DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Heerns
 
serieus

Evert Diekhoes.

Verhoaltje (Plaazerij zegt Evert zulf).


Snuk.

"Evert", zegt Gezinoa, "hest al pebaaiert mit twinteg tellen oam inhollen?".
"Joa", zeg ik, "dat heb k al vief moal doan, huilp niks."
"Den most n schep zuker pakken, licht kaans dat t helpt", zegt zai.
"k Heb al vaaier schep zuker had, t wuir der nait aans van".

Harregat, ik heb snuk, al wel n uur laank. t Wil nait weer overgoan.
Aalgedureg denk ik dat t over is, mor den opains wup ik weer op stoule.
Bin al drij moal om t hoes tou lopen, ik docht vrizze lucht, mor ik kom der nait weer of.

"Ik heb n moal in kraante lezen van ain dij haar drij joar snuk, dokters wozzen zuk ter gain road mit", zeg ik.
"Och", zegt Gezinoa, "dat was wizze aargns in t boetenlaand, doar hebben lu hail aander snuk as wie soort lu".
"Snuk is snuk", zeg ik, "dat zit binnen in joe, hail boudel rammelt joe der van deurmekoar, hou kennen ze in t boetenlaand nou aander snuk hebben as wie?".
"Dat komt van t eten, van hou hait dat goud, van Sambal", zegt Gezinoa, "dat is zo schaarp doar gait joe haile intast van kepot".
"Mens, doe bist nait wies, as t van Sambal snuk kriegen zolst den zollen aale Chinezen ja snuk hebben, aal doage".
"Chinezen eten n baarg riest, pebaaier ais n hap riest, meschien helpt dat".
"Ik luuster nait langer noar die", zeg ik, "dien onwieze proat mokt t allend mor slimmer, ik goa noar t schuure ik mout oflaaiden hebben".
"Zel ik die ais schrikken loaten?" vragt ze. "Dat wil voak ook wel helpen".
"Ik schrik zo voak van die, doar krieg ik eerder snuk van as dat t der van votgaait" zeg ik.
"Hest aans al wel vief menuten nait meer snukt", zegt zai, "zol t over weden?".

Joe kwoad moaken om domme proat helpt tegen snuk, ik bin t leventege bewies.


| t Hangt in de gaange... | Sikkebok | Nij grasmesien | Snuk | Noar Sodom | Recreatiebiggen | Vrouger | Beune | Hamster | Toal | Slikken | Moezen | Computer | Sloot | Keuken | Zwoar | Knarrie | Kloas | Haarst | Lezen | Bladvulling |


De Schriever
Noam: Evert Diekhoes.
Geboren: 12 april 1938
Woont in: Westerwolde
Schrift al: sunds juli 1997

Evert is begonnen mit zien plaazerij (zo nuimt hai t zulf) op verzuik van n redacteur van n ofdailens-kraantje bie Philips op Knoal.
Doar haaren ze nait genogt nijs om t krantje te vullen.
De eerste dattien van dizze stukjes hebben in t ofdailenskraantje stoan.
Ie ook?
Schrieven ie ook in t Grunnegers, en willen ie joen verhoaltjes hier ook wel op dit webstee zain loaten?
Kiek den ains op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

Gain rekloame?
Nee, mor dat ken nog wel kommen, nait om der geld mit te verdainen, mor om de kosten te drukken.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-07-2021Grunnegers veur elk.