DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Deur zien haals kin wel n drijmasterschip
 
hij heeft een zeer grote eetlust

Roel Sanders.

Verhoal.


t Kin verkeren

t Jong wis nait beder. Was as lutje potje tot woagen oet knikkerd, wer der zegd. Of t woar is? Joost mag t waiten! In aalsgeval scheelt er hail wat aan zien denkvermogens. Is nait aine, dij je om bosschop sturen zellen. Wel wait, woar e mit thoeskomt. Paardie lu numen hom n echte goarenklopper. Mag woar weden, mor t jong het homzölf ok nait moakt.

Hinnerk-Jan, nuimd noar zien baide grootolden, het t locht nait oetvonden, mor ok nait zain. Mit zien woazege ogen kiekt e wereld in en denkt wizze dat t ain doedelzak is, woar e op zien menaar smangs op speulen mag. Zöcht zok of en tou wat dieverdoatsie, as t hom zo oetkomt. Der zit normoal gain spier kwoad in t jong, as je hom mor mit vree loaten. En dat is zien aksie.

Elk soest hom ja aalsmor aan kop. "Hinnerk-Jan dou dit, Hinnerk-Jan kinst dat evenpies doun". t Is biekaant krek n zaikenauto. Zo'n haile dag zo'n 'hoel' aan kop, doar wordt n mìns nait blied van. Staark is e genogt, mor hai is slim wies mit zien swait. t Begroot hom verschrikkelk as e doar wat van verspeulen mot. Is din ok laiver mui, as dat e wat oet stro zet.

Allent zien moeke, het schienboar sleudel van zien motor, zai kreeg hom bie toeren aan proat en zo ook aan t waark. As t aans mor nait te laank duurt, den knoap het n körde spannensboog en doaraan poard n körde lont.
Sjonge as e t op heupen krigt, is der gain laand mit te bezailen. Din mietert hij zien raive dele en moakt e dat e votkomt. Gain mìns mot din perbaaiern hom tegen te holden. Zien knoesten bongeln lös aan slemielege liggoam, mor kinnen inains oetschaiten en woar joe din mor.

Legere schoul het t jong vaar joar deurlopen, mit noadrok op deur, onderweegs het e nait veul opdoan. Zien voader kin hom nait hom zok tou velen. Nemp hom wel ais mit noar t laand, as t nait aans kin. Is aans blied as e dij haandenbinder soavends weer zonder meleur bij moeke de vraauw oflevern kin. Hinnerk-Jan mot hom zölf mor wat vernuvern, mithelpen is der bie dizze goezebroek nait bie. Hij dreudelt wat bie t broodtrommegie in rondte en as zien òl heer evenpies nait kikt, snobt e zok doar wat vouer oet. Mout aans ja zo laank wachten en van t niks doun, wor je ok mui.

Ainmoal is Garm eeder noar hoes goan. Was ook wel neudeg. Hinkie har wat zitten speulen in, op en onder wupkoare. Pinne van de wup har e mit wat muite löskregen. Kon zok achter bakke hail nuver onzichtboar moaken. Zag zien voa ook nait wat e oetspookde. Wat lös raive was onderoet gleden en t zwikkie doardeur n stok lichter worden. Dou t wat begon te miggeln, muik e t zok makkelk achter t schune bret. Hij schoerelde hom der mit rogge stief tegen aan. Schopde wat lankwieleg tegen t rad, dij e aal kaanten op bewegen kon. Bliekboar drokde hij wat te haard tegen t schot om dreuge te blieven, den inains gong wupkoar aan rol. Hai ruip nog hó, mor kare luusterde nait! Rolde mit veurrad in n koele en sluig om noar rechts. Loat doar net n wieke langes lopen! Hinnerk-Jan kreeg n knovvel tegen kop en wol n aander al schuld geven, mor dij was der ja nait. Wel muik e n zwieper deur t draaien van de 'boom' en rolde in wiekswaal en oet verbaldererdhaid in wieke. t Kreus zat hom in t hoar en hai hapsloekde dat n oard har. Hij bólkte as n kou, dij heur melk nait meer opholden kin. Zien voa luit peerd veur ploug en benterde over de kloeten. Kwaamp der krek over tou, dou dij hampelman weer op waal klausterde. "Wat dust nou", snaauwde hai tegen zien noazoat, mor kreeg gain zinneg woord oet hom.

Garm hef t belgies peerd mor weer veur kare spannen. t Plougen mos nog mor eefkes wachten en is mit verzopen kadde in bak op hoes aan körkjed. t Woater oet zien kleroazje drubde deur boom op stroade. Voader zat vergreld op bok. Zee gain woord tegen dij 'stomme' kwoajong. Dou e loan op ree, kwam zien oldske dr al op hozevörrels aan. Vruig wat der aan d'haand was. "Moust dij kuken mor vroagen", zee e kört. Keerde t spul en luit t span verbiesterd achter. Je zollen zo'n slapdaarm doch! Aal mit aal mos e nog zain, dat e vandoage put der oet kreeg.

Hinnerk-Jan het van dit oaventuur niks over holden.

Knoal, 24 jannewoarie 2008| Kees Dik | n Onschuldege Belg | Volg joen haart | Behelpen is gain zat eten | Mien veureg levent | n Keerske veur t roam - Kerstverhoal | Grietje van Jans Mak | Verstommeld bewies | Moust mie zain? | Herdershond op older | Iegelswienen op vlocht | Retoer ofzender | n Nijemoodse autorees | Levensvroagen | Geeeef aaach t! | Overbezörgd | Otje Wiekens | n Dikke deugnait | Zie zwaaiden tegen mie | De wilde hengst | De snijkeunegin | Zingen as medisien | De lamme en de blinde | De koezenropper | Grootknecht Rieks | Oarend Rieks | Belofte moakt schuld | Alles mit moate | Ab van der Loan | Aan de Sonja | Jantje van Teun Willems | Onderdukers | Jan Aalbers | Geert Dikmaans | t Grode Gehaaim | t Kin verkeren | Bertha van Jan | Derk Mik | Flappie | De 'Schaive' juvver | Otje Wiekens |

De Schriever
Noam: Roel Sanders
Geboren: 1942 in Buunderveen
Woont: op Knoal
Schrift al: sunds 1996 in t Grunnegs

Noa mien ofkeuren as directeur van n grondschoule in 1996 heb k mie as tiedverdrief wat toulegd op t Grunnings. Veur mien klaainkinder heb k n twijtoaleg boukje schreven over n hondje dat oetnaaid was en van aal beleefd. Doarnoa bin k wieder goan mit n boukje over n schouljuvver dij noa n hazzeninfarct in n verleeghoes te laande komt. Heur ervoarens stoan in: "Getwiende droaden", woar k nog n oetgever veur hoop te vinden.
Nou bin k mien twijde bouk: "Losse flodders" aan t deurplougen om t zoakie wat leesboarder te moaken. t Bestait oet n twintegtaal lösse verhoalen en evenzoveul verskes.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 08-04-2019 - Grunnegers veur elk.