DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Wied
 
wijd

Roel Sanders.

Verhoal.


Zingen as medisien

Wat je doun mouten, as joe finoal in 'de stress' zitten ? t Aalmoal nait zo goud meer waiten. Naargens oardeghaid aan hebben en t laifst de godgaanse dag op berre liggen blieven. Zingen goan !, teminzent dat zeggen n poar Duutse waitenschappers van de Universiteit van Frankfurt. Hoge heren, dij der laank veur deurleerd hebben.

Dij hebben der ja veul 'sjoege' van mout je mor reken. n Mensk vuilt zok din doadelk n hail stok beder. Ok Nederlaandse waitenschoppers hebben van de haailzoame waarken van t laid n hoge mutse op. Paardie lu zeggen, dat je der beder van opknappen as van t joggen, mor dij lu zellen wel n bruiertje dood hebben aan n mui pokkel.

As n mensk lopt zeggen dij haardlopers, stait t verstand op nul, t moakt t onthold haiaalmoal leeg. t Is net asdat mit t zwait ok n veurroad kopschraberijen oet n mensk verdwient.

Veur en noa ofloop van n oetvoeren van Wolfgang Amadeüs Mozarts: 'Requiem', hebben geleerden t bloud van koorleden underzöcht. En wat bleek nou? Nao n pertijtje 'strödde schroapen', nemen de ofweer - en antistress stoffen aanzienlek tou en vuilt man zok n stok aangenoamer. Doar kin gain teblet – van a tot zink – tegenop. Ok d' aandre aanwezegen mossen der aan leuven. De 'bloudweerden' van dizze groep wazzen nait nuimensweerdig veraanderd. Dit in tegenstellen tot dij van de muzikanten. Hoera, jonges, hoog in t laid mit t spul!

t Verhaol wiedtelt aans niks over t alcoholpromilloage in t bloud, mor dat zal ok wel nait zo belangriek, of dik in order west wezen. As de wien zit in de man, zit de wieshaid in de kan, zegt n bekend spreekwoord. t Benul van tied en zörgen is din ok veur n ogenblikske verdwenen, mor komt noa de koater dubbel zo aarg weeromme. Thoes zel e evengoud bie moeke de vraauw kloare wien schenken mouten, din ok van widde wien krieg je wel n rooie neuze.

Mor as joe nou gain wiendrinker binnen en t doarom hailmoal ains binnen mit t spreekwoord dat mit de vos zee, dat de wiendroeven hom te zoer wazzen, mor dou hongen ze dij kurendriever veuls te hoog. "Bier dat nait dronken wordt, gait zien doul veurbie", zeggen mainste 'koorknoapen' en spuilen t gaarstenat mit liters tougelieks deur strödde. t Smeert meroakel, komt stemmen ten goie en verschaft joe n reden om evenpies under controle van 'direktrieze' oet te komen.

Smiet mor vot dij tebletjes, pillegies en vitemiene draankies, dij ons 'immuumsysteem' zo neudeg verbetern mouten. Meld je aan bie n koor en je hebben al dij kostboare rommel nait meer neudeg. Zingen is ja plezaaier veur twije, noast joezölf, dou je ok slim veul aandre mensken der n groot genougen mit. En och, wees es eerliek, t wiefke is ok slim blied n tiedje van dij olle knorrepot verlöst te wezen. t Mes snidt zodounde aan twij kaanten.

As t aal helpt noa n 'requiem' (meziek ter noagedachten aan aine dij oet tied komen is), hou goud mout t din wel nait helpen, bie bevubbeld de 'Zuderzee balloade', of n nog vroleker laid? Opa vuilde zok noa n weervonden 'prentien oet dij olle tied', inainen weer n stok jonger.

Zien klaainzeun het ducht mie bie hom n meroakels beste beurt moakt? De broodneudege vitemienties vlaigen mit haandenvol t 'keelgat' in. Doar kin gainain aptaik tegenop en dit is per slöt van reken, nog n hail bult gekoper ok. Dat zel ons Grunnegers wizze schikken.

Volg de road van sikketoares Arnold Lippmann van t 'Koninklijk Nederlaands Zaangersverbond' (KNZV) – de letters stoan nait veur n 'zwemverainen- din mor op. Zing ! Joe vuilen joe der veul gezunder bie en leven doardeur, as wie t leuven maggen, ok nog ains veul langer.

Underzuik of nait, doagelks komen der bie de roem honderdvieftig 'shaantykoren',- kinnen wie doar nou gain goud Grunnens woord veur verzinnen?- n baarg nije leden bie. Zingen geft gewoon n bult dieverdoatsie en dat huift nait ains waitenschappelk underbaauwd worden. Meer as achtdoezend koorleden binnen joe al veurgoan en binnen t mit mien stellen ducht mie roerend ains! Zie vuilen zok doar in elks geval opperbest bie.

Gooi joen zörgen en aander trammelaant mor opzied, der is doch gain hond dij doar belaanstellen veur het. Gooi doags twij verse aaier deur strödde en joe vuilen je t heertje, dat d' haile wereld aan kin. Vrouger zongen onze olden t al: "As t Poaske was in d' olle tied, din kregen wie stoet en aaier; we trokken ons beste plunnen aan en haren n bult plezaaier".

Bin je ais n moal ofgemieterd kwoad. Gooi t din in t laid. Joe zellen zain, dat joen kwoadens verdwient as snij veur zunne. Kwoad worden is ja menselk, mor kwoad blieven is duvels. Dat gunnen joe joen aargste vijaand ja nog nait. Doch kin je beder n kwoadkop wezen as n doedeldop. Den doar lopen der al teveule van bie t pad. Bedenk ain ding goud: t Is beder dat man over joe zeggen kin: doar lopt e, as: doar ligt e. Dat is aal ellen van wereld ja nait weerd. Geduld is nog aaid liedens troost. Man zegt wel zo makkelk: Gezondhaid is de grootste schat! Mor haandel verdikkemie din ok doarnoa!| Kees Dik | n Onschuldege Belg | Volg joen haart | Behelpen is gain zat eten | Mien veureg levent | n Keerske veur t roam - Kerstverhoal | Grietje van Jans Mak | Verstommeld bewies | Moust mie zain? | Herdershond op older | Iegelswienen op vlocht | Retoer ofzender | n Nijemoodse autorees | Levensvroagen | Geeeef aaach t! | Overbezörgd | Otje Wiekens | n Dikke deugnait | Zie zwaaiden tegen mie | De wilde hengst | De snijkeunegin | Zingen as medisien | De lamme en de blinde | De koezenropper | Grootknecht Rieks | Oarend Rieks | Belofte moakt schuld | Alles mit moate | Ab van der Loan | Aan de Sonja | Jantje van Teun Willems | Onderdukers | Jan Aalbers | Geert Dikmaans | t Grode Gehaaim | t Kin verkeren | Bertha van Jan | Derk Mik | Flappie | De 'Schaive' juvver | Otje Wiekens |

De Schriever
Noam: Roel Sanders
Geboren: 1942 in Buunderveen
Woont: op Knoal
Schrift al: sunds 1996 in t Grunnegs

Noa mien ofkeuren as directeur van n grondschoule in 1996 heb k mie as tiedverdrief wat toulegd op t Grunnings. Veur mien klaainkinder heb k n twijtoaleg boukje schreven over n hondje dat oetnaaid was en van aal beleefd. Doarnoa bin k wieder goan mit n boukje over n schouljuvver dij noa n hazzeninfarct in n verleeghoes te laande komt. Heur ervoarens stoan in: "Getwiende droaden", woar k nog n oetgever veur hoop te vinden.
Nou bin k mien twijde bouk: "Losse flodders" aan t deurplougen om t zoakie wat leesboarder te moaken. t Bestait oet n twintegtaal lösse verhoalen en evenzoveul verskes.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 08-04-2019 - Grunnegers veur elk.