al achter.
"Wast weer mit dien knarrie aan 't plazen", zeg ik 'n tikkel mieteg.
"Och man, hai begunt te proaten", zegt zai.
"En wat zee hai, eerappels brannen aan, eerappels brannen aan".
"Nee, dat rook ik zulf alwel", zegt zai.
"Nou, wat zee hai den, wil ik waiten".
"Hai zee dag", zegt Gezinoa triomfantelijk, en kikt doar bie oet asof zai kwait nait wat kloarspeult het.
"Waist wisse dat hai dat zee", vroag ik, "of hest die wat inbeeld".
"Goa vot mor mit noar koamer", zegt zai, "den zelst heuren dat hai wel dag zeggen ken".
In 't koamer zit knarrie stil te wezen, Gezinoa ken zo voak dag zeggen as zai wil, mor hai holt zien snoavel.


| t Hangt in de gaange... | Sikkebok | Nij grasmesien | Snuk | Noar Sodom | Recreatiebiggen | Vrouger | Beune | Hamster | Toal | Slikken | Moezen | Computer | Sloot | Keuken | Zwoar | Knarrie | Kloas | Haarst | Lezen | Bladvulling |


De Schriever
Noam: Evert Diekhoes.
Geboren: 12 april 1938
Woont in: Westerwolde
Schrift al: sunds juli 1997

Evert is begonnen mit zien plaazerij (zo nuimt hai t zulf) op verzuik van n redacteur van n ofdailens-kraantje bie Philips op Knoal.
Doar haaren ze nait genogt nijs om t krantje te vullen.
De eerste dattien van dizze stukjes hebben in t ofdailenskraantje stoan.
Ie ook?
Schrieven ie ook in t Grunnegers, en willen ie joen verhoaltjes hier ook wel op dit webstee zain loaten?
Kiek den ains op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

Gain rekloame?
Nee, mor dat ken nog wel kommen, nait om der geld mit te verdainen, mor om de kosten te drukken.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-07-2021Grunnegers veur elk.