DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kad-oel
 
katuil, kerkuil

Hemme Abbas.

Verhoal.

| Wurms zuiken | Mous hoalen | Kaptaain Abbas | Voele Graitje |


Kaptaain Abbas

Veur joaren her ter in Veenhoezen onder Fenerwolle (Finsterwolde) n boer woond, dij Abbas haitte. Dat was n roare noam, dij is in dizze kontraaien vremd.

Mor t was ook n slim vremde boer. Hai haar laange joaren onder dainst touholden, en doarom zeden ze ook voak van Kaptaain tegen hom, hai haar ook altied zien soldoatengoud nog aan. Komdaaiern kon e goud en mog e ook t laiste doun, mor op n duur was zien endje der den toch ook heer. Dou hebben ze hom in de kist legd, zo as zok dat heurt.

En dou de dag kwam van begroafenis, hebben noabers hom noar kerhof brocht. En ondertied dat ze doar met hom hengingen, zat e zulf al laank weer boven op de vorst van t dak van zien aigen ploatse en keek heur noa, hai wol t kluchtvolk nog geern komdaaiern en hai lusterde of luders in toorn de klok wel goud aantrokken.

Nou, dat is din goud oflopen, mor hai wol ook loater aaltied nog touzicht hollen en zo luip e der ale nachten weer. Binnen genog dij hom zain hebben: der wazzen nog veul meer, dij snachts nooit allenig bie abbas zien ploats langs gingen.| Wurms zuiken | Mous hoalen | Kaptaain Abbas | Voele Graitje |


De Schriever
Noam: Hemme Abbas
Geboren:
Woont in: Scheemde
Schrift al:

Ie zain
Zulfs Kaptaain Abbas ontkomt nait aan Dideldom.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.