DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Roaden
 
raden

Evert Diekhoes.

Verhoaltje (Plaazerij zegt Evert zulf).


Vrouger.

"Evert", zee Gezinoa, "kenst doe mie wel even n stoede bie van Dam vothoalen".
"Mout dat vandoage nog", vruig ik.
"Joa, dat mout vandoage nog, is mor veur n poar plak meer".
"Kenst plakken ook wel wat dunner snieden", zee ik.
"Den wilst doe toch n plak meer, dat helpt nait", zee zai asof ze mie al joaren kon.

Doar was ik nait wies mit, deur dij kôlle noar t loug was gain oareghaid.
Mor as je nog mor net traauwd binnen geef je joen vraauw heur zin, nait dat dat mit de joaren anders worren is, Gezinoa is nait zo makkelk.

T was winter, dik winter, zo slim winter haar t ja nog nooit west, bie Troapel haaren ze al pinguins zain.
Oostenwind juig snei op dunen, wie waren s'mörgs al mit n man of wat aan d loop west om der n pad deur te moaken.
Dat pad moaken was wat dat deden je gewoon as t neudig was, aine ruip ander aan, destieds ston gemainte nog nait vot kloar mit n sneischoeve.
En zo slim was t achterof bekeken ook nog nait ains, was hailtied wel aine dij n klein fleske bie zok haar tegen de kôlle en der wuir wat lol bie mokt.

Ik kreeg fietse achter tou schuure oet en ging der lopend mit noar t stroade tou, dou zag k Haarm Jans aankommen mit peerd en woagen. Hai huil ho bie mie en vruig: "Woar moust doe hén". "Noar van Dam, stoede hoalen", zee ik. "Kerel man, dat komt ja mooi oet, doar het mien Geertje mie ook veur op pad stuurd, stap mor op". Bliekboar waren der meer vraauwlu dij dochten dat van Dam nait venten zol mit dit weer.
Stok en stain verkleumd kwam ik n stief ketaaier loater weer in hoes, mit stoede.
As ik nait mit Haarm op woagen voaren haar den was'k veul langer onderwegens west, sneidunen waren al weer te hoog om over te fietsen.

Gezinoa en Geertje haren t goud bekeken, anderdoags lag der nog veul meer snei en was der hailemoal gain deurkommen meer aan.
Ja, vrouger haar je nog winters...


| t Hangt in de gaange... | Sikkebok | Nij grasmesien | Snuk | Noar Sodom | Recreatiebiggen | Vrouger | Beune | Hamster | Toal | Slikken | Moezen | Computer | Sloot | Keuken | Zwoar | Knarrie | Kloas | Haarst | Lezen | Bladvulling |


De Schriever
Noam: Evert Diekhoes.
Geboren: 12 april 1938
Woont in: Westerwolde
Schrift al: sunds juli 1997

Evert is begonnen mit zien plaazerij (zo nuimt hai t zulf) op verzuik van n redacteur van n ofdailens-kraantje bie Philips op Knoal.
Doar haaren ze nait genogt nijs om t krantje te vullen.
De eerste dattien van dizze stukjes hebben in t ofdailenskraantje stoan.
Ie ook?
Schrieven ie ook in t Grunnegers, en willen ie joen verhoaltjes hier ook wel op dit webstee zain loaten?
Kiek den ains op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

Gain rekloame?
Nee, mor dat ken nog wel kommen, nait om der geld mit te verdainen, mor om de kosten te drukken.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-07-2021Grunnegers veur elk.